Ultima editie tiparita in format pdf

Precizări privind depunerea cererilor de către cadrele didactice care solicită pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ sesiunea 2016

Publicat pe 2016-03-16 10:34:08Mihail Marinescu

Cadrele didactice care solicită pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ îşi pot depunde cererile referitoare la acest aspect în perioada 25-30 martie, la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova. Între 1 şi 4 aprilie se primesc eventualele contestaţii apărute în urma punctajelor acordate. Calendarul pretransferării mai cuprinde: 4 aprilie – desfăşurarea probelor practice (dacă este cazul); 5 aprilie – soluţionarea de către consiliul de administraţie al I.S.J. Prahova a contestaţiilor la punctaje; 5-8 aprilie – depunerea cererilor, însoţite de documentele cerute în acestea, de către cadrele didactice, la unităţile de învăţământ, pentru obţinerea acordului/acordului de principiu pentru pretransfer; 14 aprilie, orele 15.00-17.00- comunicarea la Comisia de mobilitate a I.S.J.Prahova a hotărârii consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ cu privire la acordarea/neacordarea acordului/acordului de principiu pentru pretransfer, de către reprezentanţii unităţilor şcolare; 15 aprilie, orele 11.00-15.00 – depunerea, de către candidaţi, la inspectoratul şcolar, a acordului/acordului de principiu/refuzului pentru pretransfer, emis de unităţile de învăţământ; 22 aprilie – soluţionarea cererilor de pretransfer consimţit, între unităţile de învăţământ, în şedinţă publică. 

Pretransferul consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, la cerere, al personalului didactic titular, se organizează şi se desfăşoară conform Metodologiei - cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţămantul preuniversitar în anul şcolar 2016-2017.