Ultima editie tiparita in format pdf

Număr impresionant de absenţe în primul semestru

Publicat pe 2020-02-25 13:25:24Mihail Marinescu

Cu toate acestea, procentul de promovabilitate al elevilor prahoveni este de 95.77%

În Raportul de activitate privind starea învăţământului prahovean pe primul semestru al anului şcolar 2019-2020, prezentat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova, se precizează că, din 30.866 de elevi înscrişi la început de an şcolar, 30.712 au rămas să finalizeze primul semestru, iar 29.413 de elevi au reuşit să promoveze şi să treacă în semestru al doilea. Astfel, procentul de promovabilitate, pe primul semestru, este de 95.77%. S-au înregistrat 928 de corigenţi şi 370 de elevi cu situaţia şcolară neîncheiată pe primul semestru. Acelaşi document ne arată şi cum se prezintă situaţia pe forme de învăţământ: la Gimnaziu – 26.120 elevi înscrişi, 21.983 promovaţi, 84.29% promovabilitatea, 3.440 corigenţi şi 656 cu situaţia şcolară neîncheiată; la Liceal de zi – 19.417 elevi înscrişi, 16.820 promovaţi, 87.17% promovabilitatea, 1.818 corigenţi şi 568 cu situaţia şcolară neîncheiată; la Învăţământ Profesional – 3.106 de elevi înscrişi, 2.188 promovaţi, 70.47% promovabilitatea, 351 corigenţi şi 566 cu situaţia şcolară neîncheiată. Au fost exmatriculaţi, în primul semestru, 75 de elevi, iar 11 au şi fost eliminaţi. Cu abateri disciplinare figurează 543 de elevi. În ce priveşte notele la purtare, situaţia se prezintă astfel: 5.473 de note între 9,99 şi 7; 1.538 note sub 7. Din pricina absenţelor au fost scăzute 1.232 de note, iar 306 din alte motive. Foarte interesante sunt şi cifrele la capitolul absenţelor. Aici, avem aşa: 78.029 elevi care frecventează cursurile, numărul absenţelor celor care frecentează - 1.206.414, din care 789.214 sunt motivate; 1.942 elevi cu situaţia neîncheiată (care nu frecventează), numărul absenţelor acestora fiind de 310.841.