Ultima editie tiparita in format pdf

Efectivele şcolare în anul şcolar 2015-2016

Publicat pe 2016-03-29 09:52:14Mihail Marinescu

Conform Raportului privind Starea Învățământului Prahovean valabil pentru primul semestru al anului şcolar actual, situaţia numerică a populaţiei şcolare cuprinsă în diferite forme de învăţământ (pe fiecare nivel de şcolarizare), învăţământ de masă, se prezintă astfel: preşcolar 16.869, primar 34.679, gimnazial 27.957, liceal 23.365, liceal sral rută progresivă 258, învăţământ profesional 2.219.

În învăţământul special sunt şcolarizaţi un număr de 837 elevi , cuprinşi pe toate nivelurile de învăţământ. 

În anul şcolar 2015-2016, sistemul judeţean al învăţământului preuniversitar de stat funcţionează cu 220 de unităţi cu personalitate juridică, din care 25 de grădiniţe, 132 de şcoli gimnaziale , 47 colegii şi licee, 6 şcoli speciale, 1 Palat al Copiilor şi 4 cluburi ale copiilor , 2 cluburi sportive, CJRAE , Centrul Judeţean de Excelenţă şi CCD. Învăţământul particular cuprinde un număr total de 25 unităţi de învăţământ. În judeţul Prahova funcţionează şi un colegiu militar cu finanţare de la Ministerul Administraţiei şi Internelor , respectiv Colegiul Militar Liceal „Dimitrie Cantemir” Breaza, care nu este inclus în Reţeaua unităţilor de învăţământ prezentata mai sus. Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Prahova – are în subordine 9 centre logopedice, grevate pe lângă unităţi de învăţământ din judeţ. Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică Prahova - are în subordine 23 de Cabinete de asistenţă psihopedagogică care funcţionează în unităţi de învăţământ preşcolar, gimnazial şi liceal. În anul şcolar 2015-2016, reţeaua unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic a cuprins 35 unităţi de învăţământ, 10 din mediul rural şi 25 din mediul urban.