Ultima editie tiparita in format pdf

1.298 de locuri rămase vacante pentru Admiterea în învăţământul profesional şi dual, în Prahova

Publicat pe 2019-07-22 11:59:16Mihail Marinescu

Pentru etapa a doua de înscriere în învăţământul profesional de stat şi învăţământul dual au mai rămas vacante, în judeţul Prahova, 1.298 de locuri. Pentru profesională au mai rămas 1.104 locuri libere, iar pentru dual 194. Cele mai multe astfel de locuri întâlnim la Liceul Tehnologic de Transporturi, 94 de locuri, pentru calificarea mecanic auto (învăţământ profesional). Urmează Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” – cu 56 de locuri libere pentru confecţioner produse textile (învăţământ profesional), Colegiul „Spiru Haret” – cu 49 de locuri pentru calificarare de electronist aparate şi echipamente (învăţământ profesional), 25 locuri pentru operator la maşini cu comandă numerică (învăţământ profesional), 28 pentru strungar (învăţământ profesional), 21 locuri pentru calificarea de sudor (profesional). Liceul Tehnologic „Elie Radu” oferă – 25 locuri libere pentru electrician aparate şi echipamente electrice şi energetice (profesional), 23 locuri pentru electrician constructor (profesional), 26 pentru electrician exploatare joasă tensiune. Liceul Tehnologic „1 Mai” – cu 26 locuri libere pentru electrician exploatare joasă tensiune (învăţământ profesional), 23 locuri libere pentru lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic (învăţământ profesional) şi 5 la dual pentru aceeaşi calificare, 14 locuri pentru strungar şi tot 14 pentru sudor (învăţământ profesional), 22 locuri libere la dual pentru sudor. Acestea sunt doar câteva exemple în privinţa locurilor rămase neocupate, în prima etapă de admitere, în învăţământul profesional de stat/ dual din judeţul Prahova. Pe site-ul isj.ph.edu.ro puteţi să vedeţi lista completă a tuturor locurilor ce-şi aşteaptă candidaţii în etapa a doua de Admitere, precum şi denumirea operatorilor economici cu care sunt încheiate contracte-cadru pentru practica elevilor în învăţământul profesional/ contracte de parteneriat în învăţământul dual. Cei care urmează astfel de cursuri vor avea calificarea în.. buzunar, dar şi locuri de muncă. Este un paradox aici, pentru că tot auzim tineri care se declară adepţi ai plecărilor peste hotare, argumentând că aici, în România, nu găsesc de lucru şi că se duc... afară să muncească, crezând că astfel vor reuşi să se îmbogăţească. Există, ce-i drept, şi astfel de exemple ce reuşesc în viaţă, însă mult mai mulţi sunt cei care odată ajunşi în străinătate intră pe mâna unora care îi exploatează şi îi pune să măture, să spele vasele, să spele grupurile sanitare, să aibă grijă de grajduri şi câte şi mai câte. Dar, mândria că se află în străinătate – chiar cu preţul de a se umilii – este mare, de multe ori mult prea mare, necontând că sunt slugi la stăpân. Asta în condiţiile în care iată ce ofertă bogată este la tine în ţară. Termini studiile şi ai o calificare, după care vezi tu cum te descurci, dar important este să ai o calificare. Nu ştim câtă putere de convingere au acum părinţii acestor tineri, pentru că vedem şi auzim tot mai multe situaţii de copii care se cred ei „buricul pământului” şi le ştiu ei pe toate, că au Net şi Facebook, fiind tot mai libertini şi fără a băga în cap sfaturile celor mai în etate. Pentru prima etapă a Admiterii la profesională, erau puse la dispoziţie 64 de clase, cu un număr total de locuri de 1.789, dintre care 491 au fost ocupate, iar celelalte rămân, iată, vacante pentru etapa a doua de Admitere. În calendarul etapei adoua de înscrire pentru învăţământul profesional sunt prevăzute următoarele etape pe care elevii trebuie să le parcurgă: între 22 şi 24 iulie – eliberarea, de către unitățile de învățământ gimnazial, a fișelor de înscriere pentru învățământ profesional de stat (fără anexa: „Fișa de opțiuni pentru învățământul dual”, care s-a eliberat de către unitatea de învățământ care organizează învățământ dual), pentru candidații care nu au participat la etapa I de admitere sau care au participat, dar nu au fost repartizați/ admiși la liceu sau la învățământul professional sau la învățământul dual, și care solicită să participe la admiterea în învățământul dual în etapa a II-a. Tot în perioada 22 – 24 iulie – înscrierea elevilor la unitățile de învățământ care au ofertă pentru învățământul profesional şi dual și la care au rămas locuri libere în urma etapei I de admitere, pe baza fișelor de înscriere în învățământul profesional de stat. Iată ce mai prevede calendarul întocmit pentru Admiterea în învăţământul profesional şi dual: 25, 26 şi 29 iulie: Derularea probelor eliminatorii, în unitățile de învățământ în care s-a decis organizarea acestora, conform graficului stabilit și afișat de fiecare unitate de învățământ care organizează probe eliminatorii. Comunicarea rezultatelor probelor eliminatorii la sediul unității de învățământ care a organizat probeeliminatorii. Notă: În situația în care numărul candidaților admiși în urma probelor eliminatorii este mai mare decât numărul de locuri disponibile, precum și în cazul în care s-a decis susținerea de probe de admitere indiferent de numărul de candidați admiși în urma probelor eliminatorii, se afișează și precizări detaliate privind organizarea probelor de admitere (data, locul de desfășurare, ora, acte necesare pentru înscrierea candidaților, alte detalii organizatorice). Rezultatele obținute la probele eliminatorii nu pot fi contestate. În situația în care candidații care au fost înscriși la o calificare pentru care s-a organizat probă eliminatorie au fost declarați respinși în urma susținerii probei dar au completat mai multe opțiuni, pentru mai multe calificări din oferta unității de învățământ, rămân înscriși pentru admiterea la calificări pentru care nu s-a organizat probă eliminatorie, și vor fi înscriși, în ordinea opțiunilor din fișă, pentru participarea la proba de admitere organizată dacă numărul candidaților la calificarea respectivă este mai mare decât numărul de locuri disponibile sau dacă s-a decis susținerea de probe de admitere indiferent de numărul de candidați înscriși pe numărul de locuri disponibile. 25,26 şi 29 iulie: Desfășurarea probei suplimentare de admitere. Comunicarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere de către unitatea de învățământ care a organizat proba. Calcularea de către comisiile de admitere din unitățile de învățământ a mediilor finale de admitere, conform precizărilor de calcul din metodologia de admitere în învățământul profesional. Comunicarea de către unitățile de învățământ profesional a candidaților admiși și a celor respinși la învățământul profesional de stat, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere la învățământul profesional. Afișarea precizărilor privind depunerea dosarelor de înscriere de către candidații admiși, respectiv ridicarea fișelor de înscriere de către candidații respinși și repartizarea acestora de către Comisia de Admitere Județeană Prahova. 30 iulie: Primirea, de către Comisia de Admitere Județeană Prahova, a cererilor de înscriere la învățământul profesional şi dual din partea absolvenților clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost declarați admiși în etapele anterioare, pe locurile neocupate în etapele anterioare. 31 iulie – 1 august: Repartizarea, de către Comisia de Admitere Județeană Prahova, a absolvenților clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizați în etapele anterioare, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de calendar sau care și-au încheiat situația școlară ulterior etapelor anterioare. La unitățile de învățământ la care s-au derulat probe de admitere, repartizarea absolvenților care nu au susținut aceste probe se poate realiza numai la solicitarea scrisă a unităților de învățământ respective și a operatorilor economici parteneri, adresată Comisiei de Admitere Județeană Prahova. Depunerea, de către absolvenți, a dosarelor de înscriere la unitățile școlare la care au fost repartizați. 1 august: Actualizarea și afișarea, la sediul unităților de învățământ care au ofertă pentru învățământul profesional de stat și învățământ dual, a listelor candidaților înscriși la învățământul profesional de stat și în învățământul dual. Transmiterea către Centrul Național de Admitere a rezultatelor repartizării.