Ultima editie tiparita in format pdf

Concurs pentru ocuparea celui de-al doilea post de „general” adjunct la ISJ Prahova

Publicat pe 2016-04-19 11:46:11Mihail Marinescu

De ceva vreme, la Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova (ISJ) figurează vacant un post de inspector şcolar general adjunct. Ei bine, iată că,după atâta timp, Ministerul Educaţiei s-a gândit să organizeze concurs pentru a se ocupa şi acest post.

La concurs poate candida personalul didactic care îndeplinește, cumulativ, următoarele condiții: este membru al corpului național de experți în managementul educațional; este absolvent al unei instituții de învățământ superior, cu diplomă de licență; este personal didactic titular în învățământ și are gradul didactic I sau titlul științific de doctor; are o vechime în învățământul preuniversitar de cel puțin 8 ani, dintre care cel puțin 5 în ultimii 10 ani; a obținut calificativul “foarte bine” în ultimii 5 ani școlari încheiați și nu a fost sancționat disciplinar în anul școlar curent; are recomandare/caracterizare vizând calitățile profesionale, manageriale și morale din partea consiliului profesoral al unității de învățământ sau din partea consiliului de administrație al inspectoratului școlar ori recomandarea senatului universității sau a organului de conducere al instituției în care candidatul își desfășoară activitatea la data înscrierii la concurs; nu a desfășurat poliție politică și nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcție de conducereîn învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală; este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției; la data susținerii concursului nu a împlinit vârsta standard de pensionare.

Candidaţii se pot înscrie în perioada 20 aprilie – 4 mai 2016, la sediul ISJ Prahova, concursul urmând să aibă loc în perioada 19 mai – 10 iunie a.c., la sediul Ministerului Educației Naționale şi Cercetării Științifice.