Ultima editie tiparita in format pdf

Ultima „strigare” pentru ocuparea catedrelor în învăţământul prahovean

Publicat pe 2019-09-02 10:51:15Mihail Marinescu

La sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova şi la Colegiul Naţional „I.L. Caragiale” au avut loc joi, 29 august, şedinţe cu directorii unităţilor de învăţământ preuniversitar, tema principală constituind-o încadrarea personalului didactic pe codurile ce au mai rămas vacante după sesiunile de repartizări din luna august. Fiecare director de şcoală a anunţat, pe discipline, dacă şi cine a ocupat anumite catedre ce mai erau libere şi dacă sunt persoane interesate să se înscrie pentru susţinerea concursului judeţean de ocupare a posturilor/ catedrelor. La ora desfăşurării şedinţei respective, în judeţul Prahova mai erau vacante în jur de 820 de coduri.
Urmează Concursul județean de ocupare a posturilor/ catedrelor vacante rămase neîncadrate, cu următorul calendar: Cadre didactice calificate:
30 august, orele 13:00-18:00 - depunerea cererilor/dosarelor de înscriere/ reînscriere;
3 septembrie - desfășurarea probelor practice în profilul postului;
4 septembrie - desfășurarea probei scrise;
5 septembrie - afișarea rezultatelor;
6 septembrie - ședință de repartizare a candidaților care au obținut media minim 5.

Testarea candidaților fără studii corespunzătoare posturilor/ catedrelor în vederea ocupării eventualelor posturi/catedre rămase neîncadrate:
2 septembrie, orele 9:00-15:00 - depunerea cererilor/dosarelor de înscriere;
4 septembrie - desfășurarea probei scrise și a interviului;
5 septembrie – afişarea rezultatelor; 6 septembrie - ședință de repartizare a candidaților care au obținut media minim 5. Repartizarea candidaților conform art. 94(7), 96(3), 102(alin. 1,2), 103(alin. 1,2) din metodologia cadru de mobilitate:
6 septembrie, începând cu ora 8:30 – ședință de repartizare a cadrelor didactice, conf. art. 94(7): titulare, rămase cu norma incompletă; titulare, prin detașare la cerere, rămase nerezolvate; candidați cu media minimum 5,00 la examenul de titularizare din 2019,2018,2017,2016, sau media minimum 7,00 la concursul de titularizare din 2015,2014,2013 – rămași nerepartizați; candidați repartizați în etapele anterioare care nu s-au prezentat/au renunțat la post; încadrarea prin cumul/plata cu ora a personalului didactic titular asociat, pensionar neîncadrat de instituțiile de învățământ, care a depus dosar la ISJ; ședință de repartizare a cadrelor didactice, conf. art. 96(3); ședință de repartizare a cadrelor didactice, conf. art. 102(alin.1 și 2), calificați care au susținut concurs județean; 8 septembrie, orele 17:00-20:00 - ședință de repartizare a cadrelor didactice, conf. art. 103(alin.1,2), candidați fără studii corespunzătoare care au susținut testare.

Organizarea concursurilor la nivel de unitate şcolară
8 septembrie, orele 19:00-21:00 - direcționarea posibililor candidați către unitățile de învățământ care mai au posturi didactice/catedre/ore vacante/rezervate rămase neîncadrate; 16 – 22 septembrie - desfășurarea concursurilor la nivelul unităților școlare.