Ultima editie tiparita in format pdf

27 septembrie 2015 – Duminica a XVIII-a dupa Rusalii


Iată că în plin sezon de toamnă, peste ogoarele patriei noastre semănătorii încredinţează pământului bobul de grâu – aurul pâinii şi al cuminecăturii. Sub razele soarelui ce coboară spre asfinţit, odată cu seminţele sunt încredinţate pământului şi grăunţele de aur ale nădejdilor noastre de viaţă şi înviere. De aceea, în ogorul sfânt al Domnului care este sufletul creştinesc, apostolii lui Hristos de ieri, de astăzi şi de totdeauna au semănat neîncetat cuvântul lui Dumnezei, udat de ploaia harului divin ca să rodească şi să se înmulţească cu veacurile.

Mântuitorul nostru Iisus Hristos de atâtea ori a subliniat virtutea milosteniei în predicile sale şi în sfintele sale învăţături, pilde şi parabole. „Milă voiesc, iar nu jertfă”, căldură, suflet, iubire şi credinţă ar spune şi azi dacă ar reveni printre noi. Ne-a lăsat însă Sfânta Evanghelie – Testamentul său şi Sfintele Taine în Sfânta Biserică, ca să ne ierte, să ne sfinţească, să ne binecuvânteze şi să ne mântuiască cu harul său. Toate sunt şi vin din voia lui Dumnezeu.

..Citeste mai departe..

Lumea noastră de astăzi experimentează nimicul ca existenţă

Mulţi oameni contemporani nouă caută leacul care să-i ducă sigur la nemurire. Gândul de a trăi veşnic l-a atras pe om dintotdeauna. Nu iau în calcul vieţuirea după moarte, fiind legată de o existenţă spirituală a sufletului în lumea lui Dumnezeu, însă vor să rămână cu orice preţ în viaţa pământească pentru totdeauna. Este un mare paradox să poţi crede că vei trăi veşnic pe acest pământ, chiar dacă ştiinţa a încercat să creeze în laboratoare formule care să "înveşnicească" omul pe pământ. Un exemplu elocvent în acest sens a fost clonarea. Pentru a deveni nemuritori, noi nu avem nevoie de clonare şi nici de descoperiri şi experienţe făcute în laborator. Avem nevoie de credinţă şi de fapte bune. Nu certificatele  de intelectuali sau diplomele, de foarte multe ori, cumpărate aduc nemurirea, ele dăunează grav societăţii economice, ştiinţifice, politice, intelectuale şi mai ales morale. Nemurirea o câştigă omul în Hristos şi cu Hristos, Domnul nostru. Realitatea nemuririi ori veşniciei ca adevăr relevat nu se distruge doar pentru că unii nu cred în ea. Sunt foarte convins, potrivit afirmaţiei lui Dostoievski, că şi în cel mai decăzut om mai există un licăr de conştiinţă şi care, valorificat, poate duce la nemurire.

..Citeste mai departe..

Cuvânt de învăţătură: 2 Februarie – Întâmpinarea Domnului

Au trecut deja 40 de zile de la slăvitul praznic al Naşterii Domnului şi în inimile noastre sunt încă vii ecourile acestei măreţe sărbători în care cerul înfrăţit cu pământul, iar îngerii cu oamenii au adus laudă şi cinstire celui care pentru noi şi pentru a noastră mântuire s-a făcut om. Şi aceasta pentru ca să ne readucă la starea cea dintâi, să ne înfrăţească între noi şi să ne împace cu Dumnezeu. Au trecut deja 40 de zile de la acea noapte Sfântă a Crăciunului şi mai auzim încă glasul îngerilor mărind pe Dumnezeu, cel născut în ieslea săracă a Betleemului; îi mai vedem încă cu ochii minţii, pe păstori şi pe magi aducând daruri şi închinăciune pruncului dumnezeiesc. Au trecut deja, iubiţii mei credincioşi, 40 de zile de la sfântul praznic al Înomenirii lui Hristos, Mesia cel din veac dorit şi iată că Sfânta Biserică ne cheamp astăzi să ne bucurăm din nou şi să săltăm în cântări de laudă şi de preamărire, căci iată acum dumnezeiescul prunc Iisus este adus în templul Domnului şi, potrivit făgăduinţei este închinat Locului celui Sfânt

..Citeste mai departe..

30 ianuarie - Sfinţii 3 Ierarhi

Sărbătorim astăzi pe cei trei mari dascăli ai lumii şi Ierarhi Vasile cel Mare, Grigore Teologul şi Ioan Gură de Aur. Sărbătorim această mare zi cu sentimente de recunoştinţă şi cu adânc omagiu, depunând în faţa icoanei lor florile de respect ale Teologiei Ortodoxe, căci cu viaţa, cu operele şi cu pilda virtuţilor lor au strălucit şi strălucesc de aproape 16 veacuri ca nişte luceferi ai Bisericii Mântuitorului Hristos.

Cei Trei Mari Ierarhi ai Bisericii Străbune ne primesc azi ruga şi ne binecuvântează cu har. Cu toţii înlănţuiţi în cultură, în evlavie şi în duh de jertfă, legaţi de o prietenie care a străbătut veacurile, ei au fost luaţi de Teologia ortodoxă ca primi îndrumători, ca protectori şi patroni, ca modele vrednice de urmat în viaţă. În ei au ars, până la consumarea totală, făcliile dragostei pentru Hristos, pentru Biserică, pentru adevărul Ortodoxiei, pentru munca cinstită, pentru mila faţţă de cei săraci şi bolnavi, pentru frumuseţea vieţii duhovniceşti, pentru smerenie şi pentru lucrarea de mântuire

..Citeste mai departe..

Cuvânt de învăţătură: Dacă cugetul te ceartă pentru faptele tale, mergi la preot

Viaţa pe care Dumnezeu a dat-o omului ca s-o trăiască, poate avea pe lângă momentele ei de bucurie şi clipele de suferinţă şi de amar în clipele de bucurie ale vieţii omul este vesel, dispus. De foarte multe ori el uită de datoriile lui sufleteşti, fiind foarte adesea nerecunoscător faţă de cel care-i face bine. Sunt destui oameni care trăiesc fără nici un scop în viaţă, sunt foarte mulţi care întâmpină în viaţă piedici, nenorociri, necazuri şi suferinţe, pe mulţi dintre aceştia suferinţa îi schimbă, îi face din răi mai buni, mai blânzi, mai miloşi, aceştia fiind mai cu seamă cei bolnavi.

Bolile sunt trimise de foarte multe ori omului de Dumnezeu ca să-l încerce, să-l certe sau să-l pedepsească. Omul bolnav îşi aminteşte de Dumnezeu de mai multe ori decât cel sănătos


..Citeste mai departe..

    3 4 5 6