Ultima editie tiparita in format pdf

Cel puţin 1.700 de copii înscrişi pentru clasa pregătitoare după primele două zile dedicate înscrierilor

Publicat pe 2016-03-02 15:53:44Mihail Marinescu

După prima zi de înscrieri în clasa pregătitoare, în judeţul Prahova erau deja înscrişi 1.524 de copii, iar până astăzi, 2 martie, la orele prânzului, numărul se majorase la 1.740 de copii. Amintim faptul că, în judeţul Prahova, sunt propuse 304 clase pentru clasa pregătitoare, cu 6.781 de locuri. La Şcoala “Sf. Vineri” din Ploieşti, în prima zi dedicată înscrierilor la clasa pregătitoare au fost înscrişi 38 de copii, iar după două zile figurau înscrişi 49 de copii. Această unitate de învăţământ pune la dispoziţie, pentru anul şcolar 2016-2017, patru clase de “pregătitoare”, cu 100 de locuri în total.

La Şcoala “Rareş Vodă” din Ploieşti, pe data de 2 februarie, până în jur de ora 15:00, erau 23 de copii înscrişi. Această şcoală deţine, pentru anul şcolar 2016-2017, două clase pregătitoare, fiecare cu câte 25 de locuri.

Reamintim că startul la înscrieri pentru clasa pregătitoare s-a dat pe 29 februarie, părinţii putând să se prezinte la şcolile respective, cu dosarele de înscriere, până la data de 18 martie. Dacă numărul de cereri de înscriere din afară circumscripţiei este mai mare decât numărul locurilor rămase libere, vor fi aplicate criterii de departajare generale şi specifice: a)existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;

b)existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de ambii părinţi (este asimilat acestei situaţii cazul copilului care provine de la o casă de copii/centru de plasament/plasament familial); c)existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de un singur părinte; d)existenţa unui frate/a unei surori înmatriculate în şcoala respectivă. Repartizarea copiilor se face în ordine descrescătoare a numărului de criterii generale cumulate de către fiecare copil: se repartizează la început copiii care îndeplinesc 3 criterii, apoi 2 şi, în final, copiii care îndeplinesc un criteriu. În cazul în care mai mulţi copii îndeplinesc un criteriu, ordinea de prioritate a criteriilor este de la a) la d).
Criteriile specifice de departajare sunt elaborate de fiecare scoală şi se aplică dacă sunt mai mulţi copii înscrişi decât locuri libere, după ce criteriile generale au fost aplicate.
Excepţie la ordinea de aplicare a criteriilor generale şi specifice pot face şcolile cu predare în limba unei minorităţi naţionale, dacă stabilesc printre criteriile specifice cunoaşterea limbii de predare; în acest caz, criteriulcunoasterii limbii de predare poate fi aplicat înaintea criteriilor generale.