Ultima editie tiparita in format pdf

Alianţa Părinţilor spune „Nu” măştilor în şcoli

Publicat pe 2020-09-24 13:13:29Mihail Marinescu

Printr-o Notificare trimisă şcolilor, Alianța Părinților nu îşi dă acordul pentru obligativitatea purtării măștilor de către copii, pentru termometrizare, pentru aplicarea de „substanțe dezinfectante” şi pentru alte măsuri incluse în ordinul comun al Ministerului Sănătăţii – Ministerul Educaţiei

De curând, Alianța Părinților a trimis o notificare pentru școli în care anuță motivele pentru care nu-și vor da cordul pentru dispozițiile referitoare la obligativitatea folosirii măștii de protecție în unitățile de învățământ, la folosirea dezinfectanților, termometrizarea, vaccinare, precum nici pentru administrarea de medicamente.
În Notificare se precizează că aceste măsuri au fost luate fără consultarea prealabilă a părinților şi consimțământul expres al acestora, încălcându-se astfel autoritatea părintească.

Iată câteva pasaje din cuprinsul Notificării:
„Caracterul excesiv şi abuziv al instituirii măsurilor forţate aplicate copiilor, prin care se aduce atingere securităţii vieţii, integrităţii fizice, psihice şi emoţional-afective a copiilor, precum şi interesului superior al acestora, vă NOTIFICAM că NU ne DĂM CONSIMŢĂMÂNTUL pentru :
OBLIGATIVITATEA PURTĂRII MĂŞTII DE CĂTRE COPIL. Copilul nostru are dreptul de a respira liber, fără nicio constrângere, de a se putea exprima liber şi fără afectarea biologică, psihologică şi emoţional afectiva a acestuia.
-Purtarea măştii de către copii, permanent, timp de mai multe ore consecutiv reprezintă un act de tortură şi rele tratamente aplicate minorilor, mai ales prin îngreunarea procesului de respiraţie liberă, corectă şi completă.
-Practica a dovedit că măştile puse în circulaţie pe piaţa românească sunt neconforme şi nu există niciun studiu de specialitate acceptat la nivel UE care să ateste că purtarea măştii previne şi apăra de SARS-COV-2.
-Nu există nici o garanţie asumată şi prezentată de către autorităţi cu privire la riscurile sau reacţiile adverse ale purtării măştii de către copii, permanent, timp de mai multe ore consecutiv.
-Masca aduce atingere procesului de învăţare şi exprimare, astfel încât ascunde mimica feţei, afectează pronunţia şi alterează procesul educaţional.
-Măsurile luate produc un efect psihologic traumatizant asupra copiilor şi implicit asupra viitorului acestora, prin săvârşirea abuzului emoţional de inducere a stării de frică atât faţă de o eventuală îmbolnăvire proprie, cât şi de a se face vinovat de îmbolnăvirea altora.

Efectuarea PRESIUNILOR PSIHICE asupra COPILULUI NOSTRU prin aplicarea REGULILOR din GHIDUL privind măsurile sanitare și de protecție în unitățile de învățământ, precum şi exprimarea faţă de copil a oricărui tip de AMENINŢARE cu privire la ÎNCĂLCAREA dispoziţiilor prevăzute în acest GHID.
Nu puteţi impune copiilor să nu respire, să nu se joace, să nu râdă, să nu se îmbrățișeze, etc, cu colegii/prietenii săi.

EXERCITAREA ACTULUI EDUCAŢIONAL de către CADRELE DIDACTICE cu MASCA şi/sau VIZIERA, acestea afectând grav pronunţia, procesul de învăţare, exprimarea corectă prin distorsionarea sunetelor, etc., fluxul de comunicare dintre cadrul didactic şi elevii săi fiind opturat/blocat şi drept urmare, actul educaţional de transmitere şi receptare a cunoaşterii fiind absolut compromis.
-Ştiinţific este demonstrat că blocajele de comunicare dintre semeni pot produce stress, frica, tulburări psiho-emoţionale cu efecte de manifestare anti-socială, mai cu seamă la copii şi adolescenţi.

INTERDICȚIA intrării PĂRINŢILOR în şcoală
-Scoala este o instituţie publică întreţinută din bani de la bugetul de stat, buget alimentat din taxele şi impozitele noastre. -Şcoala nu este penitenciar.
-Este dreptul părinţilor să verifice şi să urmărească îndeaproape mediul, condiţiile şi modul în care copiii îşi desfăşoară activităţile extra familiale, implicit şi la şcoală.
-Este dreptul părinţilor de a cere şi primi informaţii cu privire la proprii copii, pentru perioada în care aceştia sunt încredinţaţi unităţii de învăţământ la care sunt înscrişi.
-Este obligaţia conducerii unităţii de învăţământ şi a cadrelor didactice de a înlesni şi sprijini accesul liber al părinţilor în şcoală, punând la dispoziţie toate informaţiile cu privire la copil”.