Ultima editie tiparita in format pdf

Etapa a doua de Admitere în învăţământul liceal

Publicat pe 2020-07-20 11:43:51Mihail Marinescu

Elevii care nu au reuşit să prindă locuri la liceu în prima etapă de admitere au posibilitatea să facă acest lucru în perioada următoare, ce este programată pentru etapa a doua de Admitere în învăţământul liceal.
Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova ne aminteşte faptul că, în perioada 24-30 iulie, Comisia de Admitere Județeană primește cereri de înscriere de la:
a) candidații care au fost repartizați computerizat în prima etapă de admitere, dar care nu și-au depus/ transmis dosarele de înscriere în termenul precizat de calendar;
b) candidații care au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizați;
c) andidații care nu au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere
d) absolvenții clasei a VIII-a care nu au susținut evaluarea națională;
e) candidații din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2020-2021.
Depunerea la Comisia de Admitere Județeană, a cererilor și documentelor justificative, de către părinții/ tutorii elevilor aflați în una din situațiile de la punctele a), b), c), d) se va face la Inspectoratul Școlar Județean Prahova, Municipiul Ploiești, Strada Democrației, Nr.35, conform programului:
vineri, 24 iulie (orele 9.00 – 14.00);
luni, 27 iulie (9.00 – 15.00);
marți, 28 iulie (9.00 – 15.00);
miercuri, 29 iulie (9.00 – 15.00);
joi, 30 iulie (9.00 – 15.00).
Repartizarea candidaților în vederea depunerii dosarelor se face pe intervale orare, astfel:
vineri, 24 iulie: cei cu medii între 8,76 şi 6,81;
luni, 27 iulie: cei cu medii între 6,79 şi 5,38;
marţi, 28 iulie: cei cu medii între 5,37 şi 2,71;
miercuri, 29 iulie, vor fi repartizaţi candidații care au fost repartizați computerizat în prima etapă de admitere, dar care nu și-au depus/ transmis dosarele de înscriere în termenul precizat de calendar; candidații care nu au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere.
Joi, 30 iulie vor fi repartizaţi absolvenții clasei a VIII-a care nu au susținut evaluarea națională, dar şi candidații din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2020-2021.
Afișarea pe site și la sediul Inspectoratului Școlar Județean Prahova a deciziei Comisiei de Admitere Județene, referitoare la modul de soluționare a cererilor înregistrate – în perioada 31 iulie–3 august 2020.
Eliberarea adreselor de repartiție se face pe data de 3 august, între orele 10.00-15.00), la Inspectoratul Școlar Județean Prahova, Ploiești, Strada Democrației, nr.35.
Cererile tip de înscriere se găsesc pe site-ul www.isj.ph.edu.ro și la Comisia de înscriere. Dosarul trebuie să conțină următoarele acte: cererea de înscriere, certificatul de naştere – candidat – copie, cartea de identitate – candidat, părinte/ tutore – copii, adeverinţă cu notele şi media generală la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a – copie, foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a – copie, fişa medicală – copie.