Un nou protocol de colaborare între Ministerul Educaţiei şi Agenţia Naţională Antidrog

Publicat pe 2016-02-16 16:16:23Mihail Marinescu

Ministrul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice,Adrian Curaj, şi directorul Agenţiei Naţionale Antidrog, Sorin Oprea, au semnat, pe 15 februarie, un nou protocol de colaborare între Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice (MENCS) şi Agenţia Naţională Antidrog (ANA), din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în vederea derulării de activităţi comune de prevenire antidrog în şcoli.

Obiectul protocolului de colaborare îl reprezintă desfăşurarea de programe, proiecte şi activităţi comune pentru realizarea scopului şi obiectivelor Strategiei Naţionale Antidrog 2013-2020 şi ale Planurilor de acţiune în domeniul reducerii cererii de droguri. 

În cadrul parteneriatului, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi Agenţia Naţională Antidrog vor colabora: în baza bunelor practici interinstituţionale, în implementarea în şcoli de programe şi proiecte de prevenire a consumului de droguri, alcool şi tutun, precum şi în derularea de proiecte de petrecere a timpului liber într-un mod sănătos, prin activităţi de informare, educare şi comunicare; vor participa, cu specialişti, la implementarea programelor şi proiectelor de prevenire derulate în comun;

vor contribui la selectarea şi formarea din rândul elevilor şi cadrelor didactice a voluntarilor, care vor participa la derularea proiectelor de educare, informare şi conştientizare asupra consumului de droguri în rândul copiilor şi tinerilor;

vor elabora şi implementa programe de formare continuă în domeniul prevenirii consumului de droguri, destinate profesorilor consilieri, profesorilor diriginţi, diferitelor categorii de  personal didactic şi didactic auxiliar, inclusiv prin formarea formatorilor pentru adulţi în acest domeniu.

Protocolul a fost încheiat pe o perioadă de patru ani (2016-2020), cu posibilitatea prelungirii ulterioare.