Ultima editie tiparita in format pdf

Colegiul Tehnic “Toma N. Socolescu” Ploieşti, drumul european spre cunoaşterea unei meserii

Publicat pe 2016-03-08 16:03:58Mihail Marinescu

Colegiul Tehnic “Toma N. Socolescu” Ploieşti este beneficiarul, până la data de 24 august 2016, unui proiect de mobilitate de formare profesională “Specializare europeană în formarea viitorilor tehnicieni în construcţii”, proiect ce deschide perspectiva unei viziuni europene în ceea ce priveşte formarea tinerilor din cadrul colegiului. Uniunea Europeană îşi propune drept obiectiv ca economia din spaţiul european să devină cea mai competitivă şi dinamică, capabilă de creştere sustenabilă, cu locuri de muncă mai multe şi mai bune, cu o mai mare coeziune socială. Pentru realizarea acestui obiectiv, competitivitatea organizaţiilor trebuie să se îmbunătăţească continuu, în condiţiile unei pieţe a muncii care să se adapteze rapid la schimbările din mediul economic, social şi informaţional şi a modernizării procesului muncii bazat pe calificări superioare. Astfel, obiectivele proiectului au la baza aceste deziderate: 

1. Îmbunătăţirea pregătirii profesionale a participanţilor şi accesul la noile tehnologii din domeniul construcţiei şi proiectării de lucrări publice, prin contactul cu firme şi specialişti ale unora  dintre cele mai dezvoltate industrii de construcţii din Europa; 

2. Dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor practice, la standarde europene, în vederea promovării ocupării forţei de muncă cu grad înalt de calificare, facilitând inserţia tinerilor pe piaţa muncii;

3. Îmbogăţirea experienţei personale prin contactul cu o altă realitate europeană, pentru asigurarea unei bune tranziţii de la ţcoală la viaţa activă.

Partenerii din cadrul proiectului sunt din Spania şi Portugalia. Proiectele europene se adresează tinerilor din cadrul colegiului în vederea dezvoltării competenţelor cheie din cadrul curriculumui naţional cât şi cele opt competenţe cheie pentru învăţarea de-a lungul întregii vieţi. Proiectul are un grup ţintă bine determinat, 32 de elevi, din clasa a XI-a, profil tehnic, nivel 4, domeniul: Construcţii, instalaţii şi lucrări publice, care vor fi împărţiţi în două grupe – 16 elevi de la calificarea “Tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii” şi 16 participanţi, calificarea “Tehnician în construcţii şi lucrări publice”. Elevii şi profesorii însoţitori, director adjunct, prof Ileana Ilie şi prof. Carmen Donţu, se pregătesc la începutul semestrului al II-lea din anul şcolar 2015- 2016 de perioada de stagiu practic de trei săptămâni. Astfel, elevii din fluxul I vor desfăşura activitatea practică în Barcelos – Porto (Portugalia, 22 februarie-11 martie 2016), în timp ce elevii din fluxul II vor desfăşura activitatea practică în Peligros – Granada (Spania, 22 februarie-11 martie 2016). La încheierea programului de plasament, reprezentantul organizaţiei de primire va valida competenţele dobândite de participanţi prin semnarea Certificatului de Mobilitate Europass, în timp ce Colegiul Tehnic “Toma N. Socolescu” Ploieşti  va înregistra şi elibera Certificatul Europass participanţilor. În Certificatul Europass vor fi consemnate şi competenţele lingvistice, organizatorice şi sociale dobândite de către participanţi şi care vor intra în portofoliul de pregătire al participanţilor. Erasmus+ reprezintă programul Comisiei Europene care oferă oportunităţi pentru elevii din învăţământul vocaţional (şcoli profesionale, licee şi şcoli postliceale) de a se forma profesional şi de a dobândi experienţă la locul de muncă, experienţă, care să le permită de asemenea dezvoltarea de noi abilităţi şi competenţe de comunicare într-o limbă străină. Stagiile de formare profesională în altă ţară îmbunătăţesc procesul de tranziţie de la educaţie şi formare către piaţa muncii consolidând în acelaşi timp cooperarea europeană în domeniul educaţiei şi formării profesionale.