Ultima editie tiparita in format pdf

O altfel de şcoală!

Publicat pe 2020-05-13 13:31:32Mihail Marinescu

Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Sănătății au aprobat, în conformitate cu prevederile ordinului comun atașat, o serie de măsuri pentru desfășurarea activităților de către persoanele care au acces în unitățile de învățământ, în condiții de siguranță, în contextul prevenirii și combaterii îmbolnăvirilor cu SARS CoV 2. Ordinul cuprinde 16 articole şi a fost emis pentru că, în perioada 2-12 iunie, elevii din clasele terminale se pot prezenta la şcoală pentru a se pregăti în vederea susţinerii examenelor naţionale. Poate că cel care sare mult în evidenţă este Art.9, în care se spune: „Art. 9. — Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar, în termen de 5 zile de la publicarea prezentului ordin, vor elabora şi vor aproba o procedură proprie, prin care stabilesc modalităţile de desfăşurare a activităţilor de pregătire a sesiunilor de examen, propriul circuit de intrare şi de ieşire a elevilor, a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, precum şi modul în care se va realiza igienizarea/dezinfecţia unităţii de învăţământ, asiguându-se ca: a) la intrarea în unitatea de învăţământ a personalului didactic, didactic auxiliar, nedidactic şi a elevilor va fi măsurată temperatura (care nu trebuie să depăşească 37*C) de către cadrul medical care va asigura asistenta medicală pe întreaga durată a desfăşurării activităţilor; b) în situaţia în care un elev sau un cadru didactic, didactic auxiliar sau nedidactic prezintă simptome sau există suspiciunea că starea sa de sănătate este precară, nu i se va permite accesul în unitatea de învăţământ, cu recomandarea de a se adresa medicului de familie pentru stabilirea diagnosticului şi conduitei de tratament; c) participarea elevilor la activităţile de pregătire va fi decisă de părinţii acestora după evaluarea încadrării în grupele de risc a elevilor sau membrilor familiilor acestora (persoane care suferă de afecţiuni cronice sau persoane cu vârsta de peşte 65 de ani); d) elevii prevăzuţi la literele b) şi c) vor beneficia de o formă de pregătire alternativă (online sau prin asigurarea de resurse educaţionale); g) la intrarea în unitatea de învăţământ vor fi asigurate materiale şi echipamente de protecţie (covoraşe dezinfectante, măşti de protecţie, substanţe dezintectante pentru mâini etc.);
....................................................................................................................................................
k) elevii, personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic vor purta masca de protecţie pe toată durata activităţilor şi îşi vor igieniza regulat mâinile cu substanţe dezinfectante sau săpun”. Dintr-o discuţie purtată cu un director de colegiu din Ploieşti am înţeles că, în zilele următoare, se organizează întâlniri, bineînţeles on line, între factorii de decizie locali, pentru a se găsi modalităţi de punere în practică a respectivului ordin. Să se asigure scanere pentru măsurarea temperaturii, să se cumpere măşti, dezinfectante etc. Interlocutorul nostru mărturisea că mult mai eficient era să se facă această pregătire în continuare on line. Se putea, astfel, pregăti mai multe grupe de elevi deodată.