Ultima editie tiparita in format pdf

ANUNŢ

Publicat pe 2021-07-16 16:37:04

Municipiul Ploieşti, cu sediul în Ploieşti, Piaţa Eroilor nr. 1 A, judeţul Prahova, CIF 2844855 în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 208/17.06.2021 organizează în data de 30.07.2021 ora 10:00 licitaţia publică pentru atribuirea în baza unui contract de licenţă exclusivă cu titlu oneros a 6 mărci „FC PETROLUL PLOIEŞTI" - M 2006 09867, „PETROLUL 95" - M 2007 06697, „PETROLUL 52" - M 2007 06696, „FC PETROLUL PLOIEŞTI 1924" - M 2006 09869, „FOTBAL CLUB PETROLUL" - M 2006 10057, „PETROLUL PLOIEŞTI" - M 2007 02960, aflate în proprietatea privata a Municipiului Ploieşti:

 Obiectul licitaţiei: Atribuirea în baza unui contract de licenţă exclusivă cu titlu oneros a 6 mărci: „FC PETROLUL PLOIEŞTI" -

M 2006 09867, „PETROLUL 95" – M 2007 06697, „PETROLUL 52" – M 2007 06696, „FC PETROLUL PLOIEŞTI 1924" - M 2006 09869, „FOTBAL CLUB PETROLUL" – M 2006 10057, „PETROLUL PLOIEŞTI"

- M 2007 02960

Preţ pornire licitaţie (lei):  100913

Taxa de participare (lei): 6000

Garanţie de participare (lei): 100913

Contravaloare documentaţie de atribuire (lei): 1000

 Licitaţia publică va avea loc în data de 30.07.2021 orele 10:00, la sediul Municipiului Ploieşti în P-ţa Eroilor nr.l, în Sala de Şedinţe situată la etajul 1, judeţul Prahova.

Documentaţia de atribuire se achiziţionează de la Direcţia Gestiune Patrimoniu (Municipiul Ploieşti, Piaţa Eroilor nr. 1 A, etaj 4, cam. 409) în baza unei dispoziţii eliberată de Serviciul Publicitate, Valorificare Patrimoniu.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 23.07.2021 ora 11:00.

Data limită de depunere a dosarului de participare la licitaţie: 29.07.2021 ora 11:00.

Dosarul de participare, compus din două plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior, se depune la Registratura Municipiului Ploieşti, Piaţa Eroilor nr. IA, parter. Ofertantul are dreptul de a transmite oferta: prin poştă si implicit direct la sediul autorităţii contractante.

Oferta din plicul interior va fi depusă într-un singur exemplar semnat de către ofertant.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Direcţia Gestiune Patrimoniu, Serviciul Publicitate, Valorificare Patrimoniu, Municipiului Ploieşti, Piaţa Eroilor nr. 1 A, etaj 4, cam. 409 sau la telefon 0244 516699 interior 546.

Prezentul anunţ a fost transmis către Monitorul Oficial în vederea publicării acestuia la data de 17.06.2021.