Ultima editie tiparita in format pdf

CARP-ul ploieştean l-a evocat pe CAROL NICOLAE DEBIE

Publicat pe 2016-06-07 11:55:58Serghie Bucur

Într-o zi de martie 2016, joi – 24, un grup de venerabili pensionari membrii ai Casei de Ajutor Reciproc din urbea lui Moş Ploaie, au aranjat o întâlnire cu circa o sută de semeni ai lor, în sala publică a sediului acestui „minister” municipal, pentru a evoca personalitatea şi opera Dr. Ing. Carol Nicolae DEBIE – figură proeminentă a Ştiinţei şi  Culturii prahovene şi româneşti.

Iniţiatorii

Proiectul rememorării celor mai de seamă personalităţi ale judeţului Prahova, cu prioritate ale Ploieştiului, aparţine mâinii de oameni deosebiţi precum Nelu Stan, Octavian Onea, Gheorghe Marinică, Ion Şerbănescu, Ştefan Pascu, Constantin Ilie, Ion Ioniţă şi sigur şi altora la fel de respectuoşi cu asemenea Valori. El – proiectul – a demarat joi – 19 noiembrie 2015, cu efigia profesorului şi arhitectului Toma T Socolescu, în acelaşi onorant spaţiu public.

Sursa noastră

Profesorul, publicistul şi istoricul Gheorghe Marinică a publicat, în anul 2010, monografia eminentului Carol Nicolae Debie, sub oblăduirea Societăţii Culturale Ploieşti-Mileniul III. Remarcăm faptul că lucrarea e la a doua ediţie, ceea ce o îndrituieşte drept una de o valoare ştiinţifică şi culturală fără egal! Cartea a fost întocmită pe o documenatre exhaustivă, de o ţinută vădit academică, iar iconografia îi însuteşte informaţia – aspect al erudiţiei şi pasiunii autorului.

Genealogie CND

Primele 3 planşe ale capodoperei prof. Gheorghe Marinică reconstituie genealogia marelui om de ştiinţă şi cultură, pe ambele ramuri ale impresionantului arbore debian. În notaţia epocii, numele strămoşului tatălui personajului nostru s-a scris, la anul 1602, „De Bie”: Guillaume De Bie (1602-1676); al strămoşului mamei, Francescus Pringent (n. 19 martie 1611). Peste mai bine de 300 de ani, părinţii ilustrului Carol Nicolae Debie sunt: Joseph De Bie (8 IX  1854-29 I 1943) şi Amielie Le Teo (27 II 1869-10 III 1951). Monografistul ne face cunoştinţă cu predecesorii străbunilor lui Carol Nicolae Debie, încă de la îneeputul cărţii precizând (pag. 15 şi 16): „Originară din Belgia, această (familie) este prezentă prin oameni capabili şi întreprinzători (...) în Bruxelles, Paris, în Elveţia, în Austro-Ungaria, dar şi în România”. Ramura paternă începe cu un De Bie Jaques, la mijlocul secolului XVII, iar aceea maternă, de origine franceză, prin căsătorii pierzîndu-se numele de odinioară, începe cu al Ameiliei (=Albinei) menţionate deja. Nobleţea se perpetuează, în ritmul epocilor următoare, genealogia ramificându-se pe mari şi remarcabile familii, cum ni se precizează (în pag. 17); Neniţescu Costin (1902-1970), savant chimist român de anvergură mondială, membru al Academiei Române, Eufrosina Boerescu (1880-1975), soţia lui Neniţescu Mircea (1891-1938). „Familia Debie se înrudeşte (...) cu Grigore Şuţu (vărul domnitorului Şuţu), cu Nicolae Bălcescu (...), cu renumiţii oameni politici Constantin Boerescu şi Grigore Cantacuzino-Râfoveanu etc”.

Scurtă privire

Spaţiul tipografic ne sileşte să „survolăm” viaţa şi opera lui Carol Nicolae Debie, citând telegrafic, din „Cuprinsul” admirabilei monografii mariniciene: „Familia De Bie la Turnu Severin”, „Cu familia la Ploieşti”, „Elev eminent al liceului „Petru şi Pavel”, „Anii studenţiei. Vocaţia cercetării ştiinţifice”, „O experienţă de cadru didactic”, „Temeliile propriei familii”, „Din nou şi pentru totdeauna la Ploieşti”, „Cercetarea ştiinţifică-la baza titlului de Doctor Inginer”, „Ororile războiului nu-l îndepărtează de petrol”, „Laureat al Premiului de Stat”, „Director fondator al Institutului „PETROCHIM”, „Muzicianul – Robit armoniilor sonore”, „Cu sufletul pe „Portativele Istoriei” – „O cronică ploieşteană. 1825-1974. Muzica în viaţa oraşului Ploieşti”.

Stricto-sensu

A. „Ministertul Industriei Chimice, Ordin nr. 2001 cu privire la funcţionarea institutlui de cercetări pentru chimizarea petrolului şi mişcări de personal la acel institut. (...) „Sediul Institutului (...) PETROCHIM (...) se stabileşte în oraşul Ploieşti, B-dul Republicii nr. 291” „Tov. dr. DEBIE C. Nicolae se numeşte în fucnţia de director al institutului, categ. XV / I, lei 2130 lunar, prin transfer de la „Sovrompetrol” (...) Bucureşti, 11 octombrie 1955. Ministru, M. Florescu” (pag. 82).

B. „Sfatul Popular al Oraşului de Subord. Reg. Ploieşti / Orchestra Simfonică „Ciprian Porumbescu” / 19 ianuarie 1953 / Tov. Dr. N. Debie / Loco / Referitor la: Colectivul Orchestrei Simfonice „Ciprian Porumnescu” din Ploieşti, vă comunică prin prezenta că aţi fost ales în unanimitate ca membru în comitetul de conducere. Prezenţa Dvs. în mijlocul nostru este o cinste şi o necesitate imperioasă. Preşedinte, N. Pâtă / Comitetul, I. Wolff” (pag. 111). Avant-la-letre, precizarea: „Ziua de 25 august 1952 poate fi considerată data oficială a înfiinţării Orchestrei Simfonice din Ploieşti” (pag. 106).