Ultima editie tiparita in format pdf

Anul şcolar 2021-2022 are o nouă structură! Ajunul Crăciunui îl petreceţi la şcoală, dragi elevi şi profesori!

Publicat pe 2021-11-08 13:00:33Mihail Marinescu

Vacanţa de iarnă, 24 decembrie – 2 ianuarie! Aţi înţeles, elevi şi profesori?
În Ajunul Crăciunului veniţi la şcoală, iar imediat după Revelion hopa în băncuţe, asta dacă nu mai le vine unora vreo altă idee până atunci!

În urmă cu puţin timp, Ministerul Educaţiei a publicat din nou structura anului şcolar 2021-2022, ţinându-se cont de cele mai recente idei de restricţii ce le vin unora din când în când!
Pentru semestrul I, structura arată, acum, astfel:
- Cursuri, 8 noiembrie 2021 - 23 decembrie 2021: cursurile se reiau și se desfășoară potrivit măsurilor de ordin sanitar;
- Vacanță, 24 decembrie 2021 - 2 ianuarie 2022: vacanța de iarnă pentru clasele din învățământul gimnazial, liceal, profesional și postliceal;
- Vacanță, 24 decembrie 2021 - 6 ianuarie 2022: vacanța de iarnă pentru clasele din învățământul preșcolar și primar;
- Cursuri, 3 - 14 ianuarie 2022 (clasele din învățământul gimnazial, liceal, profesional și postliceal);
- Cursuri, 10 - 14 ianuarie 2022 (clasele din învățământul preșcolar și primar).

Pentru Semestrul al II-lea (17 ianuarie 2022 - 10 iunie 2022):
- Cursuri, 17 ianuarie 2022 - 14 aprilie 2022;
- Vacanța de primăvară, 15 aprilie 2022 - 1 mai 2022;
- Cursuri, 2 mai 2021 - 10 iunie 2021
; - Vacanța de vară, 11 iunie 2022 - până la data din septembrie 2022 la care vor începe cursurile anului școlar 2022 - 2023.
Prin excepție de la prevederile anterior menționate, pentru clasele terminale din învățământul liceal (clasa a XII-a zi, clasa a XIII-a seral și frecvență redusă), anul școlar are 32 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 27 mai 2022.
Pentru clasele a VIII-a, anul școlar are 33 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 3 iunie 2022, în timp ce pentru clasele din învățământul liceal - filiera tehnologică (exceptând clasele terminale anterior menționate), respectiv pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are 37 de săptămâni de cursuri. În situația suspendării cursurilor conform Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP), măsurile privind parcurgerea integrală a programei școlare prin modalități alternative stabilite de consiliul de administrație al școlii nu se dispun pe durata vacanțelor școlare.