Ultima editie tiparita in format pdf

În atenţia celor care vor să ocupe catedre în învăţământul prahovean

Publicat pe 2021-08-13 13:43:23Mihail Marinescu

A apărut Calendarul de mobilitate, valabil de pe 17 august şi până pe 10 septembrie

Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova a publicat, pe site-ul instituţiei, Calendarul mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar din judeţul Prahova, valabil pentru perioada 17.08.2021 - 10.09.2021.

Iată cuprinsul acestui calendar:

Detaşarea la cerere prin continuitate (în baza notelor obținute la concursul național din anii 2020, 2019) și pe baza notelor obținute la concursul național din 2021
- 23 august, ora 13:00 – 13:30: soluționarea cererilor pentru detașare la cerere prin continuitate;
- 23 august, ora 14:00 – 14:30: soluționarea cererilor pentru detașare la cerere în baza notelor obținute la concursul național din 2021.

Repartizarea posturilor/ catedrelor pentru încadrarea pe perioadă determinată (suplinire) – candidați care au obținut cel puțin 7 la concursul național, sesiunea 2021
- 24 august, ora 8:30 – 20:00: soluționarea eventualelor cereri ale cadrelor didactice aflate în situația de la punctul 3; repartizarea candidaților care au obținut cel puțin nota 7 la concursul național, sesiunea 2021, având prioritate , la fiecare disciplină, candidații care beneficiază și de prelungirea CIM în condițiile Art. 63 și 87 din Metodologie, care au obținut la concurs în 2021 media minim 7, la următoarele discipline, în ordine: -limba română, limba engleză, limba franceză, limba germană, limba latină, documentariști, matematică, informatică, fizică, chimie, biologie, istorie, științe socio-umane, psihologie, economie-educație anteprenorială, educație financiară, filosofie, profesor consilier, geografie, religie, educație muzicală, muzică instrumentală, educație plastică, educație vizuală, clubul copiilor, educașie tehnologică, discipline tehnice, instruire practică;
- 25 august, ora 8:30 – 13:30: repartizarea candidaților care au obținut cel puțin nota 7 la concursul național, sesiunea 2021, având prioritate , la fiecare disciplină, candidații care beneficiază și de prelungirea CIM în condițiile Art. 63 și 87 din Metodologie, care au obținut la concurs în 2021 media minim 7, la următoarele discipline: educatoare, învățători, educație fizică, învățământ special.

Modificarea contractelor individuale de muncă din perioadă determinată în perioadă nedeterminată pentru cadrele didactice prevăzute la art.21 alin.6 din metodologie (pentru cadrele didactice care au obținut definitivatul sesiunea 2021)
- 20 august: stabilirea în consiliile de administrație ale unităților de învățământ a modificării duratei CIM din perioadă determinată în perioadă nedeterminată;
- 24 august, ora 13:00 – 14:30: transmiterea hotărârilor consiliilor de administrație ale unităților de învățământ la I.S.J. Prahova;
- 25 august; ora 16:00 – 17:00: emiterea și comunicarea deciziilor, inclusiv pentru cadrele didactice care au participat la transfer, pretransfer sau detașare.

Detaşarea la cerere, prin concurs specific
- 19 august, ora 13:00 – 14:00: înregistrarea, la I.S.J. Prahova, a cererilor (dosarelor) care, datorită unor situații excepționale, nu au fost înregistrate în perioada 11-17.05.2021;
- 25 august, ora 14:00 – 16:00: soluționarea cererilor detașare la cerere prin concurs specific (pe punctaj), în ordinea descrescătoare a punctajelor.

Repartizarea cadrelor didactice care îndeplinesc condițiile pentru prelungirea cim in anul școlar 2021-2021, conform art.63 si art 87 din metodologie
- 19 august, ora 14:00 – 15:00: înregistrarea, la I.S.J. Prahova, a cererilor (dosarelor) care, datorită unor situații excepționale, nu au fost înregistrate în perioada 11-17.05.2021;
- 26 august, ora 9:00 – 13:00: repartizarea cadrelor didactice care îndeplinesc condițiile pentru prelungirea CIM în anul școlar 2021-2021, conform art.63 și art.87 din Metodologie;

Repartizarea posturilor didactice/ catedrelor ramase neocupate, pe perioadă determinată, conform anexei 18 din metodologie
- 19 august, ora 14:00 – 15:00: înregistrarea, la Inspectoratul Şcolar, a cererilor (dosarelor) candidaţilor care solicită angajarea pe perioadă determinată în baza mediilor obținute la concursurile naționale din 2020,2019,2018,( media cel puţin 5,00) 2017, 2016, 2015 (media cel puţin 7,00), situații excepționale nou apărute, neînscriși în perioada 11-17.05.2021;
- 26 august, ora 8:30 – 20:00: repartizarea la inspectoratul școlar a posturilor/ catedrelor rămase neocupate, conform anexei 18 din Metodologie de la următoarele discipline, în ordinea următoare: limba română, limba engleză, limba franceză, limba germană, limba latină, documentariști, matematică, informatică, fizică, chimie, biologie, istorie, științe socio-umane, psihologie, economie-educație anteprenorială, educație financiară, filosofie, profesor consilier, geografie, religie, educație muzicală, muzică instrumentală, educație plastică, educație vizuală, clubul copiilor.
- 27 august, ora 8:30 – 18:00: repartizarea la inspectoratul școlar a posturilor/ catedrelor rămase neocupate, conform anexei 18 din Metodologie de la următoarele discipline, în ordinea următoare: educație tehnologică, discipline tehnice, instruire practică,învățământ special, educație fizică, educatoare, învățători.

Atribuirea posturilor/ catedrelor rămase vacante/ rezervate rămase neîncadrate în regim de cumul plata cu ora
- 26 și 27 august: înregistrarea la unitățile școlare a dosarelor pentru încadrarea prin plata cu ora. (la ISJ Prahova nu se inregistreaza dosare la PCO);
- 30 august, ora 9:00 – 13:00: atribuirea orelor vacante/rezervate în regim de cumul/ plata cu ora personalului didactic titular la nivelul unităţilor de învăţământ, prin decizia directorului.
- 31 august: transmiterea la ISJ Prahova a listei cadrelor didactice propuse pentru încadrarea prin plata cu ora (sedință cu directorii unitatilor de invatamant).

Concursul județean de ocupare a posturilor/ catedrelor vacante rămase neîncadrate
- 1 septembrie, ora 10:00 – 13:00: depunerea și înregistrarea dosarelor; revizuirea fișelor de înscriere la ISJ Prahova;
- 6 septembrie, ora 9:00 – 13:00: desfășurarea probei scrise;
- 6 septembrie, ora 19:00: comunicarea rezultatelor;
- 7 septembrie, ora 8:00 – 10:00: depunerea contestațiilor;
- 7 septembrie, comunicarea rezultatelor finale.

Testarea candidaților fără studii corespunzătoare posturilor/ catedrelor în vederea ocupării eventualelor posturi/catedre rămase neîncadrate
- 1 septembrie, ora 13:00 – 18:00: depunerea și înregistrarea dosarelor;
- 6 septembrie, ora 9:00 – 12:00: desfășurarea probei scrise;
- 6 septembrie, ora 16:00 – 20:00: susținerea interviului;
- 7 septembrie, ora 8:00 – 10:00: depunerea contestațiilor;
- 7 septembrie, comunicarea rezultatelor finale.

Repartizarea candidaților conform art. 94 alin.7 si art. 96 alin.3 din metodologie
- 3 septembrie, ora 10:00 – 16:00: ședința de repartizare a cadrelor didactice (titulari cu normă incompletă, candidați participanți la concursul național sesiunea 2021-2015, rămași nerepartizați, detașări la cerere prin concurs specific (punctaj), candidați repartizați care nu s-au prezentat la post. Repartizarea candidaților conform art.103 alin.1,2 din metodologie;
- 8 septembrie, ora 8:30 – 18:00: repartizarea candidaților prevăzută la Art.103 alin(1) și (2) din Metodologie (calificați care au susținut concursul județean); Repartizarea candidaților conform art.104 alin.1,2 din metodologie;
- 9 septembrie, ora 14:30 – 19:00: repartizarea candidaților prevăzută la art. 104(1) și (2) din metodologie; Organizarea concursurilor la nivel de unitate școlară;
- 10 septembrie, ora 9:00 – 13:00: direcționarea posibililor candidați;
- 13-22 septembrie: organizarea și desfășurarea concursurilor.