Ultima editie tiparita in format pdf

Aflaţi câte norme didactice au mai rămas vacante şi ce se întâmplă cu posturile titularizabile care nu au fost ocupate

Publicat pe 2019-08-19 16:49:33Mihail Marinescu

După repartizarea în şedinţă publică a candidaţilor care au obţinut cel puţin nota 7 la concursul de titularizare din acest an, în judeţul Prahova au mai rămas vacante 1.520 de coduri, ceea ce înseamnă în jur de 900 de norme didactice. Din cele 169 de posturi titularizabile, 89 au fost ocupate în şedinţa de repartizare respectivă. Acele posturi titularizabile neocupate se transformă în posturi netitularizabile şi urmează să fie oferite celor care au obţinut note mai mari sau egale cu 5.00. Surse demne de toată încredrea ne-au spus că se mizează pe circa 1.300 de persoane care vor solicita catedre pentru anul şcolar 2019-2020. La Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova a început, pe 19 august, perioada rezervată detaşărilor în interesul învăţământului şi completări de catedră. Pe 19 şi 20 august sunt prevăzute următoarele: înregistrarea acordurilor scrise de către cadrele didactice la unităţile de învăţământ și la I.S.J. Prahova (dosare conform cererii tip) - situaţii nou apărute; înregistrarea la Inspectoratul Şcolar a cererilor cadrelor didactice titulare aflate în restrângere de activitate în vederea soluționării prin detașare în interesul învăţământului (situaţii nesoluționate sau cazurile nou apărute) și a cererilor de completare de catedră (situații nou apărute). Miercuri, 22 august, la ISJ Prahova, are loc soluţionarea, în ședinţă de repartizare, a cererilor de completare a normei didactice și a detașărilor pentru restrângere de activitate nesoluționate – situații nou apărute. Înmânarea deciziilor de detaşare se face în ziua de 23 august, în intervalul orar 15:30 – 16:30.

Iată ce mai cuprinde calendarul mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar din judeţul Prahova întocmit pentru perioada 19 august – 6 septembrie 2019:

Modificarea contractelor individuale de muncă din perioadă determinată în perioadă nedeterminată:
19-21 august – stabilirea, în consiliile de administrație ale unităților de învățământ, a modificării duratei CIM din perioadă determinată în perioadă nedeterminată;
21 august, orele 13:00-16:00 - transmiterea hotărârilor consiliilor de administrație ale unităților de învățământ la I:S:J: Prahova;
23 august, orele 15:30-16:30 - emiterea și comunicarea deciziilor.

Detaşarea la cerere:
19-20 august - înregistrarea, la I.S.J. Prahova, a cererilor (dosarelor) care, datorită unor situații excepționale, nu au fost înregistrate în perioada 22-29.05.2019;
21 august - organizarea și desfășurarea probelor practice/orale în profilul postului (dacă este cazul);
22 august, orele 9:30-11:00 - ședință de repartizare a cadrelor didactice titulare, prin detașare prin continuitate și detașare la cerere în baza notelor obținute la concursul național de ocupare a posturilor din 2019;
23 august, orele 10:00-14:00 - ședința de repartizare a cadrelor didactice titulare prin detașare la cerere prin concurs specific (pe punctaj), în ordinea descrescătoare a punctajelor.

Repartizarea posturilor/ catedrelor pentru încadrarea pe perioadă determinată (suplinire):
19 august: înregistrarea, la Inspectoratul Şcolar, a cererilor (dosarelor) candidaţilor care solicită angajarea pe perioadă determinată în baza mediilor obținute la concursurile naționale din 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013 (situații excepționale nou apărute – neînscriși în perioada 22-29 mai 2019);
22 august, orele 11:00-21:00 - ședință de repartizare, la sediul I.S.J. Prahova, a candidaţilor care au obţinut media minim 7,00 la concursul naţional din 2019, în ordinea descrescătoare a mediilor, având prioritate candidații care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă conform art. 61 din Metodologie;
26 august, orele 8:30-10:00 - ședinţă de repartizare a cadrelor didactice care îndeplinesc condițiile de prelungire a contractelor individuale de muncă, conform art.61 (situații nou apărute) și art. 85, la toate disciplinele;
26 august, orele 10:00-20:00 - ședință de repartizare a candidaților conform art. 90 din Metodologie, în următoarea ordine: - candidații care au participat la concursurile de titularizare în 2018 și 2017, în profilul postului solicitat și au obținut cel puțin media 7, ierarhizați pe o listă unică, art.90 lit e;
- candidați cu media minim 5 obținută la concursul de ocupare a posturilor/ catedrelor vacante din 2019, art.90 lit f;
- candidați cu media minimum 5 conform art.90 lit g-u la următoarele discipline : limba română, limba franceză, limba germană, limba latină, documentariști, matematică, informatică, fizică, chimie, biologie, istorie, cultură civică, psihologie, economie, filosofie, profesor consilier, geografie, religie;
27 august, orele 9:00-20:00 - ședinţă de repartizare a candidaților conform art. 90 din Metodologie, în următoarea ordine:
- candidații care au participat la concursurile de titularizare în 2018 și 2017, în profilul postului solicitat și au obținut cel puțin media 7, ierarhizați pe o listă unică, art.90 lit e;
- candidați cu media minim 5 obținută la concursul de ocupare a posturilor / catedrelor vacante din 2019, art.90 lit f;
- candidați cu media minimum 5 conform art.90 lit g-u la următoarele discipline: educație muzicală, muzică instrumentală, educație plastică, educație vizuală, educație fizică, educație tehnologică, discipline tehnice, instruire practică, învățământ special, clubul copiilor, educatoare, învățători.
Repartizarea posturilor/ catedrelor rămase vacante/ rezervate rămase neîncadrate în regim de cumul plata cu ora:
19-27 august - depunerea dosarelor pentru încadrarea în regim de plată cu ora la unităţile de învăţământ (la ISJ Prahova nu se mai înregistrează dosare, deoarece au fost depuse în perioada 25-26 iunie 2019);
28 august, orele 8:00 – 12:00 - ședință de repartizare a persoanelor care au depus dosar la ISJ Prahova pentru încadrarea la plata cu ora, în vederea susținerii interviului la nivelul unității de învățământ;
28 august, orele 13:00-17:00 şi pe 4 septembrie, orele 8:00 – 11:00 - atribuirea orelor vacante/rezervate în regim de cumul/ plata cu ora personalului didactic titular la nivelul unităţilor de învăţământ, prin decizia directorului și acordarea avizului de încadrare prin plata cu ora a personalului didactic titular din alte unități de învățământ, personalului didatic asociat și personalului didactic pensionar, pe baza rezultatelor obținute la interviu;
29 august, orele 8:30-12:00 - ședință cu directorii unităților de învățământ pentru: a) transmiterea listei posturilor/ catedrelor ocupate în regim de plata cu ora și a rezultatelor obținute la interviu; b) transmiterea listei posturilor/catedrelor rămase neocupate datorită neprezentării la post a candidaților repartizați în etapele anterioare sau nou apărute.

Repartizarea candidaților conform art. 94 alin.7 si art. 95 alin.3 din metodologie:
30 august, orele 8:30-12:00 - ședință de repartizare a candidaților rămași nerepartizați, în ordinea stabilită de art.94 alin. 7 și art.95. alin.3. Concursul județean de ocupare a posturilor/ catedrelor vacante rămase neîncadrate (calificați);
30 august, orele 13:00-18:00 - depunerea cererilor/dosarelor de înscriere/ reînscriere;
3 septembrie - desfășurarea probelor practice în profilul postului;
4 septembrie - desfășurarea probei scrise;
5 septembrie - afișarea rezultatelor;
6 septembrie - ședință de repartizare a candidaților care au obținut media minim 5.

Testarea candidaților fără studii corespunzătoare posturilor/ catedrelor în vederea ocupării eventualelor posturi/catedre rămase neîncadrate
2 septembrie, orele 9:00-15:00 - depunerea cererilor/dosarelor de înscriere;
4 septembrie - desfășurarea probei scrise și a interviului;
5 septembrie – afişarea rezultatelor;
6 septembrie - ședință de repartizare a candidaților care au obținut media minim 5.

Repartizarea candidaților conform art. 94(7), 96(3), 102(alin. 1,2), 103(alin. 1,2) din metodologia cadru de mobilitate:
6 septembrie, începând cu oraorele 8:30 – ședință de repartizare a cadrelor didactice, conf. art. 94(7): titulare, rămase cu norma incompletă;
titulare, prin detașare la cerere, rămase nerezolvate;
candidați cu media minimum 5,00 la examenul de titularizare din 2019,2018,2017,2016, sau media minimum 7,00 la concursul de titularizare din 2015,2014,2013 – rămași nerepartizați;
candidați repartizați în etapele anterioare care nu s-au prezentat/au renunțat la post;
- încadrarea prin cumul/plata cu ora a personalului didactic titular asociat, pensionar neîncadrat de instituțiile de învățământ, care a depus dosar la ISJ; - ședință de repartizare a cadrelor didactice, conf. art. 96(3); - ședință de repartizare a cadrelor didactice, conf. art. 102(alin.1 și 2), calificați care au susținut concurs județean; 8 septembrie, orele 17:00-20:00 - ședință de repartizare a cadrelor didactice, conf. art. 103(alin.1,2), candidați fără studii corespunzătoare care au susținut testare.
Organizarea concursurilor la nivel de unitate şcolară:
8 septembrie, orele 19:00-21:00 - direcționarea posibililor candidați către unitățile de învățământ care mai au posturi didactice/catedre/ore vacante/rezervate rămase neîncadrate; 16 – 22 septmebrie - desfășurarea concursurilor la nivelul unităților școlare.