Ultima editie tiparita in format pdf

Proba scrisă pentru Titularizare, gata de start

Publicat pe 2020-07-28 16:39:55Mihail Marinescu

Miercuri, 29 iulie, va avea loc proba scrisă din cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2020. Proba va începe la ora 9:00.
Candidații trebuie să fie prezenți în sală cel mai târziu la ora 8:15.
După primirea subiectelor, durata de redactare a lucrărilor este de 4 ore, cu posibilitatea prelungirii cu una-două ore în anumite situații speciale (pentru candidații nevăzători, ambliopi sau cu anumite deficiențe de vedere).
În aceste situații, comisiile județene de organizare și desfășurare a concursului asigură condiții de egalizare a șanselor pentru candidații cu deficiențe, prin adaptarea procedurilor de redactare a lucrărilor la subiectele de concurs, în funcție de particularitățile individuale și de cele specifice deficienței respective.
Primele rezultate vor fi afișate în data de 4 august, la sediile inspectoratelor școlare și pe site-ul http://titularizare.edu.ro. Contestațiile se depun la sediile inspectoratelor școlare județene sau se transmit prin mijloace electronice, în zilele de 4 august, după afișarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv 5 august, până la ora 12:00.
Rezultatele finale se afișează la sediile inspectoratelor școlare județene și pe site-ul menționat anterior, în data de 11 august. Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci).
Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințe publice sau on-line, organizate de către inspectoratele școlare în intervalul 12 - 14 august.

160 de posturi titularizabile în Prahova
Pentru proba scrisă a Concursului organizat în vederea ocupării posturilor/ catedrelor vacante din învăţământul preuniversitar s-au înscris 972 de candidaţi.
În total, ar fi vorba despre 1.044 de persoane înscrise, însă 46 participă la repartizări în baza notelor obţinute în anii precedenţi şi 26 vor participa doar pentru detaşare.
Sunt scoase la concurs 1.614 posturi, dintre caree 160 cu contract încheiat pe perioadă nedeterminată, adică titularizabile. Vacante sunt 1.218, iar rezervate 396 posturi.
De asemenea, sunt 752 posturi complete şi 862 incomplete.