Ultima editie tiparita in format pdf

Mai puţini elevi în învăţământul preşcolar, dar mai mulţi la cel gimnazial


Conform datelor prezentate în Raportul de activitate al învăţământului prahovean valabil pentru anul şcolar 2016-2017, situaţia numerică a populaţiei şcolare cuprinsă în diferite forme de învăţământ (pe fiecare nivel de şcolarizare), învăţământ de masă, s-a prezentat astfel: la învăţământ preşcolar 16.135 elevi (faţă de 16.869 câţi erau în anul şcolar 2015-2016); învăţămâ.nt primar 33.600 elevi (34.679 în anul şcolar trecut); învăţământ gimnazial 28.190 elevi (27.957 în anul şcolar precedent); liceal de zi 20.890 elevi (23.365 anul trecut); învăţământ liceal - seral rută directă 1.427 elevi; învăţământ liceal – frecvenţă redusă rută directă 385 elevi; învăţământ profesional 2.764 elevi (2.219 în anul şcolar trecut); şcoala postliceală 1.864 cu finanţare de la buget şi 70 – taxă; şcoala de maiştri 251 elevi–buget şi 23 cu taxă; stagii de pregătire practică 27 elevi.
..Citeste mai departe..

Primele rezultate de la probele orale ale celor care doresc să devină şefi în şcoli!

Au apărut primele rezultate ale probelor de interviu şi de analiză a CV-ului din cadrul concursului organizat pentru ocuparea posturilor de conducere din şcoli. Astfel, în prima zi, pe 19 iulie, după datele prezentate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova pe site-ul său, mai toţi candidaţii prezenţi au luat punctaje de trecere, fiind declaraţi admişi, cu excepţia a două candidate, ambele din Câmpina. Una era pentru funcţia de director de la Colegiul Tehnic Forestier Câmpina şi cealaltă pentru Şcoala Gimanzială Centrală Câmpina. De asemenea, s-au înregistrat trei absenţe. Nu sunt afişate, însă, situaţiile de la şapte candidaţi, dintr-un total de 39, înscrişi pentru prima zi.
..Citeste mai departe..

51,5% dintre candidaţi au primit note mai mari de 7 la Concursul de Titularizare, în Prahova

La proba scrisă din cadrul concursului organizat pentru ocuparea posturilor vacante didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul prahovean, cinci candidaţi au reuşit să obţină nota 10. Este vorba despre: Elena Argentina Nan – pentru postul de învăţător, Erika Teszler – Limba germană, Cristian Niţă – Matematică, Ioana-Gabriela Dima – consiliere psihopedagogică şi Gentiana Claudia Purcărea - Asistenţă medicală generală (maiştri instructori).
..Citeste mai departe..

Şapte profesori au picat proba scrisă a concursului de ocupare a funcţiilor de conducere din şcoli

În această lună se află în plină desfăşurare concursul organizat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova în vederea ocupării posturilor de conducere (director/director adjunct) din 115 şcoli. Pe 17 iulie a avut loc proba scrisă a concursului, care s-a desfăşurat la Colegiul Tehnic „Toma Socolescu” din Ploieşti şi pentru care s-au înscris 126 de candidaţi. Dintre aceştia, 7 au fost declaraţi respinşi, iar unul nu s-a mai prezentat la examen, anume candidatul pentru postul de director adjunct pentru Liceul Tehnologic Ceraşu.

..Citeste mai departe..

90 de candidaţi la Titularizare au părăsit concursul în timpul probei scrise

Numeroase absenţe au fost înregistrate la proba scrisă din cadrul concursului de Titularizare din Prahova, fiind vorba despre 114 candidaţi care au preferat să nu se mai prezinte la examen. Tototdată, au mai fost şi 90 de candidaţi care s-au retras din concurs în timpul probei! Astfel, dintr-un total de 896 înscrişi, 692 de teze au fost, în cele din urmă, trimise la corectat.Proba scrisă, pentru posturile din judeţul Prahova, s-au susţinut la C.N. „Ion Luca Caragiale” Ploieşti (învăţători, limba şi literatura română, documentarişti, matematică, informatică); la C.N. „Mihai Viteazul” Ploieşti (educatoare, limba franceză, limba engleză, limba germană, limba spaniolă, limba rromani, fizică, chimie, biologie); la Colegiul „Spiru Haret” Ploieşti (istorie, ştiinţe socio – umane - cultură civică, psihologie, sociologie, economie, filosofie; profesor consilier, geografie, religie, ed. muzicală/muzică instrumentală, ed. plastică/vizuală, ed. Fizică, ed. tehnologică, discipline tehnice, pregătire instruire practică-maiştri, învăţământ special).
..Citeste mai departe..

Au început înscrierile pentru sesiunea a doua a Bac-ului

Marţi, 11 iulie, au început înscrierile pentru sesiunea a doua a Bacalaureatului, candidaţii având timp până vineri, 14 iulie, să îşi depună dosarele de însciere. Cei care au promovat corigenţele se pot înscrie pe 27 iulie.
Calendar sesiunea a doua:
21 august: Limba şi literatura română – proba Ea) - proba scrisă; 22 august: Limba şi literatura maternă – proba Eb) - proba scrisă; 23 august: Proba obligatorie a profilului – proba Ec) - proba scrisă; 24 august: Proba la alegere a profilului şi specializării - proba Ed) – proba scrisă; 25 – 28 august: Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A; 29 – 30 august: Evaluarea competenţelor digitale - proba D; 30 – 31 august
..Citeste mai departe..

Avem patru elevi cu media de admitere 10!

Pe 12 iulie a.c. urmează să se efectueze şi repartizarea computerizată a absolvenţilor de gimnaziu pentru Admiterea la liceu. În ierarhia elevilor din judeţul Prahova figurează 5.084 de candiaţi, dintre care 4 au media de admitere 10. Este vorba despre Andra Ioana Apostol (Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Ploieşti), Rareş Ştefan Avram (Colegiul Naţional „Ion Luca Caragiale” Ploieşti), Antoniu Ştefan Merlă (Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” Ploieşti) şi Teodora Renţea (Colegiul Naţional „Nicolae Iorga”, Vălenii de Munte). Cu 9.99 media de admitere figurează doi elevi: Vlad Niţu (Şcoala Gimnazială „Sfântul Vasile” Ploieşti) şi Ilie Mihnea Ştefan (Şcoala Gimnazială „George Enescu” Sinaia).
..Citeste mai departe..

Promovabilitate de 78,18%, în Prahova, după soluţionarea contestaţiilor

Au fost afişate rezultatele contestaţiilor înregistrate după susţinerea primei sesiuni a examenului de Bacalaureat. Astfel, în judeţul Prahova, procentul de promovabilitate s-a majorat la 78,18%, de la 76,58% cât era înainte de contestaţii. Au fost înregistrat 1.500 de lucrări trimise la recorectat, cele mai multe provenind de la proba de Limba şi literatura română (607 lucrări), după care urmează Matematica (293 lucrări), Biologia (184 lucrări). S-au mai înregistrat contestaţii, Logică (85), Fizică (50), Chimie (41) etc.
..Citeste mai departe..

896 de candidaţi pentru proba scrisă a Titularizării

Miercuri, 12 iulie, este ziua emoţiilor şi pentru cadrele didactice care doresc să ocupe locuri în învăţământul prahovean în anul şcolar 2017-2018. Este ziua „Concursului de Titularizare”, cum mai este cunoscut concursul organizat pentru ocuparea posturilor/catedrelor. Iniţial, figurau înscrişi 1.056 de candidaţi. Cei mai mulţi erau pentru catedrele de educatoare, 148 fiind numărul persoanelor înscrise (39 posturi titularizabile), dar şi pentru învăţători, 116 candidaţi (44 posturi titularizabile) şi limba română, cu 119 candidaţi (2 posturi titularizabile şi 38 netitularizabile).
..Citeste mai departe..

1.500 de contestaţii de la Bac-ul de vară!

După afişarea rezultatelor de la examenul de Bacalaureat au apărut, cum era şi de aşteptat, nemulţumiri cu privire la notele obţinute. Astfel, în judeţul Prahova s-au înregistrat 1.500 de contestaţii, cele mai multe provenind de la proba de Limba şi literatura română (607 lucrări), după care urmează Matematica (293 lucrări), Biologia (184 lucrări). S-au mai înregistrat contestaţii, Logică (85), Fizică (50), Chimie (41) etc. Lucrările respective se recorectează în perioada 6 - 9 iulie, iar pe 10 iulie se vor afişa rezultatele finale.
..Citeste mai departe..

Promovabilitate la Bacalaureat de 76,58% în Prahova

Doi candidaţi au media 10, de la specializările mate-info şi ştiinţele naturii

Absolvenţii de liceu au aflat astăzi, 5 iulie, ce rezultate au obţinut la examenul de Bacalaureat. După datele oferite de Ministerul Educaţiei, în judeţul Prahova s-a înregistrat un procent foarte bun de promovabilitate, 76,58%, valabil înainte de rezolvarea contestaţiilor. Dintr-un total de 5.117 candidaţi prezenţi, 3.780 au obţinut medii mai mari de 6, fiind declaraţi admişi. 292 de candidaţi au primit medii, dar şi note între 5 şi 5,99, însă nu acumulat un punctaj total mai mare de 6.
..Citeste mai departe..

    1 2 3 4 5 6 7