Ultima editie tiparita in format pdf

Consfătuirea coordonatorilor de proiecte și programe educative, școlare și extrașcolare

Publicat pe 2019-09-23 10:36:32Mihail Marinescu

Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova a organizat, pe 20 septembrie a.c., la Filarmonica „Paul Constantinescu” din Ploieşti, Consfătuirea coordonatorilor de proiecte și programe educative, școlare și extrașcolare. Activitatea a fost coordonată de prof. Cristina Petre – inspector şcolar pentru activitatea permanentă şi activităţi extraşcolare din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova, cea care, de altfel, s-a implicat în mod direct în detaliile ce ţin de buna desfăşurare a evenimentului respectiv. Împreună cu cadrele didactice ce răspund de consilierea educativă în unitățile de învățământ preuniversitar din județul Prahova, la Confătuire au fost prezenţi şi parteneri educativi, ai ISJ Prahova, din anumite instituții, ce au activităţi în parteneriat cu unităţile de învăţământ prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova: Casa Coprului Didactic Prahova, ISU Prahova, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională, Centrul Antidrog, Direcţia de antifraudă, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Prahova, UPG Ploieşti, Teatrul „Toma Caragiu” Ploieşti, Asociaţia Medicover.
Evenimentul s-a desfăşurat într-un climat foarte plăcut, elegant, o contribuţie specială având Şcoala de Flori, scena fiind înconjurată de numeroase ghivece cu flori.
În discurul lor, reprezentanţii instituţiilor enumerate mai devreme şi-au arătat mulţumirea pentru colaborarea utilă care au avut-o cu şcolile în astfel de proiecte educaţionale şi au transmis oferta şi pentru anul şcolar 2019-2020, pentru a exista a continua implicarea lor în proiectele educative şcolare şi extraşcolare. Conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova a fost reprezentată, la acest eveniment, de prof. Liliana Ţenescu – inspector şcolar general adjunct. Prof. Cristina Petrea s-a referit constatările şi aprecierile generale asupra activităţii din anul şcolar precedent, atrăgând atenţia profesorilor diriginţi ca orele de dirigenţie să aibă teme din planificarea şi programa şcolară, pentru că s-au întâlnit cazuri, la liceu, când aceste programe nu erau respectate. De asemenea, orarul trebuie reorganizat, pentru a nu mai exista cazuri când ora de dirigenţie să fie ultima din orarul zilei respective. Orele cu părinţii să fie în aşa fel stabilite încât să aibă cât mai mulţi posibilitatea să fie prezenţi, în niciun caz la orele prânzului. Prof. Cristina Petre le-a vorbit profesorilor coordonatori şi partenerilor educativi, printre altele, despre „Priorități ale educației pentru anul școlar 2019-2020”: Asigurarea înțelegerii și aplicării corecte a noilor programe pentru învățământul preșcolar și gimnazial - clasa a VII-a, în vederea eliminării elementelor care ar putea accentua criza de adaptare a elevilor la trecerea de la un nivel de învățământ la altul (preșcolar -primar- gimnazial-liceal); Utilizarea metodelor moderne de predare – învăţare – evaluare diferenţiate, conform nevoilor educative ale elevului vizând dezvoltarea gândirii critice, premisă a alfabetizării ştiinţifice şi diminuării riscului de analfabetism funcțional; Organizarea unor activități de monitorizare și consiliere pentru aplicarea noilor programe pentru învățământul preșcolar și gimnazial-clasa a VII-a și pentru sporirea calității educației, atât de la nivelul MEN, cât și de către fiecare inspectorat școlar din țară, precum și abilitarea curriculară organizată în mod special pentru toți profesorii care predau la clasa a VII-a în anul școlar 2019-2020, aplicând noile programe în vigoare, conform prevederilor OMEN nr. 3393/28.02.2017. Asigurarea calității procesului instructiv-educativ, cu accent pe: prevenirea și diminuarea crizei de adaptare a elevului la trecerea de la învățământul primar la învățământul gimnazial și de la învățământul gimnazial la învățământul liceal; măsuri vizând prevenirea și reducerea absenteismului și a abandonului școlar; tratarea diferențiată și individualizarea predării - învățării - evaluării astfel încât să se asigure progresul școlar al tuturor elevilor; parcurgerea integrală a programei/programelor școlare în vigoare, în vederea atingerii standardelor naționale, reflectate în nivelul competențelor dobândite de către aceștia și în rezultatele obținute la examenele naționale; aplicarea evaluării cu scopul orientării și optimizării procesului de învățare și pentru pregătirea succesului social, în momentul integrării absolvenților pe piața muncii. În cadrul Consfătuirii coordonatorilor de proiecte și programe educative, școlare și extrașcolare s-a discutat şi despre structura anului şcolar, despre Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, despre Elaborarea noilor regulamente specifice pentru competițiile școlare, în funcție de specificul fiecăreia, alte regulamente, metodologii specifice, curriculum național etc. Despre Programul şcoala altfel, prof. Cristina Petre a precizat că şcolile pot alege să desfăşoare activităţile incluse în programul respectiv între 7 octombrie şi 29 mai 2020, pe o perioadă de 5 zile consecutive lucrătoare. Intervalul aferent Programului Şcoala altfel nu trebuie să coincidă cu perioada lucrărilor scrise semestriale, a tezelor.