Ultima editie tiparita in format pdf

Ce-i aşteaptă pe elevi şi pe profesori în semestrul al doilea al anului şcolar 2015-2016!

Publicat pe 2016-02-23 16:23:43Mihail Marinescu

De luni, 15 februarie, a început cel de-al doilea şi, totodată, ultimul semestru al anului şcolar 2015-2016. Este perioada în care atât elevii, cât şi cadrele didactice au activităţi mult mai intense şi mai… toride decât în au avut în primul semestru, începând cu simulările de examene şi continuând cu evenimentele incluse în “Şcoala altfel”, cu Evaluările Naţionale pentru clasele II, IV şi VI, cu concursul de titularizare, cu examene naţionale (Evalaurea şi Bacalaureatul), apoi cu repartizarea computerizată pentru ocuparea locurilor la licee, cu şedinţele publice de repartizarea pe posturi didactice etc. 

Vacanţa de primăvară ţine de pe 23 aprilie şi până pe 3 mai, cursurile urmând  a reîncepe pe 4 mai şi se vor încheia pe 24 iunie. Tezele din semestrul al II-lea se susţin, de regulă, până la data de 20 mai. 

*La doar o săptămână de la revenirea din vacanţă, elevii de clasa a VIII-a, clasa a XI-a şi clasa a XII-a vor fi nevoiţi să facă faţă simulării Evaluării Naţionale, respectiv a examenului de Bacalaureat. Simularea Evaluării Naţionale va începe pe 22 februarie, odată cu susţinerea simulării la proba de Limba şi literatura română, după care urmează, pe 23 februarie, simularea probei de matematică. Afişarea rezultatelor este programatã pentru data de 4 martie. Simularea probelor scrise ale examenului de Bacalaureat pentru elevii claselor a XI-a şi a XII-a din anul şcolar 2015-2016 are următorul calendar: Limba şi literatura românã (7 martie), proba obligatorie a profilului (9 martie), exclusiv pentru elevii claselor a XII-a, probă la alegere a profilului şi specializării (10 martie). Toate probele sunt scrise. Afişarea rezultatelor va avea loc pe data de 18 martie.

Aşa cum precizam şi într-o ediţie anterioară a ziarului nostru, noutatea constă în faptul că, începând din acest an şcolar, examenele naţionale vor avea nu numai supraveghere video, ci şi audio, chiar dacă nu toate unităţile de învăţământ, folosite ca centre de examen, au în dotare aceste aparaturi. Minsiterul Educaţiei dă ordine, însă toată problema se mută în curtea consiliilor locale, care trebuie să prevadă în bugetul lor sume pentru achiţionarea şi de sisteme de supraveghere audio!

Simulările au un dublu obiectiv: familiarizarea elevilor cu rigorile unei evaluări naþionale, respectiv a unui examen de Bacalaureat naţional, respectiv optimizarea rezultatelor obţinute de către elevii din învăţământul preuniversitar la finalul studiilor gimnaziale/liceale. În vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătăţirea performanţelor şcolare, rezultatele vor fi analizate la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ, prin discuţii individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, şedinţe cu părinţii, precum şi la nivelul consiliului profesoral.

 

*Înscrierea pentru Evaluarea Naţională se poate face în perioada 15-17 iunie. Prima probă este la Limba şi literatura română - 27 iunie, după care urmează proba la Matematică – 29 iunie. Afişarea rezultatelor este prevăzută pentru 1 iulie, până la ora 16:00, în aceeaşi zi urmând să fie primite şi eventualele contestaţii. Recorectarea este programată pentru 2-4 iulie, rezultatele finale vor putea fi cunoscute pe 5 iulie. Cursurile pentru elevii claselor a VIII-a se vor încheia pe 17 iunie.

 

*Înscrierea pentru prima sesiune a Bacalaureatului este prevăzută pentru 30 mai-3 iunie, cursurile pentru clasele a XII-a şi a XIII-a urmând a se încheia pe 3 iunie. Examenul va începe cu proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română (13-15 iunie) şi continuă cu proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (15-17 iunie), proba de evaluare a competenţelor digitale (21-24 iunie), proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională (27 iunie-1 iulie). Probele scrise ale Bacalaureatului vor fi susţinute: pe 4 iulie – la limba şi literatura română; 16 iulie – proba obligatorie a profilului; 8 iulie – proba la alegere a profilului şi specializării.

Rezultatele vor fi afişate pe 12 iulie, până la ora 16.00, iar contestaţiile vor fi depuse în aceeaşi zi, între orele 16.00 şi 20.00. Rezultatele finale vor fi afişate pe16 iulie. A doua sesiune a examenului de bacalaureat din 2016 va avea loc în perioada august-septembrie, înscrierile fiind programate din 18 până în 22 iulie.

 

* Evaluările Naţionale pentru clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a au fost stabilite a se susţine în intervalul 23 mai - 10 iunie. Pentru clasa a VI-a, evaluarea se desfăşoară pe 23 mai la Limbă şi comunicare, pe 24 mai la Matematică şi ştiinţe. La clasa a IV-a: 30 mai la Limba română, pe 31 mai la Matematică, iar pe 2 iunie la Limba maternă. Pentru clasa a II-a: Limba română pe 6 iunie scris şi pe 7 iunie citit, la Matematică pe 8 iunie, la Limba maternă pe 9 iunie scris şi 10 iunie citit. Rezultatele obţinute la aceste evaluări nu se înregistrează în catalogul clasei şi sunt valorificate la nivelul unităţii de învăţământ prin elaborarea planurilor individualizate de învăţare, consemnarea  în portofoliul educaţional al elevului, respectiv informarea părinţilor/reprezentanţilor legali ai elevului asupra stadiului formării şi dezvoltării competenţelor evaluate.

 

*Programul „Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!” se desfăşoară în perioada 18-22 aprilie. În această săptămână nu se vor organiza cursuri conform orarului obişnuit al unităţii de învăţământ, iar programul “Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!” se va desfăşura în conformitate cu un orar special. Scopul acestui program este implicarea tuturor copiilor preşcolari/elevilor şi a cadrelor didactice în activităţi care să răspundă intereselor şi preocupărilor diverse ale copiilor preşcolari/elevilor, dar şi punerea în valoare a talentelor şi capacităţilor acestora în diferite domenii, nu neapărat în cele prezente în curriculumul naţional şi să stimuleze participarea lor la acţiuni variate, în contexte nonformale. Modalitatea de selecţie a activităţilor propuse se decide la nivelul unităţilor de învăţământ şi presupune implicarea, în egală măsură, a elevilor, a cadrelor didactice, a părinţilor, astfel încât proiectele şi activităţile selectate să corespundă obiectivelor educaţionale specifice comunităţii şcolare, fiind un rezultat al opţiunilor acesteia. Tipurile de activităţi care pot fi organizate în cadrul programului “Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!” pot include: activităţi culturale, activităţi tehnico ştiinţifice, sportive, de educaţie pentru cetăţenie democratică, pentru promovarea valorilor umanitare (inclusiv voluntariat, caritate, implicare activă în societate, responsabilitate socială, relaţii şi comunicare etc), activităţi de educaţie pentru sănătate şi stil de viaţă sănătos (inclusiv referitoare la dependenţa de calculator, siguranţa pe internet), activităţi ecologice şi de protecţia mediului, de educaţie rutieră.

 

*Concursul de ocuparea a posturilor didactice din învăţământ, cunoscut mai mult cu denumirea de Concurs de „titularizare”, va avea loc pe 20 iulie – proba scrisă, iar înscrierile sunt prevăzute pentru 13-20 mai. Rezultatele se vor afişa pe 27 iulie, iar contestaţiile se pot înregistra în zilele de 27 şi 28 iulie.Rezultatele finale se vor afişa pe data de 3 august.

Prima şedinţă de repartizare în şedinţă publică va avea loc pe 8 august, la ea putând participa doar cei care au obţinut cel puţin media 7 la consursul de titularizare din anul în curs.