Ultima editie tiparita in format pdf

Profesorii se revoltă!

Publicat pe 2021-02-03 12:57:23Mihail Marinescu

Profesorii de Geografie şi membrii Filialei Prahova a Societăţii de Geografie din România au trimis Memorii către Ministerul Educaţiei, arătându-şi nemulţumirea cu privire la planul cadru pentru liceu, în cadrul căruia sunt reduse şi orele de Geografie la anumite profiluri/specializări.
La liceele de artă, nu se mai studiază deloc Geografia în clasele a 10-a și a 11-a!

Doamnelor şi domnilor, situaţia tinde să devină tot mai dramatică în sistemul de învăţământ, odată cu ideile unora de a reduce numărul de ore de la anumite discipline tradiţionale, printre care şi Geografia.
Este inadmisibil să se treacă la un asemenea plan atâta timp cât vorbim despre materii esenţiale pentru cultura unui popor. Geografia, Istoria, Sportul, de exemplu, au rădăcinile lor în Educaţie şi oferă, fiecare, un bagaj voluminos de cunoştinţe. Sportul dă omului sănătate.
Prin astfel de decizii se doreşte „resetarea societăţii” de care se tot vorbeşte? Aşa vrem să redăm „normalul” oamenilor? Ăsta nu e normal, este anormal!
Până la sfârșitul acestei luni ianuarie sunt în dezbatere publică planurile-cadru pentru liceu. Din motive ciudate şi greu de înţeles, geografiei i s-a redus numărul de ore, la anumite profiluri/specializări (de exemplu, la liceele de artă, nu se mai studiază deloc în clasele a 10-a și a 11-a!).
Luând cunoştinţă de cele sesizate, Societatea de Geografie din România – Filiala Prahova, alături de alte filiale din ţară, a trimis memorii la Ministerul Educaţiei şi Cercetării. În cele ce urmează, stimaţi cititori, vă prezentăm Memoriul adresat MEC de către profesorii de Geografie şi membrii Filialei Prahova a Societăţii de Geografie din România.

„Geografia, știință de actualitate în cadrul obiectivelor O.N.U., trebuie prioritizată în Planurile-cadru din învăţământul preuniversitar. De ce?”
În lumea secolului XXI, în care descoperirile și inovațiile științifice se dublează într-un timp scurt, apar numeroase întrebări despre eficientizarea sistemului educațional, despre formarea omului modern, care trebuie să se adapteze ușor la cerințele pieței muncii. Profilul absolventului de liceu, indiferent de filieră, nu este creionat de multitudinea de cunoștințe din diferite domenii, ci viitorul adult trebuie „să distingă”, „să aprecieze”, „să exprime”, „să manifeste interes”, „să participe”, „să identifice creativ”, „să evalueze critic”.
Acestea sunt direcții de dezvoltare, la nivel național și european, așa cum rezultă din profilul de formare al absolventului de liceu, definit în noile Planuri-cadru, aflate în dezbatere publică până la 31.01.2021. Geografia, ca disciplină școlară, contribuie la dezvoltarea valorilor educaționale și formarea profilului absolventului de liceu.
România, ca stat membru al Uniunii Europene, implementează în politicile educaționale acele concepte-cheie dezvoltate în întregul sistem educațional european: „o Europă mai pregătită educațional”, „mai ecologică”, „mai conectată”, „mai tolerantă” și mai „apropiată de cetățeni”, pentru a crea o continuitate a spațiului european al educației.
Toate aceste deziderate, la îndeplinirea cărora disciplina Geografie are o contribuție fundamentală, nu se pot împlini prin punerea în aplicare a noilor planuri-cadru.
Ne întrebăm ce a stat la baza reducerii numărului de ore la disciplina Geografie, până la excludere, în unele situații, când „apă curată și sanitație”, „energie curată”, „orașe și comunități durabile”, „acțiune în domeniul schimbărilor climatice” sunt obiective asumate prin aderarea la Agenda ONU 2030 pentru dezvoltare durabilă?
Considerăm așadar că Geografia a fost incorect atașată grupului de Științe Sociale. De aici parcursul său a avut de suferit. Geografia este o ȘTIINȚĂ. Locul ei este alături de Matematică, Fizică, Biologie, Chimie. Acest lucru este argumentat de studiile geografice consacrate și chiar de conținutul actualelor programe școlare aprobate de Ministerul Educației.
Pe baza argumentelor expuse mai sus, colectivul profesorilor de Geografie din învățământul preuniversitar prahovean, membri ai Societății de Geografie, Filiala Prahova își exprimă acordul parțial cu varianta 1 propusă în Planurile-cadru pentru ciclurile liceale, începând cu anul școlar 2021-2022 și face următoarele propuneri de îmbunătățire:
• la filiera teoretică, profilul umanist, specializarea filologie, clasa a XII-a, 2 ore;
• la filiera tehnologică, profilul servicii, clasa a XII-a, 2 ore și la profilul resurse naturale, clasa a XII-a, 2 ore;
• la filiera vocațională, profilul artistic, clasa a X-a, 1 oră și clasa a XI-a, 1 oră;
• la filiera vocațională, profilul sportiv, clasa a XII-a, 2 ore.