Ultima editie tiparita in format pdf

Începe testarea profesorilor!

Publicat pe 2020-07-21 11:06:22Mihail Marinescu

Miercuri, 22 iulie, la Colegiul National Pedagogic „Regina Maria” din Ploieşti, are lor proba scrisă a examenului de definitivat, sesiunea 2020.
Accesul candidaţilor în centrul de examen se va face între orele 8.00 şi 8.30, doar pe baza unui act de identitate valid (CI / BI, paşaport).
Persoanele care de la înscriere (octombrie 2019) şi până în prezent şi-au schimbat numele de familie, vor avea asupra lor acte doveditoare (certificat căsătorie, act divorţ etc.).
În sesiunea 2020 a examenului, nota obţinută la examen se calculează după formula: ND=(2NI+NP+7NS)/10, unde: ND este nota la definitivat, NI este nota la inspecție (respectiv cea mai mare dintre notele la cele două inspecții de specialitate obținute de candidatul care a susținut ambele inspecții), NP este nota la portofoliu, NS este nota la proba scrisă, toate notele fiind obținute de candidat în sesiunea de examen curentă.
Nota minimă de promovare a examenului este 8 (opt).