Ultima editie tiparita in format pdf

S-a modificat data limită pentru obligativitatea montării repartitoarelor la calorifere. Aceasta este 31 decembrie 2023!

Publicat pe 2022-11-24 15:32:24Mihail Marinescu

Senatul României a intervenit asupra textului iniţial conceput de Guvern şi, astfel, în loc de 31 decembrie 2022, apare acum 31 decembrie 2023, conform răspunsului primit de la Avocatul Poporului în urma unei Petiţii formulate pe speţa respectivă.

Proiectul de lege este acum la dezbatere în Camera Deputaţilor şi nu se pot pune în practică prevederile decât după publicarea în Monitorul Oficial. Aşadar, nu există, încă, un cadru legal pentru a-i obliga pe oameni să îşi monteze repartitoare!

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României, nr.130/2022, prin care populaţiei i se impunea montarea obligatorie a repartitoarelor la calorifere până la 31 decembrie 2022, a nemulţumit multă lume, mai ales că vorbim, totuşi, despre o atinge asupra dreptului la proprietate.
În ordonanţa respectivă se face referire la „eficienţa energetică”! Păi ce eficienţă energetică este să ai montate asemenea contoare, că ele doar arată care este consumul!
Am depus o Petiţie la Instituţia Avocatul Poporului pentru a semnala neconstituţionalitatea OUG 130/ 2022 şi faptul că, prin această obligativitate, se încalcă dreptul la proprietate şi că nu reprezintă nicio eficienţă energetică dacă avem montat acel contoar.
În câteva zile, Avocatul Poporului a oferit un răspuns asupra problemelor indicate, reliefând faptul că Senatul României a intervenit asupra textului iniţial al OUG 130/ 2022 modificând data limită de montare a acelor contoare. Nu mai este valabilă data de 31 decembrie 2022, ci 31 decembrie 2023! Proiectul se află, acum, în dezbatere la Camera Deputaţilor.
Aşadar, stimaţi locatari, stimaţi administratori de bloc, nu mai cheltuiţi aiurea banii acum, iarna, pe repartitoare, că s-a modificat data limită, ea fiind, repetăm, 31.12.2023. Mai aveţi răbdare, că până în decembrie 2023 multe se pot întâmpla!
Amânarea cu încă un an a montării repartitoarelor este, dacă vreţi, un mic succes obţinut de activiştii civici în faţa aberaţiilor impuse de la Bruxelles, că şi cerinţa despre montarea contoarelor la calorifere tot de la UE vine!

Iată o parte a răspunsului Instituţiei Avocatul Poporului asupra Petiţiei înaintate:
„În prezent, în cadrul procesului legislativ din Parlamentul României, a fost propus spre adoptare Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.130/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr.121/2014 privind eficienţa energetică (L606/2022), proiect de lege care în data de 31 octombrie 2022 a fost înregistrat la Camera Deputaților (PL-x 684/2022). În final, pentru a sublinia, încă o dată, importanța controlului parlamentar realizat asupra ordonanțelor de urgență, în urma căruia legiuitorul primar poate aduce modificări, precizăm că forma adoptată de Senat cuprinde o modificare a textului legal criticat, cel care conține obligativitatea montării contoarelor pentru individualizarea consumurilor de energie pentru încălzire/răcire şi apă caldă, în sensul ,,În imobilele de tip condominiu racordate la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică în sistem de distribuție orizontală este obligatorie montarea sistemelor de măsurare până la 31 decembrie 2023 pentru individualizarea consumurilor de energie pentru încălzire/răcire şi apă caldă la nivelul fiecărui apartament sau spațiu cu altă destinaţie decât cea de locuit. Pentru condominiile cu distribuție verticală a agentului termic în care utilizarea de contoare individuale nu este fezabilă din punct de vedere tehnic sau nu este eficientă din punct de vedere al costurilor este obligatorie montarea sistemelor tehnice de stabilire a consumurilor individuale de energie termică, respectiv a repartitoarelor de costuri, pe toate corpurile de încălzire din fiecare apartament sau spațiu cu altă destinație decât cea de locuit, în conditiile în care există realizat la nivel de condominiu un sistem de echilibrare hidraulică a instalației de încălzire.
Astfel că, în acest moment, Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.130/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.121/2014 privind eficienţa energetică fiind în dezbatere parlamentară, completarea sau modificarea ordonanței de urgență criticate se mai poate prin admiterea unor amendamente, ceea ce evidențiază posibilitatea pe care o are Parlamentul de a identifica soluțiile legislative optime, în acord cu exigențele constituționale, prin care să intervină atunci când aspectele nu ridică probleme de constituționalitate, ci țin de politica economică, fiscală și socială a statului. Concluzii Concluzionând, precizăm că raportat la criticile formulate în petiții, nu se impune sesizarea instanței de contencios constituțional, context în care propunem formularea unui răspuns în acest sens către fiecare petent în parte, prin transmiterea unei copii a prezentei Note”.
Bizar ni se pare, totuşi, răspunsul Avocatului Poporului referitor la invocarea încălcării dreptului la proprietate în speţa de faţă. Iată răspunsul: „Raportat la dreptul de proprietate, precizăm că potrivit art. 44 alin. (7) din Constituţie, dreptul de proprietate obligă la respectarea sarcinilor privind protecţia mediului şi asigurarea bunei vecinătăţi, precum şi la respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii sau obiceiului, revin proprietarului. Astfel, legiuitorul are obligaţia constituţională de a stabili cadrul juridic pentru exercitarea atributelor dreptului de proprietate, astfel încât să nu fie afectate interesele generale sau interesele particulare legitime a altor subiecte de drept”.
Păi ce treabă are lipsa acelor contoare cu protecţia mediului şi cu buna vecinătate? Cu ce afectezi mediul înconjurător dacă nu ai montate contoarele? Sau se are în vederea ca, prin aşa ceva, să existe un control sever asupra oamenilor, prin posibilitatea ca agentul termic să se oprească de la distanţă, digital, dacă se trece de un anumit consum?
Vrem o explicaţie şi logică şi ştiinţifică despre afectarea mediului înconjurător dacă nu avem contoarele montate!