Ultima editie tiparita in format pdf

Încep înscrierile în clasa I

Publicat pe 2016-02-23 16:22:59Mihail Marinescu

Copiii care împlinesc vârsta de 7 ani până la data de 31 august 2016 inclusiv, care nu au fost înscrişi în învăţământul primar în anul şcolar 2015-2016 şi ai căror părinţi solicită înscrierea direct în clasa I pot fi înmatriculaţi doar pentru anul şcolar 2016-2017 în clasele deja existente, pe locurile disponibile. Informaţiile cu privire la locurile disponibile la clasa I sunt puse la dispoziţia părinţilor de către unităţile de învăţământ prin afişare la sediul acestora şi pe site-ul propriu, precum şi prin publicarea pe site-ul inspectoratului şcolar. Perioada de înregistrare a solicitărilor de înscriere în clasa I a copiilor care îndeplinesc condiţiile menţionate este 22 februarie-28 februarie 2016. 

Depunerea solicitărilor de înscriere în clasa I se face direct la unitatea de învăţământ, neexistând posibilitatea completării on-line. În solicitările părinţilor/ tutorilor/ reprezentanţilor legali se va menţiona cauza amânării înscrierii în învăţământul primar. Părintele poate depune o singură solicitare, fie la şcoala de circumscripţie, fie la o altă şcoală din lista unităţilor de învăţământ cu locuri disponibile, urmând ca inspectoratul şcolar să avizeze datele, pentru a nu exista solicitări multiple de înscriere din partea părinţilor şi să le trimită spre aprobare Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, până la data de 4 martie 2016. 

Dacă, într-o unitate de învăţământ, numărul cererilor depăşeşte numărul locurilor disponibile, atunci înscrierea în clasa I se va face în perioada 11 martie-16 martie 2016. Inspectoratul şcolar va elabora, în acest caz, o procedură specifică în vederea departajării, prioritate având criteriul apartenenţei la circumscripţia şcolară. Reamintim faptul că, pe 28 februarie, încep şi înscrierile pentru clasa pregătitoare, pentru acei copii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august a.c.