Ultima editie tiparita in format pdf

Elevii de clasa a VII-a, obligaţi de minister să susţină şi ei simulările Evaluării Naţionale!


În mai puţin de o lună, elevii vor sustine simularile examenelor naţionale, Evaluarea Naţională şi, respectiv, Bacalaureatul., conform unui proiect avizat de Comisia de Dialog. De această dată, simularea Evaluării o să fie susţinută şi de elevii de clasa a VII-a, cum era şi în alţi ani, împreună cu cei de clasa a VIII-a, dar şi de cei de la clasa a XI-a, cu scopul de a-şi evalua cunoştintele şi de a se obişnui cu rigorile examenului. Subiectele pentru simulări vor avea o nouă structură, 30% vor fi de tip itemi obiectivi, deşi elevii nu au fost obişnuiti cu acest tip de exerciţii
..Citeste mai departe..

„Proprietatea intelectuală”, găzduită de Liceul Tehnologic ”1 Mai” Ploieşti

„Educaţie pentru drepturile de proprietate intelectuală” este o nouă disciplină opţională a cărei programă a fost aprobată prin OMECS nr. 3542/ 27.03.2015 şi este adresată elevilor de la nivelul ciclului liceal. Aceasta face parte din programul pilot cu acelaşi nume, realizat de trei instituţii – Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA), Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM) care au semnat Protocolul de colaborare nr. MECS 10725/19.10.2015.

În cadrul acestui program pilot, în 9 iunie 2016, Liceul Tehnologic „1 Mai” din Ploieşti a organizat o activitate extracurriculară la care au participat elevi din liceul gazdă, de la Colegiul Naţional „Jean Monnet” Ploieşti,  Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Ploieşti şi Colegiul de Artă Carmen Sylva Ploieşti, însoţiţi de profesorii Mihaela Contescu, Ileana Cocuz , Vasilica Comişel şi Gina Popescu.

..Citeste mai departe..

Gata cu Evaluarea Naţională, aşteptăm rezultatele! Ce le-a picat elevilor azi la Matematică!

Absolvenţii învăţământului gimnazial au susţinut astăzi, 29 iunie, cea de-a doua şi, totodată, ultima probă din cadrul Evaluării Naţionale, anume la Matematică.

Pentru prima dată în procesul de evaluare a lucrărilor, comisia naţională de examen a decis ca acestea să fie corectate în centre zonale de evaluare din alte judeţe decât cele în care au avut loc probele! Acest lucru a dus la acele cozi imense pe care le-am văzut la Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova, directori de unităţi de învăţământ, şefi de comisii de evaluare, aşteptând să le vină rândul să depună lucrările candidaţilor, lucrări centralizate la inspectorat pentru a fi apoi duse către alt judeţ, pentru corectare şi, eventual, recorectare. Lucările, însă, nu se vor întoarce şi vor rămâne la centrul unde au şi fost corectate, notele, mediile urmând să fie transmise în sistem computerizat!

..Citeste mai departe..

Peste 5.000 de elevi de clasa a VIII-a din Prahova susţin astăzi prima probă a Evaluării Naţionale.

Elevii clasei a VIII-a susţin astăzi, 27 iunie, proba scrisă la Limba şi literatura română din cadrul Evaluarii Naţionale. Subiectele vor fi disponibile după ora 15:00, fiind făcute publice de Ministerul Educaţiei, pe site-ul oficial (www.edu.ro). În judeţul Prahova figurau înscrişi 5.284 de elevi pentru Evaluarea Naţională, iar numărul centrelor de examen este de 158.

Examenul de Limba română este împărţit în două subiecte, fiecare cu câte un text la prima vedere pe baza căruia elevii trebuie să răspundă la o serie de întrebări.

Uite boicotul, nu e boicotul!

Şi înaintea acestui examen au apărut ameninţări cu boicotarea, de către sindicaliştii din educaţie, a examenelor naţionale, începând cu Evaluarea Naţională. Nemulţumirile arătate de sindicalişti constau în faptul că Executivul nu a dispus o creştere unitară pentru toţi angajaţii din învăţământ, dar şi de atitudinea Guvernului faţă de revendicările cadrelor didactice.

..Citeste mai departe..

Proiectul şi dezbaterea publică! Acum, Structura anului şcolar 2016-2017

”Şcoala altfel” se extinde la opt zile şi se împarte în două etape

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a lansat în dezbatere publică proiectul de ordin de ministru privind structura anului şcolar 2016-2017.

Cea mai importantă noutate este extinderea programului naţional „Şcoala altfel” la o durată de 8 zile, în două etape distincte: la începutul anului şcolar (12-14 septembrie) şi în interiorul anului şcolar, pe durata a 5 zile consecutive, la alegerea unităţilor de învăţământ. Prima etapă (12-14 septembrie 2016) este destinată acomodării elevilor şi a profesorilor cu programul şcolar şi cu procesul de predare-învăţare. A doua etapă presupune alocarea a 5 zile consecutive lucrătoare în timpul anului şcolar, în urma unei planificări ce rămâne la decizia şcolilor.

..Citeste mai departe..

Se elaborează o variantă îmbunătăţită a documentului-concept privind învăţământul profesional-dual.

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNIDPT) au organizat, pe 21 iunie, Conferinţa naţională cu tema „Învăţământul profesional-dual, drumul de la idei la practică”. În cadrul conferinţei au fost prezentate rezultatele consultării publice referitoare la documentul-concept „Opţiunile de educaţie şi formare profesională a absolvenţilor de clasa a VIII-a”, respectiv propunerea privind învăţământul prfesional-dual. Astfel, au fost analizate şi prezentate principalele concluzii extrase din întâlnirile regionale, care au reunit peste 800 de participanţi, dar şi ale celor peste 400 de chestionare completate în cadrul consultării on-line. Mai mult, în cadrul unor ateliere de lucru dedicate principalelor provocări aduse de învăţământul profesional-dual au fost discutate propunerile partenerilor sociali şi ale operatorilor economici, astfel încât programele de formare în sistem profesional-dual să fie puse în aplicare începând cu anul şcolar viitor.

..Citeste mai departe..

Cafeneaua publică EDIS

Asociaţia ARES EL a desfăşurat, în perioada 16-17 iunie 2016,  în Ploieşti, la Restaurant Nabucco, începând cu ora 11:00, Cafeneaua Publică EDIS. Activitatea face din cadrul proiectul „Educaţie Incluzivă în Şcolile Prahovene”, prin intermediul căreia ne propunem facilităm dialogul între tineri si factori de decizie pentru identificarea de soluţii pertinente pentru problemele şi nevoile tinerilor cu oportunităţi reduse (în special tinerii romi) din judeţul Prahova.

La această activitate au participat aproximativ 55 de persoane. Reprezentanţi ai factorilor de decizie din judeţul Prahova: Instituţia Prefectului Prahova, Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova, Casa Corpului Didactic Prahova, Biblioteca Judeţeană Prahova.

De asemenea au participat reprezentaţi ai asociaţiilor partenere: ATEENS, Viitorul Tinerilor şi Centrul European de Resurse pentru Dezvoltare, alături de reprezentanţii celor 5 unitaţi şcolare partenere ale proiectului, împreuna cu o parte din tinerii cu oportunităţii reduse.

..Citeste mai departe..

Elevi, vi se pregăteşte ceva!

Aveți obiceiul să dețineți  pachete de țigări când sunteți la școală, să fumați în incinta unităților de învățământ sau să folosiți telefonul mobil în timpul orelor? Ei bine, dragi elevi, luați-vă gândul să mai procedați astfel, pentru că urmează Statutul Elevului, care include și sancțiuni ce vor fi aplicate celor care îl încalcă. Și, încă ceva, la 40 de absențe nemotivate, exmatricularea!

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a lansat în dezbatere publică proiectul Statutului elevului, document ce reglementează drepturile şi obligaţiile elevilor înmatriculaţi în instituţiile de învăţământ de stat, particular sau confesional din România.

În cadrul acestui document putem observa nu numai drepturi ale elevului, dar și obligații, interdicții și sancțiuni pentru încălcarea de către elevi a unor reguli.

..Citeste mai departe..

Sprijin financiar pentru susţinerea integrării copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, integraţi în învăţământul de masă. Judeţul Prahova primeşte 2,09 milioane de lei.

În şedinţa sa de joi, 16 iunie, Guvernul Romaniei a aprobat proiectul iniţiat de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice privind repartizarea pe judeţe a sumelor pentru finanţarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale, integraţi în învăţământul de masă, pentru anul 2016. Astfel, în premieră, a fost alocată suma de 68 milioane lei pentru susţinerea integrării a 27.350 copii aflaţi în această situaţie.

Judeţului Prahova i-a fost alocată suma de 2,09 milioane de lei.

Prin adoptarea acestui act normativ se urmăreşte încurajarea copiilor cu cerinţe educaţionale speciale şi a copiilor cu deficienţe de învăţare sau cu dificultăţi de adaptare/dizabilităţi să frecventeze învăţământul preuniversitar de masă, sporind în acest fel şansele pentru integrarea lor socială şi garantându-le libertatea de a alege parcursul educaţional considerat cel mai potrivit, adaptat nevoilor fiecăruia.

..Citeste mai departe..

Într-un cadru festiv, la Palatul Parlamentului, Colegiul Economic „Virgil Madgearu” şi Şcoala „Sf. Vineri” din Ploieşti au primit certificatul de „Şcoală Europeană”

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice a organizat vineri, 17 iunie, la Palatul Parlamentului (Sala „Spiru Haret”), festivitatea de premiere a celor 60 de unități de învățământ preuniversitar câștigătoare în cea de-a XIII-a ediție a Competiției Naționale „Școală Europeană”. Printre unităţile de învăţământ care au primit această distincţie se numără şi două din Ploieşti. Este vorba despre Colegiul Economic „Virgil Madgearu” şi Şcoala „Sf. Vineri”. Acestea nu se află la prima performanţă de acest gen, Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Ploieşti fiind la cel de-al treilea titlu de „Şcoală Europeană”, iar Şcoala Gimnazială „Sf. Vineri” Ploieşti la al doilea titlu.

Fiecare unitate de învățământ câştigătoare a certificatului „Școală Europeană” primeşte și un premiu în valoare de 5.000 lei, ce va fi utilizat pentru dotări. Decizia privind bunurile care vor fi achiziționate aparține conducerii fiecărei unități școlare.

..Citeste mai departe..

3.635 de candidaţi au obţinut calificativul „experimentat” la evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, iar 49 de elevi au renunţat la Bac-ul de vară

Desfăşurată pe parcursul a trei zile, proba A a Bacalaureatului, cea în care au fost evaluate competenţele lingvistice de comunicare orală în limba română, a adus, în sălile de examen din judeţul Prahova, 4.499 de candidaţi, dintr-un total de 4.548 înscrişi. Au absentat, aşadar, 49 de elevi, aceştia nemaiavând posibilitatea să participe la următoarele probe incluse în prima sesiune a acestui examen, lăsând totul pentru sesiunea din toamnă.

Cu calificativ „mediu” s-au ales 153 de candidaţi, calificativ „avansat” au primit 711 candidaţi, iar 3.635 de elevi au obţinut calificativul „experimentat”.

După proba orală la Limba română urmează, pentru elevii prahoveni, proba D, adică evaluarea competenţelor digitale, pe 21 şi până pe 24 iunie, iar între 27 iunie şi 1 iulie se desfăşoară evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională – proba C.

..Citeste mai departe..

    41 42 43 44 45 46 47