Ultima editie tiparita in format pdf

Planul cadru pentru clasele V-VIII, în dezbatere publică!

Publicat pe 2016-01-19 08:13:50Mihail Marinescu

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei a lansat, în dezbatere publică, la finele anului 2015, trei propuneri de plan-cadru pentru clasele V-VIII. Timp de o lună, mai precis până pe 23 ianuarie 2016, toţi cei interesaţi - cadre didactice, specialişti în curriculum, elevi, părinţi sau reprezentanţi ai societăţii civile - sunt invitaţi să participe la această consultare publică şi să-şi exprime punctele de vedere, sugestiile şi propriile propuneri prin completarea unui chestionar online, disponibil la adresa https://www.surveymonkey.com/r/planuri_cadru. Cele trei variante de plan-cadru au fost analizate şi din perspectiva unor criterii de evaluare. În procesul de dezbatere publică se recomandă utilizarea acestui instrument pentru analizarea comparativă a variantelor şi formularea de recomandări. Comentariile şi sugestiile participanţilor la dezbaterea publică vor sprijini în mod esenţial luarea unei decizii privind planul-cadru supus dezbaterii. Planul-cadru finalizat în urma dezbaterii va constitui referinţa pentru realizarea planurilor-cadru pentru învăţământul în limbile minorităţilor naţionale, pentru învăţământul integrat de artă, precum şi pentru învăţământul integrat sportiv. Dezbaterea publică va urmări şi întâlniri cu elevi, părinţi, cadre didactice, reprezentanţi ai societăţii civile, organizate la nivel local şi judeţean. Ambele direcţii îşi propun un proces de consultare publică dinamic şi cât mai complex, astfel încât să cuprindă un număr cât mai mare de actori. Iată, pe scurt, care sunt noutăţile principale din cele 3 variante de planuri-cadru: limba latină nu se mai studiază la clasa a VIII-a; TIC devine disciplină obligatorie, parte din trunchiul comun; apar opţionalele integrate la nivelul mai multor arii curriculare; disciplina Cultură civică este înlocuită de Discipline socio-umane. Pe ani de studiu, elevii vor studia la clasa a V-a Educaţie pentru drepturile copilului, la clasa a VI-a Educaţie interculturală; la clasa a VII-a Educaţie pentru cetăţenie democratică şi la clasa a VIII-a Educaţie economică; opţionalele pot fi concepute la nivelul unei arii curriculare sau integrat, la nivelul mai multor arii curriculare. De asemenea, am putut vedea, din propunerile prezentate şi pe didactic.ro, că se doreşte o diminuare a orelor de limbă şi literatură română la clasa a V-a (de la 5 ore la 4 ore pe săptămână), dar se acordă un număr mai mare de ore istoriei şi geografiei - câte 2 pe săptămână, în varianta 3. La clasa a VI-a se propune o oră în plus la „Om şi societate”, dar nu mai mult de o oră pe săptămână pentru geografie, istorie, faţă de varianta cu 1-2 ore cum este în prezent! La clasa a VII-a nu sunt prea multe modificări faţă de prezent. Rămâne TIC ca disciplina obligatorie cu o oră pe săptămână şi, opţional, ora de Consiliere şi orientare în Varianta 2. Clasa a VIII-a rămâne fără Limba latină, dorindu-se să se distrugă, astfel, o tradiţie a învăţământului românesc. Aria curriculară Arte câştigă o oră în plus, câte una pentru Educaţie plastică şi Educaţie muzicală. Argumentul specialiştilor Elevii din clasele V-VIII studiază, în prezent, după planuri-cadru promovate acum aproape 15 ani. Procesul de inovare curriculară iniţiat după adoptarea LEN nr. 1/2011 s-a concretizat până acum în noi planuri cadru şi noi programe şcolare în învăţământul primar. Elevii aflaţi acum în clasa a III-a reprezintă prima generaţie care urmează un nou curriculum. Pentru ca acest proces să continue, este important să fie promovate noi planuri-cadru în învăţământul gimnazial şi liceal, în acord cu finalităţile stabilite de LEN nr. 1/2011 (competenţele cheie). Acestea vor permite dezvoltarea unor noi programe şcolare pentru aceste niveluri de învăţământ şi,ulterior, organizarea de licitaţii pentru noi manuale şcolare. De asemenea, de acest proces depind măsurile viitoare de pregătire iniţială şi continuă a cadrelor didactice în aplicarea noului curriculum (abilitare curriculară). În raport cu planul-cadru actual, variantele de plan-cadru supuse consultării prezintă o serie de diferenţe, printre care, cele mai importante sunt: facilitarea dezvoltării integrate a competenţelor cheie prin introducerea în structura planului-cadru a unor opţionale integrate la nivelul mai multor arii curriculare; încurajarea unei oferte diversificate care să răspundă, în mai mare măsură, nevoilor şi intereselor elevilor prin plasarea opţionalelor la nivelul fiecărei arii curriculare; promovarea competenţelor digitale în gimnaziu prin introducerea disciplinei TIC în trunchiul comun (conform prevederilor LEN 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare), promovare orientată spre utilizarea responsabilă, sigură şi creativă a resurselor şi mediilor sociale digitale; dezvoltarea competenţelor civice ale elevilor, prin asigurarea continuităţii studiului unor discipline relevante pe întreg parcursul gimnaziului (Educaţie pentru drepturile copilului, Educaţie interculturală, Educaţie pentru cetăţenie democratică, Educaţie economică). * Pe forum-uri au apărut deja comentarii diverse cu privire la propunerile specialiştilor. Unii susţin această metodă, însă altcineva era de părere că, totuşi, sunt prea multe ore de sport, însă respectivul individ a primit replici aspre! Poate respectivul individ nu ştia că România este codaşa Europei în privinţa numărului de ore se educaţie fizică alocate pe săptămână elevilor de gimnaziu, aspect care nu poate fi decât negativ. Orele de matematică numeroase, faţă de doar o oră de geografie şi istorie pe săptămână ar putea, de asemenea, să constituie un subiect de dezbătut, mai ales că nu trebuie ca toţi copiii să devină matematicieni. În schimb, istoria şi geografia sunt materii care dezvoltă cultura copilului, a omului de mâine...!