Ultima editie tiparita in format pdf

Şase medii de zece şi la Bac în Prahova. Exact ca la Evaluarea Naţională!

Publicat pe 2021-07-05 13:20:46Mihail Marinescu

Patru dintre aceşti elevi care au obţinut respectiva performanţă sunt de la C.N. „Mihai Viteazul” Ploieşti. La Evaluarea Naţională, trei din şase au fost de la C.N. „Mihai Viteazul”.

Au fost publicate rezultatele obţinute de candidaţi la examenul naţional de Bacalaureat, valabile înainte de rezolvarea contestaţiilor.
Statistica, la nivelul judeţului Prahova, indică faptul că şase elevi au reuşit să obţină media 10. De remarcat că tot şase a fost şi cifra elevilor din Prahova care au obţinut media 10 la Evaluarea Naţională!
Revenind asupra rezultatelor primei sesiuni a Bac-ului, să spunem că cei mai mulţi dintre cei care au obţinut media 10 sunt de la Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” din Ploieşti, patru elevi.
Lista celor şase cu media 10 este completată de un elev de la Colegiul Naţional „I.L. Caragiale” Ploieşti şi altul de la Colegiul Naţional „Nichita Stănescu” Ploieşti.
Din păcate, nu putem să vă oferim şi numele acestor bravi elevi, din motive ce nu ţin de noi, ci ţin de anumite persoane care fac exces de zel în ce priveşte datele cu carecter personal, de parcă numele oamenilor ar trebui să fie secret! Ce penibil!
3.627 de elevi au medii mai mari sau egale cu 6, din 5.130 câţi au fost prezenţi la toate probele.
Au fost şi candidaţi care s-au prezentat doar la una sau două probe, dar în dreptul rezultatului lor scrie „neprezentat”, pentru că, din moment ce nu au fost prezenţi şi la celelalte probe, nu se poate înregistra o medie finală.
Contestațiile pot fi depuse/transmise în această zi de 5 iulie, până la ora 18:00, inclusiv prin mijloace electronice. În această situație, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere.
Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora. Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 9 iulie.