Ultima editie tiparita in format pdf

Patru elevi din Prahova au media de admitere 10

Publicat pe 2019-07-09 11:23:33Mihail Marinescu

A fost publicată ierarhia mediilor candidaţilor din judeţul Prahova care participă la prima etapă de Admitere în liceu. Astfel, patru elevi din judeţul nostru au media de admitere 10 (media de la Evaluarea Naţională plus media claselor V-VIII). Este vorba despre Tania Maria Mincu (Colegiul Național „Nicolae Grigorescu”, Municipiul Câmpina), Marina Elena Nedelcu (Colegiul Național „Nichita Stănescu”, Municipiul Ploiești), Maria Cornelia Păunescu (Școala Gimnazială, Comuna Gornet) şi Victoria Vasile (Şcoala Gimnazială nr. 2 Boldești-Scăeni). Mulţi elevi s-au aflat extrem de aproape de media 10 de admitere, cu 9.99, 9.98, 9.97 etc. Cu media de admitere 9.99 întâlnim, în această ierarhie, şase elevi: Lorena Ioana Ilie (Colegiul Național „Mihai Viteazul” Ploiești), Iris Ionescu (Colegiul Național „Nicolae Grigorescu” Câmpina), Elena Diana Nicolae (Colegiul Național „Ion Luca Caragiale” Ploiești), Denisa Ioana Popescu (Colegiul Național „Ion Luca Caragiale” Ploiești), Andrei Cristian Tabără (Colegiul Național „Mihai Viteazul” Ploiești) şi Aida Ștefania Vlăduţă (Colegiul Național „Mihai Viteazul” Ploiești). Cu media de admitere 9.98 este eleva Irina Larisa Coman (Colegiul Național „Nicolae Grigorescu”, Municipiul Câmpina).  Numărul elevilor prahoveni care au obţinut medii de admitere mai mari sau egale cu 9.00 este de 756, incluzându-i, aici, şi pe cei cu 10, iar medii mai mari sau egale cu 5 sunt 4.876 candidaţi. Cea mai mică medie de admitere o deţine un elev de la Şcoala „Sf. Vasile” şi este 2.34. Aceste clasamente sunt nerelevante, asta pentru că absolut toate mediile vor intra în calcul la Repartizarea computerizată şi nu rămân pe afară decât cei care nu şi-au completat corect fişele de opţiuni sau care şi-au trecut prea puţine coduri de licee pe respectivele fişe. Bineînţeles că nu trebuie să-i omitem pe elevii care, încă, nu au situaţia la învăţătură neîncheiată, corigenţii – aceştia urmând a participa la etapa a doua dedicată Admiterii la liceu.

Pregătiţi-vă emoţional pentru Repartizarea computerizată!
Repartizarea computerizată a absolvenţilor de clasa a VIII-a care au participat la prima etapă de admitere se organizează până la data de 12 iulie, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere şi în funcţie de opţiunile candidaţilor, înscrise în fişa de opţiuni. La repartizarea computerizată aprticipă, evident, şi elevii care provin din alte judeţe şi care au optat pentru a efectua liceul în Prahova. După Repartizarea computerizată urmează, pe 18 iulie, transmiterea de către unităţile de învăţământul liceal de stat a situaţiei locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaţilor admişi în această etapă de admitere. Între 19, 22 şi 23 iulie are loc rezolvarea, de către Comisia de Admitere Județeană, a situaţiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată, a repartizării candidaţilor care nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen şi a candidaţilor care nu au participat sau au participat, dar nu au fost repartizați în etapa repartizării computerizate. Etapa a doua de Admitere la liceu A doua etapă de admitere în învăţământul liceal de stat, pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2019 – 2020: 23 iulie: Afişarea situației locurilor rămase libere, a locului de desfăşurare şi a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă ori maternă. 25 iulie: Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă. 26 şi 26 iulie: Desfăşurarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă. 24-30 iulie: Primirea cererilor de înscriere a absolvenților clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizaţi în etapa anterioară, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapei anterioare. 31 iulie – 1 august: Repartizarea absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizaţi în etapa anterioară, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapei anterioare, utilizând aplicația informatică centralizată.