Ultima editie tiparita in format pdf

Deşi Constituţia acordă acces la învăţământ tuturor persoanelor, ministrul Anisie a dat ordin că nu vor avea voie să intre în şcoală cei care au temperatura mai mare de 37,3 grade Celsius!

Publicat pe 2020-06-04 10:33:31Mihail Marinescu

Aşadar, dreptul la învăţătură este încălcat? Cei cu temperatură ar putea să stea într-o încăpere separată, dar nu să fie privaţi de dreptul de a învăţa.

Doamna ministru de la Educaţie, Monica Anisie este numele său, crede că învăţământul se poate conduce numai din ordine de ministru. De când este ministru, a emis la ordine încât cred că nici dânsa nu mai ştie câte s-au strâns. Uitaţi-vă pe site-ul ministerului (edu.ro) să vedeţi cum sunt acolo aliniate şi încolonate ordinele domniei sale!.De existeneţa Parlamentului nu s-a auzit? Pe data de 16 mai, doamna Anisie a emis alt ordin, bineînţeles afişând aceeaşi motivare, cum că ordinul vine în context epidemiologic! Se referă la măsuri pentru unitățile/instituțiile de învățământ, instituțiile publice, pentru toate structurile aflate în subordonarea MEC. Celor care au temperatură mai mare de 37,3 grade Celsius, doamna Anisie nu le permite accesul în instituţii, dar nu precizează mai departe ce se întâmplă cu persoana respectivă. Din moment ce nu este lăsat elevul, profesorul sau ce o fi el în incinta aşcolii, poate pierde cursurile, poate pierde examenul, poate să-şi piardă ziua de muncă? Cum e posibil să nu fie lăsat omul să înveţe, din moment ce Constituţia precizează că toţi cetăţenii au acces permis la învăţătură? Nu credeţi, oameni buni, că cel mai bine ar fi fost ca cei care au temperatură să fie primiţi, totuşi, în şcoală, dar să fie într-o alăt sală de curs, separaţi de cei care, în viziunea unora, sunt sănătoşi. Asta ar fi altceva, dar nu să le fie închisă uşa în nas, că nu este legal! Nu este legal nici să se ia temperatura corpului fără ca persoanele în cauză să fie de acord cu asta. Orice act medical – şi luarea temperaturii poate reprezenta un act medical – nu se poate efectua decât cu aprobarea persoanei, nu în mod silit, cum se practică acum şi în magazine, nu numai în şcoli! Măsurile impuse prin ordin de ministru! Aşadar, citiţi şi minunaţi-vă de aceste măsuri: accesul în instituții trebuie organizat astfel încât să existe o suprafață minimă de 4 mp pentru fiecare persoană și o distanță minimă de 2 metri între oricare două persoane apropiate; accesul este interzis pentru persoanele care au o temperatură corporală ce depășește 37,3 grade Celsius - temperatura va fi măsurată la intrarea în incinta instituției; suprafețele expuse vor fi dezinfectate și, de asemenea, vor fi evitate aglomerările de persoane. Măsuri de prevenire și protecție în perioada desfășurării activităților de pregătire pentru elevii din clasele terminale: activitatea de pregătire se va organiza pe grupe formate din cel mult 10 elevi; pauzele vor fi de 10 minute la fiecare oră, timp în care încăperile vor fi aerisite, iar programul organizat astfel încât, simultan, să nu se întâlnească mai mult de două grupe de elevi; înainte de începerea activității, spațiile vor fi dezinfectate cu substanțe biocide, pe bază de clor sau alcool, activitate urmată de aerisirea încăperii pentru o perioadă de cel puțin 30 de minute; accesul în interiorul unității de învățământ preuniversitar se va realiza doar după dezinfecția mâinilor, verificarea temperaturii - temperatură care nu trebuie să depășească 37,3 grade Celsius - și sub rezerva absenței simptomelor virozelor respiratorii; elevii și profesorii vor purta mască medicală simplă sau mască nemedicală, iar elevii vor fi așezați în bănci astfel încât să aibă cel puțin un loc liber în stânga și în dreapta și un rând liber în față și în spate; măștile purtate vor fi colectate în locuri special amenajate. Mai mult, unitățile de învățământ preuniversitar și instituțiile de învățământ superior au obligația să asigure următoarele măsuri pentru elevii, studenții și personalul din cadrul acestora: I. Măsuri la intrarea în instituție a elevilor/studenților și a cadrelor didactice Asigurarea triajului epidemiologic pentru candidați și examinatori (va cuprinde și măsurarea temperaturii și declararea de antecedente personale privind simptomatologia respiratorie), prin: prestabilirea circuitului către/și din sala de examen; candidații și supraveghetorii vor fi protejați prin masca facială; intrarea în sala de examen se va face în mod organizat, pe rând, păstrând distanța de 2 metri, iar în fața ușii vor exista marcaje cu bandă colorată; pupitrele vor fi individualizate/prestabilite și, de asemenea, se va asigura reprezentarea grafică a situării acestora la intrarea în sală; personalul ce asigură supravegherea va dirija candidatul către locul destinat. II. Asigurarea condițiilor igienice în sala de curs/examen Asigurarea curățeniei și dezinfectării pardoselilor, a locurilor de activitate (pupitre, scaune), a clanțelor, a mânerelor de la ferestre, a pervazurilor - prin ștergere cu apă și detergent, apoi cu substanțe biocide pe bază de clor sau alcool, înainte și după fiecare serie de candidați; aerisirea sălii, înainte de examen, pentru o perioadă de cel puțin 30 de minute; la intrarea în sală, se vor amplasa dispozitive medicale cu substanță dezinfectantă pentru mâini; stabilirea locurilor se va face păstrând o distanță între candidați, pe rânduri și între rânduri, de 2 metri; pe toată durata cursurilor/examinării se vor respecta regulile generale ale unei conduite sănătoase (distanțarea socială, evitarea atingerii nasului cu mâna, a ochilor și a gurii, strănutul în pliul cotului/batista de unică folosință, evitarea contactelor directe cu cei din jur). III. Asigurarea condițiilor igienice pentru grupul sanitar care deservește sala de curs/examen şi asigurarea de dispozitive medicale cu substanță dezinfectantă pentru mâini la intrarea în toaletă; asigurarea de hârtie igienică în fiecare cabină a toaletei; asigurarea de dispensere cu săpun, situate lângă lavoare; asigurarea de dispozitive cu prosoape de hârtie sau uscătoare pentru mâini; asigurarea curățeniei și dezinfectării întregului grup sanitar (vas WC, lavoare, clanțe, pardoseala). Precizări referitoare la admiterea în învățământul superior pentru candidații din afara granițelor țării. Documente necesare: - declarație pe proprie răspundere care să ateste că participantul a respectat regimul de izolare/carantină și nu a avut contact apropiat cu o persoană confirmată cu SARS CoV-2 în ultimele 14 zile; - adeverință medicală, în limba română, din care să reiasă starea actuală de sănătate a deținătorului și, eventual, antecedente personale legate de boli cronice, respectiv SARS-CoV-2.