Ultima editie tiparita in format pdf

Naţiunea română are nevoie de ISTORIA ŢĂRII SALE ÎNVĂŢATĂ ÎN ŞCOLI!

Publicat pe 2016-09-20 15:02:06Serghie Bucur

 Preambul

După 22 decembrie 1989, Libertatatea – sub toate, absolut toate formele ei – a distrus (şi) EDUCAŢIA şi ÎNVĂŢĂMÂNTUL în gimnaziile şi liceele din România, între altele, prin eliminarea ISTORIEI din programele pregătitoare de elevi – viitori cetăţeni conştienţi de meandrele soartei Ţării lor! Comuniştii sunt acuzaţi de falsificarea extremă a Istoriei României, culminând, e adevărat, cu slăvirea demenţială a lui Nicolae Ceauşescu şi a analfabatei lui soţii. Capitaliştii, prin politrucii – mai toţi penali – ajunşi  miniştrii şi secretari de stat, ce fac? Aruncă  ISTORIA ROMÂNIEI în afara orelor de Educaţie şi Învăţământ gimnazial şi preuniversitar!!! Spiritul de colonizare a României este astfel înlesnit prin alungarea cunoaşterii Trecutului României, cum la fel se luptă – prin ambiţioase forţe oculte, alăturându-şi înverşunata ură iredenistă maghiară – pentru marginalizarea Limbii Române din competiţiile ştiinţifice şi culturale continentale. Ce mai rămânem – după „normele” care obligă România la un altfel de „Învăţământ” pe calculatoarele şi aparatura super-electronizată, cu finalul în „competenţe şi abilităţi” – decât o turmă de roboţi, pe care noile imperii o duc – univoc – la  dispariţia morală, fizică şi teritorială!?! 

O voce academică

Preambulul nostru e motivat şi de reacţiile unei mari personalităţi a Ştiinţelor Istorice din România, academicianul Ioan-Aurel POP, rectorul Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj Napoca, ale cărui opinii domnia sa le-a expus în ediţia pe luna august 2016 a revistei MAGAZIN ISTORIC, într-o maneiră deschisă şi, prin urmare, în apărarea ISTORIEI ROMÂNIEI ca materie de seamă în conştientizarea generaţiilor pregătite  pentru secolul XXI (prevestit drept ultimul al vieţii pe Pământ!), de Şcoala noastră Naţională! „Astăzi se tinde la înlocuirea din sistemul de educaţie primară şi secundară a disciplinelor şcolare conscrate şi care şi-au dat măsura valorii lor în societate (istorie, geografie, botanică, zoologie, anatomie, limbi clasice etc.) prin conţinuturi (necesare, fără îndoială) botezate „discipline şcolare („educaţie pentru drepturile copilului”, „educaţie antreprenorială”, „educaţie sexuală”, „educaţie rutieră”, „educaţie juridică” etc.). Toate aceste teme din a doua categorie sunt subiecte de cunoaştere de neînlocuit în lumea contemporană, dar ele nu sunt discipline care să trebuiască apreciate de sine stătător şi finalizate prin medii şcolare! Sau ar putea să fie, la rigoare, dar nu prin eliminarea celorlalte!”

Congresul de la Cluj

Între îngrijorările felurite şi menirile pentru care istoricii profesionişti, organizaţi în Filiale ale Societăţii Naţionale de Ştiinţe Istorice, lucrează prin cercetări ample şi competente, şi studii publicate în diversele reviste de specialitate, în zilele de 25 – 28 august 2016, Clujul-Napoca a găzduit „Congresul Naţional al Istoricilor Români (C.N.I.R.), organizat de Universitatea „Babeş-Bolyai” în colaborare cu Centrul de Studii Transilvane al Academiei Române – cea mai mare manifestare ştiinţifică din domeniul istoriei în ultimii 36 de ani, ţinut în România”, reţinem din spusele d-lui acad. Ioan-Aurel Pop, consemnate de revista amintită anterior. Merită să luăm act şi de faptul că, ultimul „Congres al Istoricilor”, de talie internaţională, „a avut loc la Bucureşti în august 1980, cu 1 700 de invitaţi” şi că, „Acest congres al istoricilor români se doreşte a fi şi inaugurarea unei tradiţii prin care să poată fi pregătite participările noastre la congresele internaţionale de ştiinţe istorice, dintre care proximul va fi la Poznan (Polonia), în 2020”, citez din expozeul acad. Ioan-Aurel Pop.

O discrepanţă

...umilitoare o datorăm ignorării de către Academia Română a contribuţiei ştiinţifice a istoricului Neagu Djuvara, omniprezentul prin raftul de cărţi de inedite argumentări în domeniu, precum şi prezenţele d-sale televizate şi radio-difuzate, întru conştientizarea concetăţenilor săi, cu impresionante demersuri, desigur, unele – controversate vehement, fotoliul său academic fiind încă gol... Ajuns la suta de ani de viaţă, 80 dăruiţi Istoriei României, Domnul Neagu Djuvara împărtăşeşte soarta  disciplinei şcolare numită „Istoria României” care, de la Şcoala Ardeleană încoace, ea a devenit obiect de studiu şcolar, certificatul identitîţii noastre!