Ultima editie tiparita in format pdf

Lauri la Mizil: DOUĂ ŞCOLI CENTENARE

Publicat pe 2019-05-22 10:39:06Serghie Bucur

Sâmbătă 11 Mai 2909, Mizilul a jubilat cu prilejul sărbătoririi Centenarului a două străvechi şcoli: Liceul Teoretic GRIGORE TOCILESCU şi Liceul Tehnologic TASE DUMITRESCU. Evenimentul şi-a etalat bucuriile şi istoriile după scenariul şi regia celor doi mari demiurgi ai Culturii locale, profesorii Victor Minea şi Laurenţiu Bădicioiu.

Hrisoave

„GRIGORE TOCILESCU”: 1919, 1 XI – Gimnaziul cu două clase de 70 de elevi. Temeiul – Decretul-lege al Ministerului Instrucţiunii Publice 3864 / 4 XI 1919. 1922 – Gimnaziul de fete. 18 VII 1925 – Edificiul în care azi e liceul „Tase Dumitrescu” – donator, alături de Constantin Condeescu.  Din 1929, cu 8 săli de clasă şi anexe, în 1938 devine Liceu Comercial. 1941 – Ultima promoţie, reprezentată de singurul supravieţuitor al acesteia, col. Eugen Lemnaru, invitatul de seamă al Centenarului. 1948 –  Grup Şcolar Agricol – Şcoală tehnică de Contabilitate, Şcoală profesională Agricolă. 1958 – Şcoală Medie Mixtă. 1968 – Liceu Industrial clasele I-XII, zi şi seral, Mecanic şi Industrie Uşoară. 1983 –Liceul Industrial  cu 8 săli de clasă, laboratoare, bibliotecă etc. 1990 – Liceu Teoretic – la 27 V 1995, 75 de ani de existenţă, e botezat ”Grigore Tocilescu”; Arhivele judeţului Prahova donează bustul savantului prin istoricii Mihai Rachieru şi Constantin Dobrescu. 8 V 1999 – inaugurarea Bibliotecii „Saint Exupery”. 2015-2016  modernizarea Sălii de Sport.

„TASE DUMITRESCU”: 1919 – Înfiinţarea liceului prin subscripţie publică. 1921 – Înstărit şi demn, Tase Dumitrescu donează întreaga avere. Ctitor, din 23 VII 1925 până-n 1946, liceul îi poartă numele. 1938 – Liceu Comercial, 1948-2000; Centru Şcolar Agricol, Şcoală Medie Agricolă, Şcoală Tehnică de Contabilitate şi Merceologie, Liceu Agricol, Liceu Agroindustrial, Grup Şcolar Agricol, din 2000, „Tase Dumitrescu”. Din 2012, Liceul Tehnologic „Tase Dumitrescu”.

Notabilităţi

Celebrarea Centenarului – prezentat de solista lirică Daniela Vlădescu – s-a  brodit în plina campanie electorală, prin urmare, n-au lipsit politicienii – fiecare între ciocanul şi nicovala electoratului: Teodor Meleşcanu, Graţiela Gavrilescu şi Horia Toma. În sala Casei de Cultură „Adrian Păunescu” 7 prea-cucernici părinţi au susţinut un Te- Deum în onoarea şi sănătatea morală şi spirituală a Colegiilor, după care a urmat un veritabil maraton al mesajelor, amintirilor cu emoţie povestite de numeroşii actanţi ai epocii şcolare centenare. Grosul invitaţilor l-a alcătuit zecile de profesori şi profesoare, de foşti directori ai liceelor aniversate, de foşti elevi ai acestora, bine situaţi datorită cultului pentru învăţătură şi studii superioare, ajunşi în senate universitare şi în vârful unor instituţii ştiinţifice româneşti: prof. dr. Doru Dumitrescu, prof. univ. dr. Alexandru Şonea, preşedintele Senatului Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară, Doctor Honoris Causa, Membru Corespondent al Academiei de Ştiinţe Medicale din România, col. (r.) Eugen Lemnaru, prof. Maria Soltan, directoarea liceului „G. Palade” din Puhoi – Basarabia, prof. Gheorghe Matei, fost inspector şcolar general.

Bronzul Onoarei

Absolvent „Grigore Tocilescu” promoţia 1941, dl col (r) Eugen Lemnaru a evocat epoca de liceean la Mizil, cu profundă emoţie. Ascultaţi-l: „ „Atmosfera în timpul cursurilor era austeră, profesorii impunând exigenţă în privinţa cunoştinţelor predate, bazate pe o strictă însuşire a regulilor gramaticale, ortografie, lucrări de compoziţie, mod de exprimare etc. Comportamentul, încălcarea normelor de conduită se pedepseau după gravitate, fie cu scăderea notei la purtare sau în cazuri grave de indisciplină, la eliminarea din şcoala respectivă sau din toate şcolile. (…) Examenul de bacalaureat era foarte sever, riguros, încât, în cazul unui eşec era permisă susţinerea de încă două ori, şi în ultimă instanţă, repetarea ultimei clase (a VIII-a)” (P.S. Domnia sa regretă apariţia în latineşte greşită şi compromiţătoare,. în Mesajul său, în revista  „Centenar după Centenar”). Rostind antica urare, „Vivat, Crescat, Floreat”, într-un impecabil exces de zel, dl col  Eugen Lemnaru a intonat prima strofă din imnul academic Gaudeamus Igitur, cu o voce de autentic bariton, cântat şi de public.

Fost elev, actual inginer

În persoana d-lui Vasile Necula avurăm norocul să găsim providenţialul pilot auto care ne-a adus, cu propria maşină, la Mizil şi apoi ne-a întors la casele noastre, la Moreni şi la Floreşti, pe mine şi pe venerabilul  (col. r.) Eugen Lemnaru. Reveriile - inevitabile. Absolvent „Gr. T.” 1971, coleg de Internat cu viitorul universitar dr. Alexandru Şonea, urmează Institutul Pedagogic Ploieşti. Absolvent al Institutului Agronomic Bucureşti, 1978. Conduce IAS Urziceni. Din 1992 e directorul tehnic a Societăţii româno-franceze producătoare de seminţe, iar din 1996, propria Societate „Necula SEM”. Strălucită viaţă de familie; soţia – farmacistă, fiica – farmacistă, fiul – inginer agronom. E bunic, fetiţa fiicei d-sale întregeşte rostul familiei în armonie, laolaltă cu dăruitul de Dumnezeu pământ, în Bărcăneştii de Ialomiţa, pe care îl seamănă şi îl face roditor de la un an la altul, învecinat cu un altul, al Sionului, unde, în vremea lui, Caragiale a avut o prosperă moşie.   

Între secoleÎn 1919 apăreau acte şi documente care ajutau şi legalizau ctitorirea liceelor Grigore Tocilescu şi Tase Dumitrescu. În 2019 a apărut o veritabilă carte-arhivă a acestora, îmbogăţită cu fotografii, amintiri, versuri, epigrame şi mesaje semnate de foşti elevi şi foşti dascăli ai deja centenarelor licee, o autentică publicaţie pe care frumoşi elevi ai lui „Grigore Tocilescu” a oferit-o, la intrarea în „bătrâna” instituţie, odată cu pâinea şi sarea tradiţionale. Operă concepută şi alcătuită de energicul profesor Laurenţiu Bădicioiu, cartea prilejuieşte călătoria prin epocile frământatului veac XX, de-a lungul căruia promoţiile de elevi şi dascălii lor au înfruntat vremurile, spre a ajunge OAMENI, pentru binele lor, al oraşului şi al Ţării lor.

The End

Într-un pasaj al Cuvântului semnat de directorul Liceului Grigore Tocilescu, dl prof. Victor Minea, în revista pomenită, domnia sa reaminteşte îndemnul - testamentar – al patronului liceului pe care, din 2006 îl conduce – exemplar! – gravat pe frontonul moral al şcolii: „…Istoricul, arheologul, epigrafistul, academicianul profesor Grigore Tocilescu se adresa generaţiei tinere: „Mai cu seamă în împrejurări grele un popor se simte înclinat a-şi întoarce ochii înapoi, ca să vadă ce au făcut generaţiunile trecute pentru apărarea patriei, a libertăţilor ei; ca să se insufle de amintirile mari ale trecutului şi să se cunoască îndatorat de a păstra cu sfinţenie şi de a face să crească depozitul ce i-a lăsat: libertatea, onoarea naţională, patria şi jertfa pentru mântuirea ei”!