Ultima editie tiparita in format pdf

Digitalizarea procedurilor de autorizare şi avizare

Publicat pe 2019-09-18 13:04:21

Ministerul Sănătăţii şi Direcţiile de sănătate publică vor simplifica şi digitaliza procedurile de autorizare şi avizare, în urmatoarea perioadă. După proiectul care vizează îmbunătăţirea acoperirii vaccinale la nivel naţional, în această săptămână, Ministerul Sănătăţii a primit aprobare pentru cel de-al doilea proiect din cele 7 de interes major depuse în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă (POCA).

Finanţarea europeană de peste 21 milioane de lei va fi utilizată pentru creşterea capacitaţii administrative a Ministerului Sănătăţii şi a Direcţilor sănătate publică judeţene/a Municipiului Bucuresti prin introducerea unor soluţii informatice eficiente.„Am gândit acest proiect cu scopul de a reduce birocraţia şi creşte transparenţa instituţională. Vor fi implementate măsuri de simplificare a procedurilor pentru cetăţeni şi de reducere a poverii administrative pentru mediul de afaceri. Vom reduce timpii de aşteptare prin digitalizarea serviciilor de avizare şi autorizare, arhivarea electronică, digitalizarea fluxurile de lucru de bază din minister. Proiectul are şi o componentă de formare profesională prin instruirea a 200 de persoane implicate în acest proces de implementare a soluţiilor informatice”, a spus Sorina Pintea, ministrul Sănătăţii.

Proiectul va contribui la soluţionarea nevoilor identificate la nivelul MS/DSP prin:

a) posibilitatea constituirii dosarelor electronice pentru avizare/autorizare prin implementarea înregistrării electronice si a arhivarii electronice a documentelor la nivelul MS/DSP;

b) digitizarea fluxurilor interne ale MS/DSP aferente avizării/autorizării prin intermediul platformei informatice şi asigurarea lucrului colaborativ pe documente, eliminând posibilitatea dublării şi inconsecvenţei datelor şi informaţiilor deţinute în cadrul instituţiei;

c) dezvoltarea şi implementarea unei soluţii de portal care va asigura accesul facil al cetăţenilor şi mediului de afaceri pentru completarea formularelor electronice şi încărcarea documentelor aferente dosarelor de solicitare. De asemenea, se va realiza instituirea unui mecanism electronic de schimb al informaţiilor între instituţie şi cetăţeni/mediul de afaceri/beneficiari prin intermediul portalului integrat cu modulul de înregistrare electronică, eliminând astfel obligativitatea depunerii solicitărilor în format letric la sediul instituţiei, oferind posibilitatea completării dosarelor fără deplasarea la sediul instituţiei;

d) retro digitalizarea dosarelor de avizare/autorizare din arhiva fizica din ultimii trei ani, asigurându-se accesul rapid al personalului implicat în procesele de avizare/autorizare repetitive (vizele anuale), reducând astfel considerabil durata procesului.

Durata de implementare a proiectului este de 3 ani.