Ultima editie tiparita in format pdf

Cuvânt de învăţătură: Viaţa noastră este permanent în mâna lui Dumnezeu


Dintotdeauna credinţa noastră în bunul Dumnezeu ne-a salvat din orice nenorocire şi din orice necaz. Omul care a stat sub ocrotirea lui Dumnezeu a simţit că darul salvator pentru el vine de sus, de la Părintele Luminilor şi nu de altundeva. Degeaba mai strigă omul când de foarte multe ori este prea târziu.

Multe îi tulbură liniştea omului de astăzi. Multe îi zdruncină viaţa. Dar toate sunt provocări ale timpului pentru ca omul să se aşeze din nou sub ocrotirea lui Dumnezeu, cât nu este prea târziu. În faţa multor pericole omul este total neputincios. Nu este capabil să dea răspuns salvator nici înainte, nici după momentul tragic. Este prins la fel ca într-un năvod. Dar credinţa în Dumnezeu ne dă pricepere şi isteţime în astfel de momente. Însă, pentru aceasta trebuie să ne încredinţăm sub paza şi sub ocrotirea bunului Dumnezeu. El ne poate feri de toată întâmplarea cea rea. Dacă este cu adevărat credincios şi crezi din suflet în puterea salvatoare a lui Dumnezeu.

..Citeste mai departe..

Hristos se naşte, slăviţi-l!

Pentru lumea creştină, naşterea Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos este un eveniment istoric de foarte mare importanţă, în care se arată infinită iubire a lui Dumnezeu faţă de lumea întreagă. În Sfânta Evanghelie a Sfântului Ioan este scris: Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe fiul său, cel unul născut, că oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică. Minunea naşterii lui Hristos Domnul său şi Fecioara Maria s-a petrecut la "plinirea vremii", adică în vremea rânduită de Dumnezeu în viaţa omenirii şi care nu se mai repetă, Naşterea Mântuitorului şi Domnului nostru Iisus Hristos şi viaţa sa rămân fapte istorice şi care nu pot fi contestate.

Orogonari prin strămoşii lor din oraşul Betleem, bătrânul Iosif şi Sfânta Fecioară Maria - logodnica sa, ambii din neamul regelui david, au fost nevoiţi să facă o călătorie grea pe vremea lor, ca să îndeplinească astfel prevederile legii recensământului.

..Citeste mai departe..

Colind şi suflet românesc

Ascultând colindele în biserică poate că ar trebui să nu mai adăugăm niciun cuvânt, pentru a pleca acasă cu sufletele pline de bucuria lor. Tradiţie scumpă sufletului românesc şi creştinesc, colindeile vin din adânc de istorie românească. Ne întrebăm cu toţii: cine Ie-a alcătuit cuvintele? Cine Ie-a compus melodiile? Când au fost cântate pentru prima oară şi de către cine şi de unde vin ele anume?

Răspunsul la aceste întrebări e simplu: S-au născut o dată cu creştinismul. Autorii cuvintelor sunt necunoscuţi. Poporul, credincioşii sunt autorii cuvintelor din colinde. Aşa cum tot poporul credincios a găsit şi cele mai potrivite melodii ca să îmbrace cuvintele astfel încât să atingă cu ele cele mai profunde coarde ale simţirii noastre creştineşti şi româneşti. De aceea colindele emoţionează. Emoţionează pe tineri, emoţionează pe vârstnici.

..Citeste mai departe..

7 decembrie - Sfânta Muceniţă Filofteia

În fiecare an, la 7 decembrie, după rânduiala Sfintei noastre Biserici străbune, facem pomenirea Sfintei Muceniţe Filofteia, ale cărei moaşte se află în catedrala Mănăstirii din Curtea de Argeş.

Sfânta Filofteia s-a născut în cetatea Târnovei, capitala împărăţiei românilor şi bulgarilor din sudul Dunării, în anul 1206, din părinţi credincioşi, oameni simpli, cu inimă curată, având ocupaţia de agricultori. mama sfintei, după ce a născut această frumoasă şi binemirositoare floare, a mai trăit câţiva ani. Acasă, Sfânta Filofteia muncea cu sârguinţă în casa tatălui său, îndeplinind cele ce făcea mama sa cât trăise. Şi câte nu sunt de făcut acolo unde lipseşte mâna harnică şi pricepută a unei mame iubitoare de copii şi de casa ei!

..Citeste mai departe..

Sfântul Andrei trage un semnal de alarmă

Sfântul Apostol Andrei, prăznuit la 30 noiembrie în fiecare an, a fost un slujitor al vieţii. Cu mult înainte de a ne naşte ca neam, el a semnat creştinismul în pământul cel bun. De aceea, ni s-a potrivit ca un veşmânt cald, când era să îngheţăm, răcoros când era să ne topim, tainic apărător ori de câte ori ne-a fost teamă să pierim.

Sfântul Apostol Andrei auzise de Iisus de la Ioan Botezătorul, care spusese: „Iată Mielul lui Dumnezeu!”.

..Citeste mai departe..

Sfântul Post – o cale de împăcare a omului cu Dumnezeu

Pentru cel care citeşte cu atenţie şi cu multă evlavie Sfânta Scriptură este clar că Adam şi Eva au fost izgoniţi din Rai pentru că nu au ascultat de porunca divină cu privire la mâncare. Această izgonire a fost una dintre consecinţele cele mai grave din istoria omenirii. Pentru ca să ne analizăm şi noi în raport cu adevărat faţă de Adam şi Eva şi faţă de neascultarea poruncii divine a fost instituit postul, perioada de verificare şi de curăţire trupească şi sufletească, de împăcare cu bunul Dumnezeu pe care noi îl supărăm destul de des. Iată ce ne spune Sfântul Ioan – Gură de Aur despre post: „Pentru că ai păcătuit, iată, ai postul la îndemână. Posteşte ca să  nu mai păcătuieşti şi ca să dobândeşti harul lui Dumnezeu. Posteşte ca să nu pierzi darul de la Dumnezeu, ci să-l păstrezi permanent şi să-l stăpâneşti.

..Citeste mai departe..

Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil

Întreaga ortodoxie aduce astăzi prinos de laudă şi cinstire Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil şi tuturor oştilor cereşti, aleşi vestitori ai voinţei lui Dumnezeu şi ajutători ai noştri în toate împrejurările vieţii.

Este o zi de o deosebită bucurie pentru noi să aducem aceste rugăciuni de taină lor, care neîncetat îl laudă pe Dumnezeu şi care ne sprijină întotdeauna, îndreptându-ne paşii spre pace şi mântuire. Dacă Biserica noastră cinsteşte în fiecare zi, cu evlavie, pe unul sau mai mulţi dintre sfinţii cei trupeşti, care constituie Biserica cea triumfătoare, cu atât mai mult se cuvine a sfinţi pe îngeri, primele făpturi ale lui Dumnezeu, sfinţi slujitori şi vestitori ai tainelor Părintelui ceresc. De aceea îi sărbătorim şi îi cinstim creştineşte, aducându-le lor florile scumpe ale iubirii şi ale recunoştinţei noastre, ca nişte prieteni mari şi împreună luptători cu noi pentru a câştiga împărăţia cea cerească, ca nişte icoane ce neîncetat îl slăvesc pe Dumnezeu, purtându-l în inimile noastre şi aşezându-l în fruntea rugăciunilor ce înălţăm către Domnul pentru a putea să păşim pe calea  iubirii, a împăcării şi a păcii, pe calea adevărului spre mântuire.

..Citeste mai departe..

26 octombrie – Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de mir

În curgerea anului, Sfânta Biserică înnoieşte şi măreşte amintirea aleşilor săi, pentru ca pe de o parte să ne deprindă cu ideea suferinţei şi a pătimirii, iar pe de altă parte să ne pregătească spre a fi gata să ne dăm toată viaţa pentru Hristos, adică pentru credinţa părinţilor noştri. Dar pentru ce oare Sfânta Biserică ne pune atât de des în faţă priveliştea pătimirii pe nedrept a acelora ce au rpbdat pentru Hristos? Pentru ce astăzi suntem chemaţi să fim martirii unui martiriu săvârşit tocmai în zilele lui Diocleţian? Cred că răspunsul a fost rostit chiar de Cel ce este adevărul şi viaţa. „Dacă m-au prigonit pe mine, şi pe voi vă vor prigoni”.

..Citeste mai departe..

ESTI DIFERIT, DECI ESTI UNIC

Emotia e generata de gand. Gandul lucreaza prin cuvinte, deci prin informatii, care sunt in esenta lor frecvente energetice. Schimbarea frecventei energetice depinde de gand, cel ce este informatie. Creierul, gandind, emite electricitate pe diferite frecvente, ce intra in fluxul universal, intr-o interconectare continua cu TOT-ul.
Nivelul frecventei gandului emis este dat de EMOTIE, cea care este creata in INIMA. Emotia generata de cuvant si decodata de minte si suflet, informatiile primite - nu sunt decodate la intamplare, ci in conformitate cu schemele interne ce apartin fiecaruia din noi, dar si cu algoritmii generali umani.
De aceea percepem lumea diferit si unic. Fiindca TU ai o frecventa unica, ce este rezultatul personalitatii tale, al modului tau de a fi si de a gandi. TOT ce vezi, ce intelegi si percepi in jurul tau este raportat la CREDINTA ta. 

..Citeste mai departe..

2 octombrie - Duminica a IX-a după Rusalii

Călătorii de pe întinsul oceanului privesc mereu spre busolă ca să nu se rătăcească şi să ajungă la ţinta călătoriei lor. Excursioniştii se orientează în drumurile lor prin munţi după punctele cardinale geografice ca să nu se piardă şi să ştie mereu unde este casa lor. Sfânta Evanghelie ne pune astăzi în faţă astfel de învăţături ca pe nişte adevărate puncte cardinale de orientare a vieţii noastre creştine.

1.Precum voiţi să vă facă vouă oamenii, să le faceţi şi voi asemenea;

2.Iubiţi pe vrăjmaşii voştri;

3.Fiţi milostivi precum Tatăl ceresc este milostiv.


..Citeste mai departe..

27 septembrie 2016 – Duminica a XVIII-a dupa Rusalii

Iată-ne în plin sezon de toamnă. Peste ogoarele patriei noastre, semănătorii încredinţează pământului bobul de grâu – aurul pâinii şi al cuminecăturii. Sub razele soarelui ce coboară spre asfinţit, odată cu seminţele sunt încredinţate pământului şi grăunţele de aur ale nădejdilor noastre de viaţă şi înviere. De aceea, în ogorul sfânt al Domnului care este sufletul creştinesc, apostolii lui Hristos de ieri, de astăzi şi de totdeauna au semănat neîncetat cuvântul lui Dumnezei, udat de ploaia harului divin ca să rodească şi să se înmulţească cu veacurile.

Mântuitorul nostru Iisus Hristos de atâtea ori a subliniat virtutea milosteniei în predicile sale şi în sfintele sale învăţături, pilde şi parabole. „Milă voiesc, iar nu jertfă”, căldură, suflet, iubire şi credinţă ar spune şi azi dacă ar reveni printre noi.

..Citeste mai departe..

    1 2 3 4 5 6