Ultima editie tiparita in format pdf

Cum se obține cazierul judiciar în pandemie

Publicat pe 2021-10-26 09:10:26Daniel Lazăr

Având în vedere prevederile HG nr.1130/22.10.2021 cu privire la accesul persoanelor, cu excepţia angajaţilor, în incintele instituţiilor publice centrale şi locale, respectiv la ghișeele de eliberare documente de cazier judiciar, este permis doar celor care: 
 • fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare 
• care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore 
 • rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore • care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.
În ceea ce privește persoanele care nu fac dovada vaccinării, testării sau vindecării de infecția cu virusul SARS-CoV-2 și se află într-o situație care justifică urgența documentului solicitat, facem cunoscut faptul că datele din cazierul judiciar pot fi obținute instituțional, de către instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice, care vor solicita extras de pe cazierul judiciar în baza consimtământului expres al persoanei pentru care se efectuează verificarea. 
 Totodată, vă informăm faptul că potrivit art. 31 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar Republicată, certificatul de cazier judiciar pentru persoane fizice se poate solicita şi prin împuterniciţii acestora, conform procedurilor legale în vigoare, după cum urmează: 
 • în ţară, de către avocatul persoanei fizice în baza împuternicirii avocaţiale emise cu respectarea prevederilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi funcţionarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 64/2011, cu modificările şi completările ulterioare 
 • sau după caz, de alt împuternicit, pe baza unei procuri autentificate de către notarul public, cu precizarea ca avocatul sau persoana împuternicită să facă dovada respectării prevederilor art. 12 alin. 4 din Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.090/2021. 
 În aceleași condiții se poate elibera și certificatul de integritate comportamentală, document emis în conformitate cu prevederile Legii nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare.