Ultima editie tiparita in format pdf

Elevii care frecventează învățământul profesional, inclusiv dual, vor beneficia în continuare de burse profesionale


Programul național de protecție socială „Bursa profesională”, care subvenționează costurile pentru elevii din învățământul profesional, inclusiv cel dual pentru nivelul 3 de calificare profesională, va fi aplicat în continuare de Guvernul României, conform unei hotărâri adoptate la final de an 2017. Bursa profesională se acordă tuturor elevilor care frecventează învățământul profesional și constă într-un sprijin financiar lunar de 200 lei, pe perioada cursurilor școlare, a pregătirii practice și pe timpul pregătirii și susținerii examenului de certificare a calificării profesionale. De bursă beneficiază și copiii cetățenilor străini beneficiari ai unei forme de protecție în România sau copiii cetățenilor străini, ai cetățenilor Uniunii Europene/Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene cu drept de ședere/rezidență pe teritoriul României, care frecventează învățământul profesional.
..Citeste mai departe..

Consultare on-line privind rolul temelor pentru acasă

Ministerul Educației Naționale și Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei organizează, în perioada 7 - 20 noiembrie 2017, o consultare națională privind regimul temelor pentru acasă. Demersul se adresează actorilor educaționali din învățământul primar, gimnazial și liceal și presupune completarea unor chestionare on-line, elaborate în funcție de specificul a trei categorii de public: cadre didactice, elevi și părinți. Cercetarea are ca obiective indentificarea unei noi abordări în ceea ce privește rolul acestor activități de învățare, respectiv corectarea unor disfuncționalități semnalate
..Citeste mai departe..

276 de dosare validate, în Prahova, pentru definitivarea în învăţământ

S-a încheiat perioada de validare a dosarelor înscrise pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ (anul şcolar 2017-2018), examen care este programat a se desfăşura pe 18 iulie 2018. Astfel, la Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova au fost validate 276 de astfel de dosare, cei mai mulţi candidaţi provenind de la învăţământul preşcolar (educatoare) - 76, dar şi de la învăţământul primar – 58. Printre alţi candidaţi, mai întâlnim şi de la educaţie fizică şi sport – 20, Matematică – 10, Limba Română – 9.
..Citeste mai departe..

Grija pentru monumentele istorice prin Proiectul „Patrimoniu la răscruce – Digitizarea crucilor de piatră şi a monumentelor de eroi din Primul Război Mondial din judeţul Prahova”

În cadrul proiectului sunt incluşi şi elevi şi profesori din Prahova şi Ploieşti

Asociaţia Eurocentrica, în parteneriat cu Institutul Naţional al Patrimoniului din România, Direcţia Judeţeană de Cultură Prahova şi Asociaţia Convergenţe Europene, cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Prahova şi Asociaţiei Județene „Cultul Eroilor” Prahova, desfăşoară, în acest an, proiectul „Patrimoniu la răscruce – Digitizarea crucilor de piatră şi a monumentelor de eroi din Primul Război Mondial din judeţul Prahova”, care beneficiază de finanţare din partea Ministerului Culturii, prin Administraţia Fondului Cultural Naţional, în cadrul programului „Proiecte Culturale”, secţiunea „Patrimoniu cultural material”
..Citeste mai departe..

Ministrul Educaţiei anunţă că rectificarea din noiembrie va fi pozitivă pentru sistemul de învățământ

Ministrul Educaţiei Naţionale, Liviu Marian Pop, a susţinut miercuri, 25 octombrie, o videoconferinţă la care au participat inspectorii școlari generali și inspectorii școlari generali adjuncți din țară, dar și reprezentanți ai asociațiilor de părinți și elevi. Cu acest prilej, ministrul Liviu Marian Pop a anunțat intenția Executivului de a acorda educației, în 2018, cel mai mare buget din ultimii 10 ani, subliniind în context că inclusiv rectificarea bugetară din luna noiembrie va fi pozitivă pentru sistemul de învățământ.
..Citeste mai departe..

Milioane de absenţe în anul şcolar 2016-2017!

O situaţie centralizatoare privind absenţele înregistrate în anul şcolar 2016-2017 de către elevii care învaţă în unităţile şcolare din Ploieşti şi judeţul Prahova ne arată faptul că cele mai multe absenţe au venit din partea elevilor de la învăţământul liceal, anume 1.455.586 de absenţe, urmaţi de cei de la gimnaziu, cu 1.147.182 absenţe!
Iată cum se prezintă situaţia per ansamblu:
Învăţământ primar: 33.416 elevi, 508.473 absenţe, 158.508 motivate;
Învăţământ gimnazial: 27.567 elevi, 1.147.182 absenţe, 535.552 motivate;
..Citeste mai departe..

Nouă unităţi de învăţământ din Prahova nu au, încă, autorizaţie igienico-sanitară!

Dintre acestea, patru sunt grădiniţe
La finele anului şcolar 2016-2017, în învăţământul prahovean existau 9 unităţi care nu deţineau autorizaţie sanitare, fiind vorba despre 4 grădiniţe cu program normal şi 5 şcoli primare şi gimnaziale. Acestea sunt atât din mediul rural, la Şoimar-Măgura, Lopatniţa – 4 unităţi, Lapoş – o unitate, Proviţa de Sus – o unitate, Ariceştii Rahtivani – două unităţi), precum şi o unitate în mediul urban, la Comarnic, după cum se precizează în Raportul de activitate al învăţământului prahovean valabil pentru anul şcolar 2016-2017 şi întocmit de Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova.
..Citeste mai departe..

Mai puţini elevi în învăţământul preşcolar, dar mai mulţi la cel gimnazial

Conform datelor prezentate în Raportul de activitate al învăţământului prahovean valabil pentru anul şcolar 2016-2017, situaţia numerică a populaţiei şcolare cuprinsă în diferite forme de învăţământ (pe fiecare nivel de şcolarizare), învăţământ de masă, s-a prezentat astfel: la învăţământ preşcolar 16.135 elevi (faţă de 16.869 câţi erau în anul şcolar 2015-2016); învăţămâ.nt primar 33.600 elevi (34.679 în anul şcolar trecut); învăţământ gimnazial 28.190 elevi (27.957 în anul şcolar precedent); liceal de zi 20.890 elevi (23.365 anul trecut); învăţământ liceal - seral rută directă 1.427 elevi; învăţământ liceal – frecvenţă redusă rută directă 385 elevi; învăţământ profesional 2.764 elevi (2.219 în anul şcolar trecut); şcoala postliceală 1.864 cu finanţare de la buget şi 70 – taxă; şcoala de maiştri 251 elevi–buget şi 23 cu taxă; stagii de pregătire practică 27 elevi.
..Citeste mai departe..

În anul şcolar 2016-2017, numărul posturilor pentru profesori au scăzut faţă de anul şcolar precedent

În anul scolar 2016-2017, numărul total de posturi, pe toate formele de finanţare, a fost de 9.469,5 la fel ca în anul şcolar 2015-2016, înregistrându-se însă o scădere faţă de anul şcolar 2014-2015, când au fost 9.713,5 posturi (o scădere de 264 de posturi). Numărul normelor didactice a fost de 7.175 în anul şcolar 2016-2017 (faţă de 7.162 în 2015-2016, 7.240 în 2014-2015). Posturi didactice auxiliare au fost în număr de 984,75 faţă de 701,25 în anul şcolar 2015-2016 şi 685,75 în 2014-2015.
..Citeste mai departe..

În Prahova, 55 de şcoli funcţionează fără autorizaţie de securitate la incendiu!

În judeţul Prahova funcţionează, în prezent, unităţi de învăţământ care nu au autorizaţie de securitate la incendiu. Conform Raportului de bilanţ al învăţământului prahovean pe anul şcolar 2016-2017, numărul acestor unităţi este de 55, printre care multe grădiniţe! Principalele deficiențe semnalate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenţă „Şerban Cantacuzino” Prahova au constat în: neasigurarea condiţiilor de evacuare şi salvare a utilizatorilor în siguranţă în caz de incendiu; amenajarea în casele scărilor, pe coridoare sau pe alte căi de evacuare ale clădirilor, de boxe, locuri de lucru, de depozitare a materialelor, mobilier sau obiecte, amplasarea de maşini de fotocopiat, dozatoare pentru sucuri/cafea etc, care împiedică evacuarea persoanelor şi bunurilor, precum şi accesul personalului de intervenţie;
..Citeste mai departe..

Mesaj de la şeful Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova către directorii de şcoli: „Nu uitaţi să vă puneţi în practică planul managerial”

La Sala Europa din cadrul Palatului Administrativ din Ploieşti a avut loc astăzi, 19 octombrie, şedinţa de bilanţ a învăţământului prahovean pe anul şcolar 2016-2017. În cadrul acestei şedinţe, la care au fost convocaţi toţi directorii de şcoli din judeţ, s-a prezentat Raportul privind starea învăţământului la nivelul judeţului nostru pe anul şcolar mai devreme amintit, dar şi teme precum: „Direcţii de dezvoltare a învățământului prahovean în anul şcolar 2017-2018”; „Prezentarea Raportului privind activitatea desfăşurată de C.C.D. Prahova în anul şcolar 2016-2017”; „Prezentarea Raportului privind activitatea desfăşurată de Centrul Judeţean de Excelenţă Prahova în 2016-2017
..Citeste mai departe..

    1 2 3 4 5 6