Ultima editie tiparita in format pdf

Vedeţi ce sume de bani s-au cheltuit pentru elevi în 2018-2019

Publicat pe 2019-11-01 13:05:20Mihail Marinescu

Costuri/elev reprezintă un indicator de fundamentare a bugetului, care să asigure un sistem unitar de constituire a surselor de finanţare pentru fiecare unitate de învăţământ, astfel încât să se asigure condiţii cel puţin decente pentru desfăşurarea procesului educativ. În anul şcolar 2018 – 2019 au fost achiziţionate, în Prahova, 3.676 pachete de rechizite pentru elevii claselor IVIII, în sumă de 96.665 lei. Beneficiarii acestui ajutor sunt elevii care provin din familii a căror venit mediu net lunar, pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe ţară. Pentru completarea stocurilor de manuale şcolare au fost achiziţionate manuale şcolare în sumă de 392.379 lei, fiind vorba, evident, tot de anul şcolar precedent. De Programul „Bani de liceu” au beneficiat 626 de elevi, sumă totală alocată fiind de 1.161.164 lei. În ce priveşte Programul „Euro 200”, de el au beneficiat 132 de elevi, valoarea decontată agenţilor economici fiind în sumă de 116.982 lei. În anul şcolar 2018 – 2019, în conformitate cu prevederile legale privind modalitatea de subvenţionare de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învăţământul profesional au beneficiat, de Bursa şcolară profesională, 3.269 de elevi, în sumă totală de 5.141.425 lei. Elevii care îşi au domiciliul în alte localităţi decât cea unde se află unitatea de învăţământ unde învaţă, beneficiază de decontarea sumelor, privind transportul între cele două localităţi. Astfel, în anul şcolar 2018 – 2019, suma alocată a fost de 2.911.094 lei.