Ultima editie tiparita in format pdf

Mai puţini elevi în învăţământul preşcolar, dar mai mulţi la cel gimnazial


Conform datelor prezentate în Raportul de activitate al învăţământului prahovean valabil pentru anul şcolar 2016-2017, situaţia numerică a populaţiei şcolare cuprinsă în diferite forme de învăţământ (pe fiecare nivel de şcolarizare), învăţământ de masă, s-a prezentat astfel: la învăţământ preşcolar 16.135 elevi (faţă de 16.869 câţi erau în anul şcolar 2015-2016); învăţămâ.nt primar 33.600 elevi (34.679 în anul şcolar trecut); învăţământ gimnazial 28.190 elevi (27.957 în anul şcolar precedent); liceal de zi 20.890 elevi (23.365 anul trecut); învăţământ liceal - seral rută directă 1.427 elevi; învăţământ liceal – frecvenţă redusă rută directă 385 elevi; învăţământ profesional 2.764 elevi (2.219 în anul şcolar trecut); şcoala postliceală 1.864 cu finanţare de la buget şi 70 – taxă; şcoala de maiştri 251 elevi–buget şi 23 cu taxă; stagii de pregătire practică 27 elevi.
..Citeste mai departe..

Consfătuirea coordonatorilor de proiecte şi programe educative şcolare şi extrașcolare

Mai multă atenţie pe ora de dirigenţie!

Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova a organizat vineri, 22 septembrie a.c., Consfătuirea coordonatorilor pentru programe şi proiecte educative şcolare şi extraşcolare. Evenimentul a fost găzduit de Casa de Cultură a Sindicatelor din Ploieşti, sala de spectacole, şi a fost coordonat impecabil de prof. Cristina Petre – inspector şcolar pentru educaţie permanentă şi activităţi extraşcolare din cadrul ISJ Prahova.
..Citeste mai departe..

În atenţia cadrelor didactice care se înscriu pentru susţinerea Gradelor Didactice

Au fost date publicităţii informaţii importante referitoare la înscrierea pentru susţinerea gradelor didactice II şi I.
Astfel, pentru GRADUL DIDACTIC II înscriere are loc în luna octombrie 2017, valabilă pentru sesiunea 2019. Candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de înscriere: stagiu de predare efectivă la catedră de la obţinerea definitivatului în învăţământ – 4 ani (sau 3 ani dacă media de la examenul de definitivat este 10); în toate cazurile, vechimea la catedră necesară înscrierii se calculează de la data obținerii definitivatului până la data de 31 august a anului școlar în care se susțin inspecția specială și probele scrise și orale (nu se iau în calcul perioadele de concediu fără plată sau concediu creștere și îngrijire copil); calificativul cel puţin „bine” obţinut la aprecierile anuale şi inspecţiile şcolare (dacă au avut loc), în ultimii doi ani de activitate premergători înscrierii
..Citeste mai departe..

Au fost aprobate graficele de desfășurare a examenelor de certificare a calificării profesionale pentru absolvenții din învățământul profesional (2017-2018)

Absolvenţii învățământului postliceal organizat în școlile postliceale ale Ministerului Afacerilor Interne (calificări profesionale: agent de poliție, agent de poliție de frontieră, aubofițer de jandarmi, subofițer de pompieri și protecție civilă, maistru militar auto - nivelul 5 de calificare) au la dispoziție două sesiuni: decembrie 2017 (pentru promoția 2016-2017) și iulie 2018 (pentru promoția 2017-2018). Prima sesiune se desfășoară între 7 și 20 decembrie 2017, iar a doua între 5 și 19 iulie 2018.

..Citeste mai departe..

A început şcoala!

Gata cu vacanţa, gata cu pierdutul nopţilor prin parcurile din cartiere! A început şcoala şi toate energiile trebuie să fie îndreptate spre noul an şcolar, pentru că se întrezăresc multe noutăţi, unele cu cerinţe destul de pretenţioase. Vom avea parte de un nou sistem de evaluare şi corectare a unor examene (probele orale, competenţele să se susţină în timpul semestrului doi, iar cele scrise vara, cu corectarea de acasă de către profesori!) fiind vorba, deocamdată, de un proiect pilot, în care vor fi angrenate câteva judeţe. De asemenea, nu puteam omite situaţia legată de manualele alternative, auxiliare, care, să recunoaştem, au luat o amploare foarte mare în ultima vreme, atât de mare încât ghiozdanul elevului devenea tot mai greu de cărat în spate tocmai din pricina acestora. Ministrul Educaţiei a recunoscut haosul din sistemul educaţional în ce priveşte aceste manuale şi a promis că o să se „lupte” pentru a pune capăt „sarabandei” manualelor auxiliare neavizate, începută cu mai multă vreme în urmă. Ministrul Liviu Pop nu mai permite introducerea în şcoli a niciunui manual auxiliar neavizat de minsterul pe care-l conduce
..Citeste mai departe..

Cifre alarmante în Prahova în privinţa (ne)înscrierilor la liceu şi profesională!

Deşi învăţământul, în România, este obligatoriu 10 clase, foarte mulţi copii prahoveni nu s-au prezentat vineri, 8 septembrie, la repartizarea în şedinţă publică a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizați în etapele anterioare, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologia de admitere în învăţământul liceal şi cel profesional. Cu toate că oferta cu locuri vacante era destul de generoasă, cu peste 800 de locuri libere la profesională şi 465 de locuri libere la liceu, comisiile judeţene au rămas mirate de lipsa de interes a puştanilor şi puştoaicelor pentru carte, pentru şcoală, în condiţiile în care, cum precizam, învăţământul este obligatoriu 10 clase! Este, credem, cel mai prost an în privinţa neşcolarizării.
..Citeste mai departe..

A apărut „Manualul” de 296 de pagini pentru clasa a V-a

Elevii claselor a V-a și cadrele didactice implicate în procesul instructiv-educativ al acestor clase vor utiliza, în primele opt săptămâni ale noului an școlar, un Compendiu introductiv pentru gimnaziu (celebrul manual cu multe pagini, despre care s-a tot discutat în ultima vreme). Decizia aparține ministrului Educației Naționale, Liviu Marian Pop, și are ca obiectiv sprijinirea elevilor de clasa a V-a afectați de absența temporară a manualelor școlare. Compendiul include resurse de învățare și propune o abordare modernă, interactivă, sintetică, menită să încurajeze gândirea critică şi comunicarea prin activităţile şi aplicaţiile integrate. Suplimentar, pentru dezvoltarea unor activităţi de învăţare se fac trimiteri inclusiv la materiale disponibile on-line. Documentul are 296 de pagini și este structurat pe 6 arii curriculare: Limbă şi comunicare (Limba şi literatura română, Limba modernă 1 - Engleză și Franceză și Limba modernă 2 - Engleză, Franceză și Germană), Matematică și Științele Naturii (Matematică, Biologie), Om și societate (Educație socială, Istorie, Religie - cultul ortodox, Geografie, Religie - cultul penticostal), Arte (Educație plastică, Educație muzicală), Tehnologii (Educație tehnologică și aplicații practice, Informatică și TIC), Consiliere și orientare (Consiliere și dezvoltare personală). Fiecare lecție este reflectată în mod distinct, fiecare disciplină având alocate un număr de pagini corelat cu numărul de ore pe săptămână alocate studiului, potrivit planului-cadru.
..Citeste mai departe..

Ultima „strigare” pentru ocuparea sutelor de locuri rămase vacante la liceu şi profesională!

Vineri, 8 septembrie, la Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova, vor avea loc repartizările, în şedinţă publică, a absolvenților clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizați în etapa anterioară, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care și-au încheiat situația școlară ulterior etapei anterioare. Sunt vizaţi atât elevii pentru liceu, cât şi cei pentru învăţământul profesional şi dual. La liceu au rămas vacante, după prima etapă de repartizare, 465 de locuri, 29 de elevi rămând atunci, pe 12 iulie, nerepartizaţi de computer din pricina completării greşite a fişelor de înscriere sau a bifării de către elev a mai multor opţiuni.
..Citeste mai departe..

Directorii de şcoli, faţă în faţă cu conducerea ISJ Prahova

Conducerea ISJ Prahova le-a cerut directorilor de şcoli să ofere date exacte despre numărul de posturi vacante, dar şi să aibă toate autorizaţiile de funcţionare pentru clădirile în care activează şcolile

La Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova (ISJ) a avut loc luni, 4 septembrie, o şedinţă cu directorii de unităţi de învăţământ ce a avut ca temă principală mobilitatea personalului didactic, şedinţă prezidată de prof. Nicolae Angelescu – inspector şcolar general, prof. Liliana Otilia Ţenescu – inspector şcolar general adjunct şi de prof. Tudor Iancu – inspector şcolar pentru mobilitatea personalului din învăţământ
..Citeste mai departe..

George-Valentin Datcu, de la C.N. „Mihai Viteazul” Ploieşti, bronz la Olimpiada Internaţională de Ştiinţe ale Pământului

Elevul George-Valentin Datcu, clasa a X-a C.N. „Mihai Viteazul” din Ploieşti a reuşit să obţină medalia de bronz la Olimpiada Internaţională de Ştiinţe ale Pământului (International Earth Science Olympiad - IESO). Elevul ploieştean a făcut parte din lotul României care a participat la această competiţie internaţională, delegaţia română strângând o zestre de 4 medalii, dintre care două medalii de aur, una de argint şi tot una de bronz, fiind cel mai bun bilanţ în istoria participării la respectiva competiţie. Medaliile de aur au fost cucerite de Andrei Sandu (clasa a X-a/Colegiul Naţional din Iași) și Ștefan-Răzvan Bălăucă (clasa a XI-a/Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” din Botoșani).
..Citeste mai departe..

A început a doua etapă de Admitere la profesională şi în învăţământul dual

Marţi, 29 august, a început cea de-a doua sesiune a admiterii în învăţământul profesional de stat, înscrierea elevilor se derulează în două faze. Astfel, în perioada 29-31 august (zilnic, până la ora 15:00), elevii interesați se pot înscrie la unităţile de învăţământ profesional unde au rămas locuri libere după prima etapă şi care organizează sesiune de preselecție pe baza fișelor de înscriere în învățământul profesional de stat. În perioada 4-5 septembrie are loc înscrierea la unitățile de învățământ profesional cu locuri libere în urma primei etape de admitere și care nu organizează sesiune de preselecție.
 
..Citeste mai departe..

    1 2 3 4 5