Ultima editie tiparita in format pdf

Amenzi pentru gunoiul din Ploieşti

Publicat pe 2021-08-11 13:00:31Mihail Marinescu

Abandonarea deşeurilor menajere, dar şi neefectuarea curățeniei căilor publice de către operatorul serviciului de salubrizare, sancţionate de Poliţia Locală

Cu toate acestea, munţi de gunoaie se mai întâlnesc, încă, în Ploieşti!

Polițiștii locali din cadrul Biroului Protecția Mediului au aplicat 16 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 31.500 lei, în urma unor controale desfăşurate în perioada 2-6 august a.c. pentru depistarea de fapte contravenționale ce au constat atât în abandonarea de deșeuri menajere și asimilabile acestora, resturi vegetale, resturi de materiale de construcții, electrocasnice și mobilier scos din uz pe domeniul public, cât și pentru neasigurarea prestării serviciului de salubrizare - conform prevederilor contractuale și regulamentului de salubrizare, dar și pentru neefectuarea curățeniei și igiena căilor publice de către operatorul serviciului de salubrizare.
Astfel, din totalul sancțiunilor contravenționale menționate anterior, un număr de 11 amenzi au fost aplicate operatorului serviciului de salubrizare, iar restul de 5 amenzi unor persoane fizice, conform prevederilor H.C.L. nr. 34/2019 - referitoare la modificarea și completarea H.C.L. nr. 218/2015 privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare ȋn municipiul Ploieşti.
Totodată, au fost întreprinse verificări în cazul unui număr de 26 sesizări înregistrate din partea cetățenilor, efectuându-se și 34 de monitorizări pe raza municipiului.