Ultima editie tiparita in format pdf

27 septembrie 2015 – Duminica a XVIII-a dupa Rusalii


Iată că în plin sezon de toamnă, peste ogoarele patriei noastre semănătorii încredinţează pământului bobul de grâu – aurul pâinii şi al cuminecăturii. Sub razele soarelui ce coboară spre asfinţit, odată cu seminţele sunt încredinţate pământului şi grăunţele de aur ale nădejdilor noastre de viaţă şi înviere. De aceea, în ogorul sfânt al Domnului care este sufletul creştinesc, apostolii lui Hristos de ieri, de astăzi şi de totdeauna au semănat neîncetat cuvântul lui Dumnezei, udat de ploaia harului divin ca să rodească şi să se înmulţească cu veacurile.

Mântuitorul nostru Iisus Hristos de atâtea ori a subliniat virtutea milosteniei în predicile sale şi în sfintele sale învăţături, pilde şi parabole. „Milă voiesc, iar nu jertfă”, căldură, suflet, iubire şi credinţă ar spune şi azi dacă ar reveni printre noi. Ne-a lăsat însă Sfânta Evanghelie – Testamentul său şi Sfintele Taine în Sfânta Biserică, ca să ne ierte, să ne sfinţească, să ne binecuvânteze şi să ne mântuiască cu harul său. Toate sunt şi vin din voia lui Dumnezeu.

..Citeste mai departe..

Sfântul Andrei trage un semnal de alarmă

Sfântul Apostol Andrei, prăznuit la 30 noiembrie în fiecare an, a fost un slujitor al vieţii. Cu mult înainte de a ne naşte ca neam, el a semnat creştinismul în pământul cel bun. De aceea, ni s-a potrivit ca un veşmânt cald, când era să îngheţăm, răcoros când era să ne topim, tainic apărător ori de câte ori ne-a fost teamă să pierim.

Sfântul Apostol Andrei auzise de Iisus de la Ioan Botezătorul, care spusese: „Iată Mielul lui Dumnezeu!”.

..Citeste mai departe..

Sfântul Post – o cale de împăcare a omului cu Dumnezeu

Pentru cel care citeşte cu atenţie şi cu multă evlavie Sfânta Scriptură este clar că Adam şi Eva au fost izgoniţi din Rai pentru că nu au ascultat de porunca divină cu privire la mâncare. Această izgonire a fost una dintre consecinţele cele mai grave din istoria omenirii. Pentru ca să ne analizăm şi noi în raport cu adevărat faţă de Adam şi Eva şi faţă de neascultarea poruncii divine a fost instituit postul, perioada de verificare şi de curăţire trupească şi sufletească, de împăcare cu bunul Dumnezeu pe care noi îl supărăm destul de des. Iată ce ne spune Sfântul Ioan – Gură de Aur despre post: „Pentru că ai păcătuit, iată, ai postul la îndemână. Posteşte ca să  nu mai păcătuieşti şi ca să dobândeşti harul lui Dumnezeu. Posteşte ca să nu pierzi darul de la Dumnezeu, ci să-l păstrezi permanent şi să-l stăpâneşti.

..Citeste mai departe..

Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil

Întreaga ortodoxie aduce astăzi prinos de laudă şi cinstire Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil şi tuturor oştilor cereşti, aleşi vestitori ai voinţei lui Dumnezeu şi ajutători ai noştri în toate împrejurările vieţii.

Este o zi de o deosebită bucurie pentru noi să aducem aceste rugăciuni de taină lor, care neîncetat îl laudă pe Dumnezeu şi care ne sprijină întotdeauna, îndreptându-ne paşii spre pace şi mântuire. Dacă Biserica noastră cinsteşte în fiecare zi, cu evlavie, pe unul sau mai mulţi dintre sfinţii cei trupeşti, care constituie Biserica cea triumfătoare, cu atât mai mult se cuvine a sfinţi pe îngeri, primele făpturi ale lui Dumnezeu, sfinţi slujitori şi vestitori ai tainelor Părintelui ceresc. De aceea îi sărbătorim şi îi cinstim creştineşte, aducându-le lor florile scumpe ale iubirii şi ale recunoştinţei noastre, ca nişte prieteni mari şi împreună luptători cu noi pentru a câştiga împărăţia cea cerească, ca nişte icoane ce neîncetat îl slăvesc pe Dumnezeu, purtându-l în inimile noastre şi aşezându-l în fruntea rugăciunilor ce înălţăm către Domnul pentru a putea să păşim pe calea  iubirii, a împăcării şi a păcii, pe calea adevărului spre mântuire.

..Citeste mai departe..

26 octombrie – Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de mir

În curgerea anului, Sfânta Biserică înnoieşte şi măreşte amintirea aleşilor săi, pentru ca pe de o parte să ne deprindă cu ideea suferinţei şi a pătimirii, iar pe de altă parte să ne pregătească spre a fi gata să ne dăm toată viaţa pentru Hristos, adică pentru credinţa părinţilor noştri. Dar pentru ce oare Sfânta Biserică ne pune atât de des în faţă priveliştea pătimirii pe nedrept a acelora ce au rpbdat pentru Hristos? Pentru ce astăzi suntem chemaţi să fim martirii unui martiriu săvârşit tocmai în zilele lui Diocleţian? Cred că răspunsul a fost rostit chiar de Cel ce este adevărul şi viaţa. „Dacă m-au prigonit pe mine, şi pe voi vă vor prigoni”.

..Citeste mai departe..

ESTI DIFERIT, DECI ESTI UNIC

Emotia e generata de gand. Gandul lucreaza prin cuvinte, deci prin informatii, care sunt in esenta lor frecvente energetice. Schimbarea frecventei energetice depinde de gand, cel ce este informatie. Creierul, gandind, emite electricitate pe diferite frecvente, ce intra in fluxul universal, intr-o interconectare continua cu TOT-ul.
Nivelul frecventei gandului emis este dat de EMOTIE, cea care este creata in INIMA. Emotia generata de cuvant si decodata de minte si suflet, informatiile primite - nu sunt decodate la intamplare, ci in conformitate cu schemele interne ce apartin fiecaruia din noi, dar si cu algoritmii generali umani.
De aceea percepem lumea diferit si unic. Fiindca TU ai o frecventa unica, ce este rezultatul personalitatii tale, al modului tau de a fi si de a gandi. TOT ce vezi, ce intelegi si percepi in jurul tau este raportat la CREDINTA ta. 

..Citeste mai departe..

2 octombrie - Duminica a IX-a după Rusalii

Călătorii de pe întinsul oceanului privesc mereu spre busolă ca să nu se rătăcească şi să ajungă la ţinta călătoriei lor. Excursioniştii se orientează în drumurile lor prin munţi după punctele cardinale geografice ca să nu se piardă şi să ştie mereu unde este casa lor. Sfânta Evanghelie ne pune astăzi în faţă astfel de învăţături ca pe nişte adevărate puncte cardinale de orientare a vieţii noastre creştine.

1.Precum voiţi să vă facă vouă oamenii, să le faceţi şi voi asemenea;

2.Iubiţi pe vrăjmaşii voştri;

3.Fiţi milostivi precum Tatăl ceresc este milostiv.


..Citeste mai departe..

27 septembrie 2016 – Duminica a XVIII-a dupa Rusalii

Iată-ne în plin sezon de toamnă. Peste ogoarele patriei noastre, semănătorii încredinţează pământului bobul de grâu – aurul pâinii şi al cuminecăturii. Sub razele soarelui ce coboară spre asfinţit, odată cu seminţele sunt încredinţate pământului şi grăunţele de aur ale nădejdilor noastre de viaţă şi înviere. De aceea, în ogorul sfânt al Domnului care este sufletul creştinesc, apostolii lui Hristos de ieri, de astăzi şi de totdeauna au semănat neîncetat cuvântul lui Dumnezei, udat de ploaia harului divin ca să rodească şi să se înmulţească cu veacurile.

Mântuitorul nostru Iisus Hristos de atâtea ori a subliniat virtutea milosteniei în predicile sale şi în sfintele sale învăţături, pilde şi parabole. „Milă voiesc, iar nu jertfă”, căldură, suflet, iubire şi credinţă ar spune şi azi dacă ar reveni printre noi.

..Citeste mai departe..

14 septembrie - Înălţarea Sfintei Cruci

Idealurile mari, sentimentele adânci, adevărurile veşnice se exprimă nu numai prin cuvinte, adeseori neputincioase de a le tălmăci – ci şi prin semne văzute, în care se întrupează, se arată şi simbolizează pretutindeni astfel de adâncurile vieţii – Creştinismul a luat de la început ca semn şi simbol, prin care se înfăţiţează sensul adânc al învăţăturii sale şi al împăcării omului cu Dumnezeu – Sf. Cruce.

Crucea este semnul pe care s-a răstignit de bună voie Fiul lui Dumnezeu. Din ziua în care Domnul nostru Iisus Hristos a primit jertfa pe cruce, acest semn a devenit altarul împăcării neamului omenesc cu Dumnezeu, semnul cel mai de preţ şi mai cinstit de către creştini.

..Citeste mai departe..

8 septembrie – Naşterea Maicii Domnului

În fiecare an, în ziua de 8 septembrie, sfânta noastră biserică serbează cu aleasă cuviinţă Naşterea Maicii Domnului, ocrotitoarea oraşului Târgovişte şi a patriei noastre dragi. Zi de mare sărbătoare, dar şi de meditaţie adâncă pentru noi toţi. Cu ce vom cinsti noi această mare zi? S-au făcut şi se fac multe pentru această mare sărbătoare, dar trebuie să căutăm ceva vrednic de ea, ceva care să pună cu adevărat în mişcare şi inimile noastre ale tuturor. Viaţa noastră este o luptă neîncetată. Prin păcatul lui Adam, noi toţi purtăm înlăuntrul nostru sămânţa stricăciunii, care neîncetat ne înseamnă la rău. Lumea ne pune înainte lucruri care ne aţâţă şi care aprind în noi aplecarea spre rău. Această ispită mişună neîncetat în jurul nostru. Nicio vârstă nu scapă de ispită. Ispitele îl urmăresc pe tot omul şi pentru aceasta este nevoiă să fim învăţaţi şi luminaţi asupra lor. Câţi dintre noi nu am simţit puterea ispitei şi câţi nu s-au simţit prinşi, fără să vrea, în lanţurile ei?


..Citeste mai departe..

4 septembrie - Duminica a XI-a după Rusalii - Pilda datornicului nemilostiv

Sunt unele legi care îndrumă viaţa oamenilor în lume. Ele sunt, fără îndoială, bune şi necesare. Sfânta Scriptură ne pune aseseori în faţă astfel de învăţături, de norme pe care creţtinii sunt îndrumaţi să le respecte. Uneori ne vorbeşte despre ele în chip direct, alteori sub forma unor parabole, din care noi scoatem învăţătura cea adevărată. Astfel, Sfânta Evanghelie de acum de la Sfânta Liturghie ne oferă pilda datornicului nemilostiv, din care se desprinde virtutea morală a iertării. În această pildă este vorba despre două feluri de datorii şi despre două feluri de datornici. Este vorba mai întâi de datoriile pe care le avem fiecare şi toţi faţă de Dumnezeu şi în al doilea rând despre datoriile pe care le avem unii faţă de alţii. Iar prin datorii se înţelege nu o sumă oarecare de bani, ci greşelile, ofensele şi abaterile pe care le facem atât faţă de Dumnezeu cât şi faţă de semenii noştri.

..Citeste mai departe..

    1 2 3 4 5 6