Ultima editie tiparita in format pdf

Cele mai noi decizii luate de Ministerul Educaţiei

Publicat pe 2020-04-28 13:43:10Mihail Marinescu

Începând cu data de 2 iunie, elevii din clasele a VIII-a, a XII-a/XIII-a, cei din anii de final de ciclu profesional și postliceal, vor reveni în unitățile de învățământ pentru două săptămâni. Vor avea loc doar activități de pregătire și consiliere pentru examenele naționale, precizează Ministerul Educaţiei pe site-ul instituţiei. Revenirea în unitățile de învățământ va fi una prudentă și controlată pentru a preveni răspândirea îmbolnăvirilor cu Covid-19, continuă aceeaşi sursă citată. Pentru elevii care au probleme de sănătate sau care prezintă riscuri de îmbolnăvire, prezența la cursuri va fi opțională. Părinții vor decide acest aspect. După cum se ştie, autorităţile române au decis, ieri, 27 aprilie, ca şcolile să rămână închise până în luna septembrie a acestui an, venind la şcoală doar acei elevi din clasele terminale.

Ce măsuri a mai luat Ministerul Educaţiei
- Programa din semestrul al II-lea care nu a fost parcursă după data de 11 martie va fi abordată în anul școlar următor, după ghiduri metodologice elaborate de MEC pentru fiecare disciplină;
- Nu se vor susține teze, iar mediile vor fi încheiate cu minimum două calificative/note. Pentru situații excepționale, MEC a prevăzut mai multe scenarii, iar pentru fiecare tip de învățământ (vocațional, special, profesional) vor fi comunicate modalități de încheiere a situației;
- Înscrierile la clasa pregătitoare și la grădiniță pot fi realizate online, după un calendar stabilit de MEC. Evaluarea psihosomatică a copiilor va fi înlocuită cu declarație pe proprie răspundere a părinților/tutorilor legali instituiți și recomandarea eliberată de grădinița pe care au frecventat-o;
- Pentru asigurarea accesului egal la educaţie pentru preşcolarii/elevii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, profesorii itineranţi şi de sprijin vor continua adaptarea curriculară a conţinuturilor, realizarea materialelor didactice, instrumentelor de lucru şi de evaluare specifice, precum şi monitorizarea aplicării programelor curriculare adaptate, în parteneriat cu cadrele didactice de la grupă/clasă, pentru punerea în aplicare a planului de intervenţie personalizat realizat pe baza planului de servicii individualizat;
- Detaliile cu privire la desfășurarea examenelor naționale și a admiterii în învățământul liceal și profesional/profesional dual vor fi prezentate prin procedurile elaborate de MEC. Vor fi elaborate inclusiv proceduri privind siguranța elevilor și a cadrelor didactice la desfășurarea probelor;
- Examenele de certificare a competenţelor profesionale pentru niveurile 3, 4 şi 5, conform Cadrului Naţional al Calificărilor, pentru învățământul vocațional, profesional și profesional dual, precum și cele din învățământul postliceal vor fi realizate numai pe bază de proiect, iar proba practică va fi echivalată, în conformitate cu metodologiile aferente fiecărui tip de certificare a competențelor; - Examenul de titularizare și pentru definitivare în învățământ, precum și pentru obținerea gradelor didactice se vor organiza după un calendar comunicat de MEC.