Ultima editie tiparita in format pdf

Sancțiuni pentru abandonarea deșeurilor menjere pe domeniul public

Publicat pe 2021-10-12 09:31:07Daniel Lazăr

În perioada 4 - 8 octombrie 2021, polițiștii locali ploieșteni din cadrul Biroului Protecția Mediului au aplicat 8 sancțiuni contravenționale, în cuantum total de 14.000 lei. Astfel, au fost efectuate zilnic acțiuni de monitorizare pe raza municipiului Ploiești, pentru prevenirea și combaterea faptelor ce constituie contravenție la regimul protecției mediului și salubrizării municipiului, dându-se curs unui număr de 28 sesizări prin efectuarea de verificări la fața locului, cu luarea măsurilor care s-au impus.
Faptele sancționate de polițiștii locali au constat în abandonarea pe domeniul public de deșeuri menajere și asimilabile acestora, resturi vegetale, resturi materiale din construcții, electrocasnice și mobilier scos din uz; neîncheierea contractului cu operatorul autorizat pentru evacuarea deșeurilor provenite din construcții; depozitarea deșeurilor pe platformele gospodărești în afara recipienților, fără a se păstra curățenia în zonă, precum și folosirea recipientelor de colectare de la platformele asociațiilor de proprietari de către alți utilizatori. 
 De asemenea, din totalul sancțiunilor contravenționale, trei au fost aplicate operatorului de salubritate, având valoarea de 7500 lei, pentru nerespectarea graficului de evacuare a deșeurilor menajere și asimilabile acestora și pentru neridicarea întregii cantități a deșeurilor menajere.