Ultima editie tiparita in format pdf

Aflaţi câţi profesori doresc să obţină Definitivarea în învăţământ


Pe parcursul lunii trecute, la Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova s-au primit dosarele de înscriere pentru examenele de obţinere a Definitivării şi a Gradelor didactice I şi II. Astfel, pentru Definitivat 2020 s-au înscris 249 de candidaţi, pentru Gradul didactic II din 2021 – 161 candidaţi, iar pentru Gradul didactic I din 2022 s-au înscris 151 de candidaţi. De asemenea, în aceeaşi perioadă au avut loc şi preînscrieri pentru Gradele didactice şi, astfel, vă putem informa că există 223 de candidaţi înscrişi pentru Gradul didactic II din 2022 şi 171 de candidaţi pentru obţinerea Gradului didactic I din 2023
..Citeste mai departe..

Vedeţi când vă puteţi înscrie pentru obţinerea Definitivării în învăţământ

În luna octombrie 2019 încep înscrierile pentru examenul de definitivat, sesiunea 2020. Dosarele pentru înscrierea la examenul de definitivat, sesiunea 2020, însoțite de adresă de înaintare (în dublu exemplar) se depun la Inspectoratul Școlar Județean Prahova, camera 12, de către responsabilul cu formarea continuă din unitățile de învățământ, după cum urmează: unitățile de învățământ preuniversitar din mediul rural: 16 – 17 şi 18 octombrie, între orele 10.30 – 15.00; unitățile de învățământ preuniversitar din mediul urban: Grădinițe cu Personalitate Juridică, Cluburi Sportive, Palatul Copiilor, Cluburile Copiilor, Şcoli profesionale, Şcoli speciale: 21 – 22 octombrie 2019, între orele 10.30 – 15.00; Şcoli gimnaziale 23 – 24 şi 25 octombrie, între orele 10.30 – 15.00; Colegii, Licee, Școli Postliceale 28 - 29 şi 30 octombrie, între orele 10.30 – 15.00
..Citeste mai departe..

Consfătuirea coordonatorilor de proiecte și programe educative, școlare și extrașcolare

Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova a organizat, pe 20 septembrie a.c., la Filarmonica „Paul Constantinescu” din Ploieşti, Consfătuirea coordonatorilor de proiecte și programe educative, școlare și extrașcolare. Activitatea a fost coordonată de prof. Cristina Petre – inspector şcolar pentru activitatea permanentă şi activităţi extraşcolare din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova, cea care, de altfel, s-a implicat în mod direct în detaliile ce ţin de buna desfăşurare a evenimentului respectiv. Împreună cu cadrele didactice ce răspund de consilierea educativă în unitățile de învățământ preuniversitar din județul Prahova, la Confătuire au fost prezenţi şi parteneri educativi, ai ISJ Prahova, din anumite instituții, ce au activităţi în parteneriat cu unităţile de învăţământ prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova: Casa Coprului Didactic Prahova, ISU Prahova, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională, Centrul Antidrog, Direcţia de antifraudă, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Prahova, UPG Ploieşti, Teatrul „Toma Caragiu” Ploieşti, Asociaţia Medicover.
..Citeste mai departe..

Ei sunt mândria învăţământului prahovean în 2019

Cei 21 de elevi care au obţinut media 10 la Evaluarea Naţională şi la Bacalaureat au fost recompensaţi financiar în urma unei Hotărâri de Guvern

La sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova a avut loc luni, 16 septembrie, festivitatea de premiere a elevilor prahoveni care au obţinut, în acest an, media 10 la Evaluarea Naţională şi, respectiv, la Bacalaureat. Din anumite motive, nu toţi cei 21 de elevi prahoveni care au obţinut astfel de performanţe au putut să fie prezenţi la ISJ Prahova în ziua efectuării festivităţii de premiere. Potrivit unei hotărârii adoptate într-o ședință de Guvern, valoarea stimulentelor financiare este de 1.000 de lei pentru fiecăre elev cu media 10 la Evaluarea Naţional şi 3.000 de lei pentru fiecare absolvent de liceu cu media generală 10 la examenul de Bacalaureat
..Citeste mai departe..

O nouă etapă a Programului Naţional de prevenţie a diabetului de tip 2, pentru elevii ploieşteni de clasa a V-a

Consultul medical, dar şi eventualele şedinţe de consiliere sunt gratuite!

La sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova a avut loc vineri, 13 septembrie, o nouă activitate de informare şi documentare despre Programul Naţional de Prevenţie a Diabetului de tip 2. Au fost prezenţi profesori diriginţi de clasa a V-a de la şcolile din Ploieşti, activitatea fiind coordonată de prof. Cristina Petre - inspector şcolar pentru educaţia permanentă şi activităţi extraşcolare, care este şi coordonator la nivel de Inspectorat Şcolar pentru programul „în Cerc”, şi de reprezentanţii Asociaţiei Medicover – George Istrate – director general şi Ana-Maria Cireşanu – coordonator local al programului
..Citeste mai departe..

Poliţiştii au pus ochii pe şcolile din Ploieşti!

Măsuri de ordine și liniște publică asigurate de Poliția Locală Ploiești pentru acest an școlar

În cursul anului școlar 2019-2020, Poliția Locală Ploiești va acționa în baza unui plan de măsuri prin care s-au stabilit acțiuni menite să asigure un climat de siguranță în zona unităților de învățământ preuniversitar. Astfel, conform „Planului de activități pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învăţământ preuniversitar din Municipiul Ploiești în anul școlar 2019-2020”, polițiștii locali vor fi prezenți în jurul unor unități de învățământ din Ploieşti și vor avea ca obiective:
..Citeste mai departe..

Starea învăţământului la început de an şcolar

Cel puţin 6 mii de copii din judeţul Prahova au păşit, pe 9 septembrie 2019, pentru prima dată în şcoală, ei fiind incluşi în clasa pregătitoare. Altădată, se spunea despre clasa I- a că este deschizătoare de drum pentru şcolari, dar de atunci şi până acum multe aveau să se schimbe. Numărul preşcolarilor aşteptaţi în grădiniţe este de 17.084, al celor de clasa a V-a de 7.292 elevi, de clasa a VIII-a 7.141 de elevi, iar în ultimul an de liceu, clasa a XII-a, 5.972 elevi. Iată cum arată, în acest moment, structura anului şcolar: Semestrul I (9 septembrie - 20 decembrie 2019) şi semestrul al II-lea (13 ianuarie - 12 iunie 2020), cursurile fiind dispuse pe durata a 35 de săptămâni. Vacanţele elevilor din toate ciclurile de învățământ sunt programate astfel: vacanţa de iarnă (21 decembrie 2019 - 12 ianuarie 2020); vacanţa de primăvară (4 aprilie – 21 aprilie 2020); vacanţa de vară (13 iunie – data din septembrie 2020 la care vor începe cursurile anului şcolar 2020 - 2021)
..Citeste mai departe..

Ce-i aşteaptă pe elevi la Evaluarea Naţională în anul şcolar 2019-2020. Vedeţi ce noutăţi a pregătit Ministerul Educaţiei

Ministerul Educației Naționale a aprobat calendarul, respectiv metodologia de organizare și desfășurare a Evaluării Naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul şcolar 2019-2020. Ordinul de ministru aferent (4.916/2019) a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 712/29 august 2019 și în secțiunea dedicată pe edu.ro. Principalul element de noutate îl reprezintă intervenția asupra modalității de soluționare a contestațiilor cu scopul de a optimiza procesul de evaluare. Mai exact, „în cadrul etapei de soluționare a contestațiilor, după încheierea evaluării lucrărilor, notele acordate după reevaluare sunt comparate cu cele acordate în etapa de evaluarea inițială.
..Citeste mai departe..

Zi decisivă pentru profesorii suplinitori!

Miercuri, 4 septembrie a.c., la Colegiul „Spiru Haret” din Ploieşti se susţine Concursul judeţean/ testarea suplinitorilor, pentru cadrele didactice, în vederea ocupări codurilor de posturi ce mai sunt vacante în învăţământul prahovean. S-au înscris în jur de 360 de candidaţi, iar numărul codurilor vacante este de 431.. Accesul candidaţilor în sala de concurs se face începând cu orele 8.00, cel mai târziu până la orele 9.00. Supraveghetorii de sală verifică identitatea candidaţilor, prin buletinul/ cartea/ adeverinţa de identitate sau paşaport. Redactarea lucrărilor se face cu cerneală sau pix de culoare albastră. Desenele/graficele se pot executa şi cu creionul negru. Este interzisă utilizarea instrumentelor de scris (stilou, pix) a căror cerneală se poate şterge. Candidaţii care doresc să corecteze o greşeală taie fiecare rând din pasajul greşit cu o linie orizontală, iar schemele/ desenele cu o linie oblică.
..Citeste mai departe..

Ultima şansă pentru elevii care au rămas nerepartizaţi la liceu şi la profesională/ dual

De vineri, 30 august, şi până marţi, 3 septembrie, la Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova se primesc înscrieri pentru învăţământul liceal, profesional şi cel dual. Vineri, 30 august, înscrierile se primesc până la ora 14:00, iar luni şi marţi – de la ora 10:00 şi până la ora 15:00. Miercuri, 4 septembrie, între orele 12:00 şi 14:00, se desfăşoară, în şedinţă publică, repartizarea elevilor înscrişi pentru liceu, iar între orele 14:00 şi 16:00 are loc repartizarea pentru profesională şi dual. Pentru învăţământul profesional/ dual au mai rămas vacante, în judeţul Prahova, cel puţin 500 de locuri, iar pentru liceu în jur de 60.
..Citeste mai departe..

Lovitură pentru Ecaterina Andronescu de la actuala conducere a MEN

Candidaţii care au obţinut note mai mici de 5 la „titularizare” şi cei care şi-au anulat lucrările pot să fie încadraţi ca suplinitori, acolo unde mai sunt catedre disponibile

Conform unei note a Ministerului Educaţiei Naţionale, pot participa la noile concursuri de angajare în şcoală, ca suplinitori, toţi candidaţii ce se încadrează în cerinţele iniţiale ale Metodologiei mobilităţii personalului didactic, metodologie valabilă şi înainte de susţinerea concursului de „titularizare”. Aşadar, candidatii care s-au retras din examenul de Titularizare 2019, precum si cei care au obtinut note sub 5, pot sa participe la noile concursuri de angajare în şcoală, ca suplinitor, organizate în luna septembrie, acolo unde au ramas posturi libere.
..Citeste mai departe..

    1 2 3 4 5