Începe cea de-a VII-a ediţie a Concursului Naţional „Romanian Business Challenge” şi a Târgului Naţional al Firmelor de Exerciţiu

Publicat pe 2016-05-26 10:29:35Mihail Marinescu

Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Municipiul Ploieşti organizează, cu sprijinul partenerilor, Târgul Naţional al Firmelor de Exerciţiu şi Concursul Naţional „Romanian Business Challenge”, ediţia a VII-a, ambele evenimente având ca dată de desfăşurare 26 şi 27 mai a.c. Respectivele activităţi au darul de a dezvolta spiritul antreprenorial şi creează premisele pentru integrarea mai rapidă a elevilor pe piaţa muncii. Coordonatori ai proiectului sunt prof. ing. Petrica Dragomir şi prof. ec. Simona Lupu.

Obiectivele activităţilor: promovarea şi dezvoltarea antreprenoriatului autohton pentru o economie globală; dezvoltarea de competenţe necesare unui întreprinzător dinamic şi viabil; dezvoltarea carierei profesionale pentru o piaţă a muncii dinamică şi flexibilă; asigurarea şi dezvoltarea calităţii în unităţile de învăţământ profesional şi tehnic; dezvoltarea abilităților de analiza si sinteza, a creativității si relațiilor interumane la tineri; familiarizarea elevilor cu activităţile specifice unei firme reale.

Târgul Naţional al Firmelor de Exerciţiu se va desfăşura la Casa de Cultură a Studenţilor Ploieşti, pe 26 şi 27 mai, iar „Romanian Business Challenge” va avea loc la Camera de Comerț și Industrie Prahova, pe 26 mai.

Romanian Business Challenge

Se acorda diplome de participare pentru fiecare elev şi profesor coordonator, diplome şi premii pentru câștigători. La seminarul de deschidere, elevii vor primi un studiu de caz cu  informaţii despre o companie, pe care le vor analiza în vederea elaborării unor strategii de dezvoltare sau redresare economică. Elevii vor fi grupaţi în echipe de câte 6 – 8 persoane. Echipele vor fi anunțate înainte de începerea competiției. În  competiție, sarcina elevilor, grupaţi în echipe, va fi să analizeze informațiile despre companie si sa formuleze soluții pe care le vor prezenta juriului. Fiecare echipă va primi un laptop şi un dispozitiv(stick) de memorie pentru a se folosi în timpul prezentării. Timpul de lucru este de 1,5- 2 ore. În timp ce echipele vor lucra, juriul va avea ocazia să le urmărească şi să le evalueze profesionalismul, eficacitatea si capacitatea elevilor de a lucra într-o echipa multiregională. Această parte de evaluare va contribui la punctajul final. La sfarşitul celor 2 ore, echipele vor avea 5 minute, timp pentru prezentare, urmate de maxim 5 minute să răspundă întrebărilor adresate de juriu. Din cadrul fiecărei echipe, cel puţin 4 elevi vor susține prezentarea și vor răspunde la întrebări. Echipele vor fi punctate pentru munca în echipă, analiza facută companiei, pentru strategia formulată şi pentru siguranţa răspunsurilor la întrebările juriului. Conform metodologiei de organizare a concursurilor, nu sunt admise contestații la probele practice. Organizatorii își rezervă dreptul de a refuza, la următoarele ediții, înscrierea participanților, care prin acțiunile lor afectează imaginea evenimentelor si a organizaţiilor implicate in desfășurarea concursurilor.

Târgul Naţional al Firmelor de Exerciţiu

Târgul firmelor de exercițiu are ca scop dezvoltarea creativității, originalității şi capacității de comunicare a elevilor atât în limba româna cât şi într-o limbă străina, capacitatea lor de a organiza firma astfel încât să funcționeze pe piața firmelor de exercițiu.

Fiecărei echipe i se repartizează un stand, amenajarea acestuia putându-se realiza în prima zi de târg  numai de către elevi, în caz contrar firma va fi descalificată. Evaluarea se va realiza conform standardelor naţionale (ROCT) şi internaţionale; Comisia de jurizare va fi formată din: profesori universitari și preuniversitari, reprezentanți agenți economici si instituții bancare, Camera de Comerț si industrie Prahova. Se vor acorda diplome de participare tuturor firmelor, diplome de premiu pentru câştigători si premii pentru câștigătorii la competițiile cu participare directă.  Conform metodologiei de organizare a concursurilor nu sunt admise contestații la probele practice. Organizatorii își rezervă dreptul de a refuza, la următoarele ediții, înscrierea elevilor/firmelor, care prin acțiunile participanților afectează imaginea evenimentelor şi a organizațiilor implicate în desfășurarea concursurilor.

În cadrul târgului se vor realiza tranzacţii, întocmindu-se facturi şi ordine de plată cu respectarea legislaţiei în vigoare. Finalizarea acestora se va face prin transmiterea la Banca ROCT a borderourilor centralizatoare în termen de 20 zile de la încheierea târgului. Borderourile se întocmesc în două exemplare. Firmele de exerciţiu folosesc pentru tranzacţii facturi şi ordine de plată personalizate cu datele de identificare a fiecărei firmei. Tranzacţiile vor fi consemnate în borderourile pentru cumpărări şi vânzări puse la dispoziţia participanţilor de către organizatori, în mapele primite la târg. Borderourile însoțite de documentele justificative se predau la biroul Informaţii în ziua de 27 iunie, la ora 13.30.