Ultima editie tiparita in format pdf

CONVOCATOR

Publicat pe 2021-04-01 11:39:24

Președintele ,,Obștei  Moșnenilor  Starchiojdeni și  Bătrâneni‘’  și  Consiliul  Director  convoacă Adunarea Generală Ordinară  a  membrilor  Obștei  Moșnenilor  Starchiojdeni  și Bătrâneni, pentru data de 14.04.2021, ora 10.30, care se va ține în comuna Starchiojd, sat Starchiojd nr.1, județul Prahova, având următoarea ordine de zi;

 Se propune ;

1.Validarea / aprobarea de către Adunarea Generală a Bilanțului Contabil, Contului de Profit și Pierdere pentru anul 2020;

La adunare pot participa toți membrii, personal sau prin împuternicit, conform dispozițiilor statutare. În cazul în care nu se vor îndeplini condițiile legale privind cvorumul și valabilitatea deliberărilor, Adunarea Generală Ordinară a membrilor Obștei Moșnenilor Starchiojdeni și Bătrâneni se va ține în data de 15.04.2021, la aceeași oră, adresă și având aceeași ordine de zi.