Ultima editie tiparita in format pdf

Intenţie sau greşeală?

Publicat pe 2021-11-16 15:57:34Mihail Marinescu

Amendamente aferente proiectului legii certificatului de vaccinare, ce au fost respinse de Senat, sunt incluse acum în dezbatere în comisiile din Camera Deputaţilor, contrar legii. Unde mai este Statul de Drept?

Proiectul de lege al certificatului zis „verde” se află acum în discuţii în comisiile din Camera Deputaţilor.
Cu ceva timp în urmă, acest proiect s-a aflat în dezbatere la Senat şi avea să fie votat fără a trece şi unele amendamente prin care se încerca obligativitatea şi a altor categorii de salariaţi să prezinte, la locul de muncă, acel certificat globalist.
Ei bine, iată că unul dintre acele amendamente respinse de Senat a apărut acum, la Camera Deputaţilor, ceea ce este ilegal, pentru că aşa cum explică avocat Elena Radu, într-o postare a sa pe Facebook, nu scrie nicăieri că l-ar fi depus cineva în Camera Deputaţilor. Fiind amendamentele respinse de Senat, Camerei Deputaţilor i-a fost trimis forma iniţială proiectului. Cu toate acestea, iată ce anomalii se întâmplă în Parlamentul României!
Iată despre ce amendament este vorba:
„Propunere Departamentul Legislativ pentru claritatea normei, (2) Prevederile alin.(1) se aplică şi pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în cadrul: a) unităţilor sanitare, publice şi private, unităților de asistenţă medicală profilactică şi curativă, unităților și structurilor medicale, furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale și de medicamente, reglementate de Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, b) unităților farmaceutice reglementate de Legea farmaciei nr.266/2008, cu modificările și completările ulterioare, c) centrelor care furnizează serviciile sociale prevăzute la art.30 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, d) unităților și instituțiilor din sistemul de învățământ preuniversitar și superior de stat, particulare și confesionale, reglementate de Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, e) regiilor autonome, operatorilor economici, precum şi oricărei alte entităţi care are statutul legal de persoană juridică constituită potrivit legislaţiei române”.