Ultima editie tiparita in format pdf

27 mai – Duminica Rusaliilor


Sărbătoarea Rusalilor, ziua Pogorârii Duhului Sfânt peste Sf. Apostoli este ziua de întemeiere a Bisericii creştine. Cincizecimea, adică a Cincizecea zi de la Învierea Domnului este ziua voită de Tatăl, făgăduită de Fiul şi împlinită de Duhul Sfânt. Este ziua deplinei Revelaţii a Sfintei Treimi în lume: crearea, mântuirea şi sfinţirea. Înainte de patima sa cea de bună voie, ştiind Iisus toate cele ce aveau să se întâmple cu El şi nevoind să-i lase pe sfinţii apostoli în deznădejde şi în necunoaşterea deplinei mântuiri pe care a adus-o, le-a făgăduit că-l va trimite pe Duhul Sfânt, Duhul Adevărului, care-i va călăuzi şi va vesti cele viitoare, îi va mângâia şi-i va preamări.

El se va numi Mângâietorul, fiindcă va mângâia pe tot cel ce se lasă călăuzit de El. 

Timp de 40 de zile după Învierea sa, Mântuitorul s-a înfăţişat pe sine viu prin multe semne doveditoare, arătându-li-se şi vorbind despre Împărăţia lui Dumnezeu şi le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim şi să aştepte făgăduinţa Tatălui. În sfârşit s-a împlinit făgăduinţa.

..Citeste mai departe..

12 februarie - Duminica Fiului Risipitor

Un pictor renumit, voind să picteze Cina cea de Taină, a căutat multă vreme un om după chipul căruia să facă icoana Mântuitorului nostru Iisus Hristos. După multă căutare, el întâlni un tânăr cu faţa luminoasă, cu inima curată, a cărui înfăţişare  i se păru potrivită spre a-i servi ca model pentru icoana Domnului nostru Iisus Hristos. După mulţi ani de lucru, pictorul a ajuns cu lucrarea sa până la punctul în care trebuia să zugrăvească chipul lui Iuda. Este cu putinţă, oare, se întreba pictorul, să mai găsesc un om în zilele noastre, după atâtea veacuri de creştinism, să fie în stare să facă ce a făcut Iuda? Mai poate fi un om atât de negru la suflet, atât de lacom şi de rău precum a fost Iuda vânzătorul? Tot umblând el din oraş în oraş în căutarea unui astfel de model, într-una din zile vede un om la marginea oraşului, pe un maidan de gunoi. Era un om cu părul răvăşit, cu figura întunecată, cu ochii tulburi de patimi, încât i se păru că a găsit omul potrivit care să semene cu Iuda.

..Citeste mai departe..

30 ianuarie - Sfinţii 3 Ierarhi

Sărbătorim astăzi pe cei trei mari dascăli ai lumii şi Ierarhi Vasile cel Mare, Grigore Teologul şi Ioan Gură de Aur. Sărbătorim această mare zi cu sentimente de recunoştinţă şi cu adânc omagiu, depunând în faţa icoanei lor florile de respect ale Teologiei Ortodoxe, căci cu viaţa, cu operele şi cu pilda virtuţilor lor au strălucit şi strălucesc de aproape 16 veacuri ca nişte luceferi ai Bisericii Mântuitorului Hristos.

Cei Trei Mari Ierarhi ai Bisericii Străbune ne primesc azi ruga şi ne binecuvântează cu har. Cu toţii înlănţuiţi în cultură, în evlavie şi în duh de jertfă, legaţi de o prietenie care a străbătut veacurile, ei au fost luaţi de Teologia ortodoxă ca primi îndrumători, ca protectori şi patroni, ca modele vrednice de urmat în viaţă. În ei au ars, până la consumarea totală, făcliile dragostei pentru Hristos, pentru Biserică, pentru adevărul Ortodoxiei, pentru munca cinstită, pentru mila faţţă de cei săraci şi bolnavi, pentru frumuseţea vieţii duhovniceşti, pentru smerenie şi pentru lucrarea de mântuire.

..Citeste mai departe..

Hristos se naşte, slăviţi-l!

Pentru lumea creştină, naşterea Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos este un eveniment istoric de foarte mare importanţă, în care se arată infinită iubire a lui Dumnezeu faţă de lumea întreagă. În Sfânta Evanghelie a Sfântului Ioan este scris: Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe fiul său, cel unul născut, că oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică. Minunea naşterii lui Hristos Domnul său şi Fecioara Maria s-a petrecut la "plinirea vremii", adică în vremea rânduită de Dumnezeu în viaţa omenirii şi care nu se mai repetă, Naşterea Mântuitorului şi Domnului nostru Iisus Hristos şi viaţa sa rămân fapte istorice şi care nu pot fi contestate.

Orogonari prin strămoşii lor din oraşul Betleem, bătrânul Iosif şi Sfânta Fecioară Maria - logodnica sa, ambii din neamul regelui david, au fost nevoiţi să facă o călătorie grea pe vremea lor, ca să îndeplinească astfel prevederile legii recensământului.

..Citeste mai departe..

Colind şi suflet românesc

Ascultând colindele în biserică poate că ar trebui să nu mai adăugăm niciun cuvânt, pentru a pleca acasă cu sufletele pline de bucuria lor. Tradiţie scumpă sufletului românesc şi creştinesc, colindeile vin din adânc de istorie românească. Ne întrebăm cu toţii: cine Ie-a alcătuit cuvintele? Cine Ie-a compus melodiile? Când au fost cântate pentru prima oară şi de către cine şi de unde vin ele anume?

Răspunsul la aceste întrebări e simplu: S-au născut o dată cu creştinismul. Autorii cuvintelor sunt necunoscuţi. Poporul, credincioşii sunt autorii cuvintelor din colinde. Aşa cum tot poporul credincios a găsit şi cele mai potrivite melodii ca să îmbrace cuvintele astfel încât să atingă cu ele cele mai profunde coarde ale simţirii noastre creştineşti şi româneşti. De aceea colindele emoţionează. Emoţionează pe tineri, emoţionează pe vârstnici.

..Citeste mai departe..

7 decembrie - Sfânta Muceniţă Filofteia

În fiecare an, la 7 decembrie, după rânduiala Sfintei noastre Biserici străbune, facem pomenirea Sfintei Muceniţe Filofteia, ale cărei moaşte se află în catedrala Mănăstirii din Curtea de Argeş.

Sfânta Filofteia s-a născut în cetatea Târnovei, capitala împărăţiei românilor şi bulgarilor din sudul Dunării, în anul 1206, din părinţi credincioşi, oameni simpli, cu inimă curată, având ocupaţia de agricultori. mama sfintei, după ce a născut această frumoasă şi binemirositoare floare, a mai trăit câţiva ani. Acasă, Sfânta Filofteia muncea cu sârguinţă în casa tatălui său, îndeplinind cele ce făcea mama sa cât trăise. Şi câte nu sunt de făcut acolo unde lipseşte mâna harnică şi pricepută a unei mame iubitoare de copii şi de casa ei!

..Citeste mai departe..

Sfântul Andrei trage un semnal de alarmă

Sfântul Apostol Andrei, prăznuit la 30 noiembrie în fiecare an, a fost un slujitor al vieţii. Cu mult înainte de a ne naşte ca neam, el a semnat creştinismul în pământul cel bun. De aceea, ni s-a potrivit ca un veşmânt cald, când era să îngheţăm, răcoros când era să ne topim, tainic apărător ori de câte ori ne-a fost teamă să pierim.

Sfântul Apostol Andrei auzise de Iisus de la Ioan Botezătorul, care spusese: „Iată Mielul lui Dumnezeu!”.

..Citeste mai departe..

Sfântul Post – o cale de împăcare a omului cu Dumnezeu

Pentru cel care citeşte cu atenţie şi cu multă evlavie Sfânta Scriptură este clar că Adam şi Eva au fost izgoniţi din Rai pentru că nu au ascultat de porunca divină cu privire la mâncare. Această izgonire a fost una dintre consecinţele cele mai grave din istoria omenirii. Pentru ca să ne analizăm şi noi în raport cu adevărat faţă de Adam şi Eva şi faţă de neascultarea poruncii divine a fost instituit postul, perioada de verificare şi de curăţire trupească şi sufletească, de împăcare cu bunul Dumnezeu pe care noi îl supărăm destul de des. Iată ce ne spune Sfântul Ioan – Gură de Aur despre post: „Pentru că ai păcătuit, iată, ai postul la îndemână. Posteşte ca să  nu mai păcătuieşti şi ca să dobândeşti harul lui Dumnezeu. Posteşte ca să nu pierzi darul de la Dumnezeu, ci să-l păstrezi permanent şi să-l stăpâneşti.

..Citeste mai departe..

Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil

Întreaga ortodoxie aduce astăzi prinos de laudă şi cinstire Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil şi tuturor oştilor cereşti, aleşi vestitori ai voinţei lui Dumnezeu şi ajutători ai noştri în toate împrejurările vieţii.

Este o zi de o deosebită bucurie pentru noi să aducem aceste rugăciuni de taină lor, care neîncetat îl laudă pe Dumnezeu şi care ne sprijină întotdeauna, îndreptându-ne paşii spre pace şi mântuire. Dacă Biserica noastră cinsteşte în fiecare zi, cu evlavie, pe unul sau mai mulţi dintre sfinţii cei trupeşti, care constituie Biserica cea triumfătoare, cu atât mai mult se cuvine a sfinţi pe îngeri, primele făpturi ale lui Dumnezeu, sfinţi slujitori şi vestitori ai tainelor Părintelui ceresc. De aceea îi sărbătorim şi îi cinstim creştineşte, aducându-le lor florile scumpe ale iubirii şi ale recunoştinţei noastre, ca nişte prieteni mari şi împreună luptători cu noi pentru a câştiga împărăţia cea cerească, ca nişte icoane ce neîncetat îl slăvesc pe Dumnezeu, purtându-l în inimile noastre şi aşezându-l în fruntea rugăciunilor ce înălţăm către Domnul pentru a putea să păşim pe calea  iubirii, a împăcării şi a păcii, pe calea adevărului spre mântuire.

..Citeste mai departe..

26 octombrie – Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de mir

În curgerea anului, Sfânta Biserică înnoieşte şi măreşte amintirea aleşilor săi, pentru ca pe de o parte să ne deprindă cu ideea suferinţei şi a pătimirii, iar pe de altă parte să ne pregătească spre a fi gata să ne dăm toată viaţa pentru Hristos, adică pentru credinţa părinţilor noştri. Dar pentru ce oare Sfânta Biserică ne pune atât de des în faţă priveliştea pătimirii pe nedrept a acelora ce au rpbdat pentru Hristos? Pentru ce astăzi suntem chemaţi să fim martirii unui martiriu săvârşit tocmai în zilele lui Diocleţian? Cred că răspunsul a fost rostit chiar de Cel ce este adevărul şi viaţa. „Dacă m-au prigonit pe mine, şi pe voi vă vor prigoni”.

..Citeste mai departe..

ESTI DIFERIT, DECI ESTI UNIC

Emotia e generata de gand. Gandul lucreaza prin cuvinte, deci prin informatii, care sunt in esenta lor frecvente energetice. Schimbarea frecventei energetice depinde de gand, cel ce este informatie. Creierul, gandind, emite electricitate pe diferite frecvente, ce intra in fluxul universal, intr-o interconectare continua cu TOT-ul.
Nivelul frecventei gandului emis este dat de EMOTIE, cea care este creata in INIMA. Emotia generata de cuvant si decodata de minte si suflet, informatiile primite - nu sunt decodate la intamplare, ci in conformitate cu schemele interne ce apartin fiecaruia din noi, dar si cu algoritmii generali umani.
De aceea percepem lumea diferit si unic. Fiindca TU ai o frecventa unica, ce este rezultatul personalitatii tale, al modului tau de a fi si de a gandi. TOT ce vezi, ce intelegi si percepi in jurul tau este raportat la CREDINTA ta. 

..Citeste mai departe..

    1 2 3 4 5 6