Ultima editie tiparita in format pdf

Grija actualilor guverrnanţi pentru cursanţii Academiei SRI

Publicat pe 2020-01-17 15:00:41Mihail Marinescu

Intitulat „Precizări referitoare la aprobarea Ordonanței de Urgență pentru completarea art. 201 din Legea educației naționale nr. 1/2011”, un titlu de ştire de pe site-ul edu.ro nu atrăgea atenţia chiar aşa de mult, însă odată ce dai click pe titlu şi se deschide conţinutul apare şi „surpriza”. Astfel, se precizează că în cadrul unei şedinţe de guvern de la finele anului trecut a fost adoptată o Ordonanța de Urgență ce-i priveşte pe studenţii Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazul” din București (ANIMV). Aceşti cursanţi, „înmatriculaţi la programe de licenţă, master şi postuniversitare pentru nevoile Serviciului Român de Informaţii şi pentru alte autorităţi publice cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale, precum şi cetăţenii străini pregătiţi în cadrul ANIMV pe bază de protocoale încheiate în acest scop între Serviciul Român de Informaţii şi organe similare de informaţii ale statelor de care aparţin aceştia, în condiţiile legii, vor fi exceptaţi de la obligativitatea înregistrării în Registrul Matricol Unic al universităţilor din România – RMUR”. „Datele referitoare la studenţii înmatriculaţi la aceste programe de studii ale ANIMV vor fi înscrise în registre matricole fizice şi electronice constituite la nivelul ANIMV, care vor include toate elementele prevăzute a fi raportate în RMUR”, se arată în documentul cu pricicna. Foarte tare asta! Nu credeţi? Tot pe site-ul edu.ro se precizează că registrele matricole existente la nivelul ANIMV sunt accesibile Ministerului Educației şi Cercetării, pentru conformitatea cu normele legale generale în vigoare. „Constituirea şi funcţionarea RMUR, reglementate de art. 201 din Legea educației naționale nr.1/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, presupun transmiterea către această bază națională de date a unui set de date complete - cod numeric personal, serie şi număr act de identitate, loc naştere, studii urmate anterior şi instituţia organizatoare a acestora - referitoare la studenţii înmatriculaţi la programele de studii universitare şi postuniversitare organizate de instituţiile de învăţământ superior, în speţă şi de către ANIMV. Acest fapt poate conduce la devoalarea identităţii unor angajaţi ai Serviciului Român de Informaţii şi ai altor instituţii cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale pentru care ANIMV organizează formare profesională. De aceea, din motive ce ţin de interesul instituţional al Serviciului Român de Informaţii şi al celorlalte instituţii cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale de a proteja identitatea cadrelor pentru care se asigură pregătirea, începând cu anul universitar 2015-2016, ANIMV a transmis în RMUR doar datele studenţilor înmatriculaţi la programele universitare de master de cercetare şi la studiile universitare de doctorat, altele decât cele profesionale. Datele studenţilor/cursanţilor la toate programele de formare profesională, pregătiţi pentru Serviciul Român de Informaţii sau pentru partenerii instituţionali, au fost introduse exclusiv în registrele matricole de la nivelul ANIMV. Acest fapt este justificat de necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la emiterea actelor de studii, precum şi a obligaţiilor legale şi instituţionale de protejare a identităţii cadrelor pentru care se asigură pregătirea, respectiv pentru a păstra confidențialitatea identității ofițerilor de informații din sistemul național de apărare, securitate națională și ordine publică”, se mai arată în documentul amintit.