Ultima editie tiparita in format pdf

Ce au făcut elevii de la Ṣcoala din Floreṣti pentru a-l onora pe Blaise Pascal

Publicat pe 2019-12-18 10:54:17Mihail Marinescu

Sunt aproape 400 de ani de la naṣterea marelui om de ṣtiinṭă, francezul Blaise Pascal, matematician, inventator, fizician ṣi filozof francez de marcă al secolului al XVII-lea, căruia îi datorăm construirea primei maṣini de calcul – care înlocuia mintea umană – sau punerea bazelor principiului hidraulic de transmisie a forṭei în lichide ṣi construirea primului dispozitiv în care presiunea exterioară exercitata asupra unui lichid se transmite în toată masa lichidului ṣi în toate direcṭiile. Pentru a onora contribuṭia acestuia în diferite domenii ale ṣtiintei, elevii clasei a VIII-a A, de la Ṣcoala Gimnazială din comuna Floreṣti (judeṭul Prahova) şi elevii clasei a VIII-a de la Structura Cătina a aceleiaṣi ṣcoli, coordonati de profesoara Eliza Iatan, au desfăṣurat o activitate educativă nonformală cu tema „Blaise Pascal, contribuṭii în domeniul ṣtiinṭelor”. Lucrând în echipe, elevii au realizat materiale interesante – postere, referate, planṣe, machete, reviste – în care au evidenṭiat: date importante din viaṭa ṣi activitatea ṣtiinṭifică a marelui om de ṣtiinṭă (echipa biografilor), punerea în practică a unor dispozitive experimentale cum ar fi presa hidraulică, macaraua hidraulică, elevatorul, liftul ṣi cricul hidraulic (echipa cercetătorilor), explicarea principiilor de funcṭionare a unor dispozitive hidraulice – principiul ecluzelor dar si explicarea surprinzatorului experiment – vestitul „Butoi al lui Pascal” – care demonstra ca 2L de apă pot sparge un butoi din lemn umplut cu apă (echipa teoreticienilor). Echipa filozofilor a adus în atenṭie citate ṣi cugetări formulate de renumitul Blaise Pascal.