Ultima editie tiparita in format pdf

Sancţiuni mai aprige aplicate celor care comit infracţiuni împotriva cadrelor didactice!

Publicat pe 2016-03-03 09:43:31Mihail Marinescu

Un Proiect de Lege aflat în dezbatere publică la Camera Deputaţilor prevede pedepse mai mari aplicate celor care comit infracţiuni împotriva cadrelor didactice. Proiectul de lege rămâne în dezbatere publică până pe 24 martie, apoi va intra în procedura legislativă la Camera Deputaţilor, scrie agerpres.ro.

Astfel, în respectivul proiect se precizează că “personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământul preuniversitar este învestit cu exerciţiul autorităţii publice pe timpul şi în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, în limita competenţelor stabilite prin Statutul personalului din învăţământ. Autoritatea funcţiei nu poate fi exercitată în interes personal. Personalul didactic se bucură de respect şi consideraţie din partea beneficiarilor primari, secundari şi terţiari ai educaţiei, precum şi din partea celorlalte cadre didactice. El beneficiază, de asemenea, de autoritatea de a lua decizii oportune, care să îi permită să menţină un mediu adecvat în timpul procesului de predare-învăţare-evaluare, dar şi pe parcursul desfăşurării de activităţi extraşcolare şi beneficiază de dreptul de a aplica sancţiuni disciplinare beneficiarilor primari, conform regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţii de învățământ”. Conform iniţiativei, în cursul procedurii legale aplicabile, faptele sesizate, în scris, de personalul didactic de predare, de îndrumare şi control, în exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei, se prezumă a fi reale, până la momentul demonstrării situaţiei contrare. “Ameninţarea săvârşită nemijlocit sau prin mijloace de comunicare directă, lovirea sau alte violenţe, vătămarea corporală, lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte ori omorul săvârşite împotriva unei persoane care ocupă o funcţie didactică de predare, de conducere sau de îndrumare şi control aflată în exercitarea atribuţiilor de serviciu, sau în legătură cu exercitarea unor atribuţii, se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracţiune, ale cărei limite speciale se majorează cu o treime”, se mai arată în proiectul de lege. Tot cu o treime se majorează şi limitele speciale ale pedepselor pentru săvârşirea unei infracţiuni împotriva cadrelor didactice sau a membrilor familiilor lor, în scop de intimidare sau răzbunare, mai scrie agerpres.ro.

În cazul săvârşirii de infracţiuni împotriva cadrelor didactice, urmărirea penală se efectuează în mod obligatoriu de către procuror, iar procurorul se sesizează din oficiu dacă află, pe orice cale, că s-a săvârşit o infracţiune împotriva acestei categorii profesionale.