Ultima editie tiparita in format pdf

În judeţul Prahova, 5.872 de cereri depuse pentru clasa pregătitoare

Publicat pe 2016-03-23 16:07:28Mihail Marinescu

După centralizarea datelor referitoare la înscrierea în clasa pregătitoare, în judeţul Prahova a rezultat un număr de 5.265 cereri depuse pentru copiii din circumscripţie, plus 607 de cereri depuse pentru cei proveniţi din alte circumscripţii (135 dintre aceste cereri având bifată şi opţiunea întoarcerii la şcolile de care aparţin în cazul în care cererile, de a urma cursurile în şcolile din afara circumscripţiei, nu se aprobă. Pentru anul şcolar 2016-2017 a fost prevăzut un număr de 6.741 de locuri pentru „pregătitoare”, cu 307 clase. 

Şi în acest an, „bătăliile” cele mai aprige s-au dat pentru unităţile de învăţământ aflate în centrul Ploieştiului, unde este nevoie de suplimentarea cu încă o clasă de pregătitoare, ca urmare a multor cereri de înscriere pentru copiii ce fac parte din circumscripţie. Astfel de situaţii întâlnim la Şcoala „Sf. Vineri”, Şcoala „Sf. Vasile”, C.N. „I.L. Caragiale”. Mai sunt, încă, locuri la Şcoala „H.M. Berthelot” din Ploieşti, o şcoală cu rezultate constant bune la învăţătură. 

Reamintim că startul la înscrieri pentru clasa pregătitoare s-a dat pe 29 februarie, părinţii putând să se prezinte la şcolile respective, cu dosarele de înscriere, până la data de 18 martie. Dacă numărul de cereri de înscriere din afară circumscripţiei este mai mare decât numărul locurilor rămase libere, vor fi aplicate criterii de departajare generale şi specifice: a)existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;

b)existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de ambii părinţi (este asimilat acestei situaţii cazul copilului care provine de la o casă de copii/centru de plasament/plasament familial); c)existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de un singur părinte; d)existenţa unui frate/a unei surori înmatriculate în şcoala respectivă. Repartizarea copiilor se face în ordine descrescătoare a numărului de criterii generale cumulate de către fiecare copil: se repartizează la început copiii care îndeplinesc 3 criterii, apoi 2 şi, în final, copiii care îndeplinesc un criteriu. În cazul în care mai mulţi copii îndeplinesc un criteriu, ordinea de prioritate a criteriilor este de la a) la d).
Criteriile specifice de departajare sunt elaborate de fiecare scoală şi se aplică dacă sunt mai mulţi copii înscrişi decât locuri libere, după ce criteriile generale au fost aplicate.
Excepţie la ordinea de aplicare a criteriilor generale şi specifice pot face şcolile cu predare în limba unei minorităţi naţionale, dacă stabilesc printre criteriile specifice cunoaşterea limbii de predare; în acest caz, criteriulcunoasterii limbii de predare poate fi aplicat înaintea criteriilor generale.