Ultima editie tiparita in format pdf

Rezultatele la învăţătură, în anul şcolar 2018-2019, ale elevilor prahoveni

Publicat pe 2019-10-31 11:03:08Mihail Marinescu

În anul şcolar 2018-2019, situaţia numerică a populaţiei şcolare cuprinsă în diferite forme de învăţământ (pe fiecare nivel de şcolarizare), învăţământ de masă, s-a prezintat astfel: 15.986 elevi înscrişi pentru învăţământul preşolar; 32.408 pentru primar; 26.904 la gimnazial; 19.772 liceal zi; 1.780 liceal seral rută directă; 282 la liceal - FR rută directă; 2.960 - învăţământ profesional; 1479 – buget şi 100 cu taxă la şcoală postliceală; 204 la şcoala de maiştri; 12 la stagii de pregătire practică. În învăţământul special sunt şcolarizaţi un număr de 787 elevi, cuprinşi pe toate nivelurile de învăţământ. 91,09% promovabilitate la sfârşit de an şcolar Din cei 101.787 elevi înscrişi la început de an şcolar, 100.653 au rămas să încheie cursurile 2018-2019. Au promovat 77.576 (91,09% promovabilitate), corigenţi la unul sau două obiecte - 3.691 elevi, cu situaţia neîncheiată – 1.718 elevi, neşcolarizaţi – 236 elevi, repetenţi, la 15 iunie - 1.946 elevi. În străinătate au plecat 249 de elevi, iar în ţară au sosit, pentru a-şi continua studiile, 105 elevi. Sute de elevi exmatriculaţi Situaţia numărului de elevi care au abandonat, s-au retras, au fost exmatriculaţi sau eliminați în anul școlar 2018-2019: abandon – 205; retragere – 237, exmatriculaţi – 566, eliminaţi – 11. În ce priveşte situația notelor la purtare – a numărului de elevi cu notele scăzute la purtare: note între 7 şi 9.99 – 6.833, iar sub 7 – 1954. Datele prezentate mai devreme sunt extrase din Raportul de activitate al ISJ Prahova aferent anului şcolar 2018-2019.